Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Näkökulmia erilaiseen oppimiseen

Peruskurssilla tutustut erityispedagogiikkaan tieteenalana ja käytännön toimintana. Opit tuntemaan Suomen erityisopetusjärjestelmän kaikenikäisten oppijoiden osalta sekä tutustut lukemisvaikeuksiin ja tarkkaavaisuuden ongelmiin.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Kurssi alkaa 6.5.19. Ilmoittautua voi ajalla 22.3.-26.5.19. Ilmoittautumaan pääset klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää erityispedagogiikan osana käyttäytymistieteitä ja tietää erityispedagogiikan lähitieteet
  • on tutustunut käytännön erityispedagogiikan toteutukseen
  • hahmottaa erityiskasvatuksen historialliset vaiheet
  • tuntee Suomen erityisopetusjärjestelmän kaikenikäisten oppijoiden osalta
  • on tutustunut lukemisvaikeuksiin ja tarkkavaisuuden ongelmiin
  • tuntee erityispedagogiikkaan liittyvän lainsäädännön pääpiirteet

Opintojakso sisältää

  • erityispedagogiikan ja -kasvatuksen historiaa
  • Suomen erityisopetusjärjestelmän kuvauksen
  • opintokäynnit erityispedagogisiin kohteisiin
  • koulu-, sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä

Moberg, S., Hautamäki, J., Kivirauma, J., Lahtinen, UY., Savolainen H. & Vehmas S. (2009, tai uudempi). Erityispedagogiikan perusteet. WSOY. 221 s tai 231 s.

Koulu-, sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädäntö. FINLEX-tietokanta, (http://www.finlex.fi/fi/laki/)

Asteikolla 0 - 5

Suoritustapa: Verkkoluennot 20 t + lakitehtävä + opintokäynnit 4 kpl ja niistä raportointi + verkkotentti (tentitään luennot ja kirjallisuus)

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu ma 6.5.19.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat klikkaamalla opinto-ohjelman Moodle -painiketta ja kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella (tämä on mahdollista ilmoittautumistasi seuraavana päivänä). Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Verkkoluennot

Verkkoluennot löytyvät tallenteina kurssin Moodle-ympäristöstä. Luentotallenteet voi kuunnella itsenäisesti omalta tietokoneelta itselle sopivana aikana. Kaikki luennot ovat kuunneltavissa Moodlen avautumisesta alkaen viimeiseen uusintatenttipäivään asti. Tarkemmat ohjeet löytyvät kurssin Moodle-sivuilta.

Lakikirjatehtävä palautetaan Moodleen ke 12.6.19.

Luettelo opintokäyntikohteista (neljä käyntiä) palautetaan Moodleen ke 26.6.19.

Opintokäyntejä tehdään paikkoihin, joissa erityispedagogiikkaa toteutetaan käytännössä. Opiskelija voi itse valita opintokäyntikohteensa (selkeät ohjeet kohteiden valinnasta opettajalta Moodlessa). Huomioithan, että useimmissa opintokäyntikohteissa vierailut onnistuvat vain virka-aikaan.

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät:
ke 5.6.19 klo 17-18.45
to 27.6.19 klo 17-18.45 (huom! tenttipäivä on muuttunnut)
ma 5.8.19 klo 17-18.45

Jokaisena verkkotenttipäivänä Moodlessa aukeaa peräkkäin kaksi tenttiä (monivalintatentti tenttikirjasta sekä luentotentti). Opiskelija voi osallistua molempiin tentteihin samana päivänä tai jakaa tentit eri tenttikerroille.

Opintomaksuun sisältyy ohjelmassa mainitut kolme tenttikertaa. Erityispedagogiikan verkkotentteihin ei tarvitse ilmoittautua. Tutustu tenttiohjeisiin Moodlessa hyvissä ajoin ennen verkkotenttiä.

Halutessasi voit valita tenttisuoritukseksesi verkossa suoritettavan tentin (monivalintatentti ja luentotentti) sijaan lähitenttinä suoritettavan essee-tentin:

Ke 5.6.19 klo 17-19 järjestetään lähitenttitilaisuus Helsingissä. Halutessasi voit valita tämän tenttimahdollisuuden monivalintatentin ja verkossa suoritettavan luentotentin sijaan. Lähitentissä tentitään kerralla sekä tenttikirja että luennot. Ilmoittaudu lähitenttiin viimeistään 10 päivää ennen tenttiä Omat sivut -palvelussa. Tenttiohjeet Tenttipaikat

Mikäli lähitenttisuorituksesi hylättäisiin, sinun on mahdollista uusia tenttisuorituksesi osallistumalla monivalintatenttiin ja luentotenttiin verkkotentteinä Moodlessa yllä mainittuina ajankohtina (verkkotentteihin ei tarvitse ilmoittautua).