Pixabay

Näkökulmia erilaiseen oppimiseen

Peruskurssilla tutustut erityispedagogiikkaan tieteenalana ja käytännön toimintana. Opit tuntemaan Suomen erityisopetusjärjestelmän kaikenikäisten oppijoiden osalta sekä tutustut lukemisvaikeuksiin ja tarkkaavaisuuden ongelmiin. Verkkokurssille voi ilmoittautua 27.1.2020 saakka.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Jos sinulla on opinto-oikeus erityispedagogiikan valinnaisiin opintoihin Helsingin yliopistossa, osallistuminen opintojaksolle on maksutonta tiedekunnan opiskelijoille varatun opiskelijakiintiön puitteissa.

Kurssi alkaa 15.1.20. Ilmoittautua voi ajalla 1.12.19-27.1.20.

Avoimen opiskelijat:

Erityispedagogiikan valinnaisiin opintoihin valitut HY:n opiskelijat:

 • Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat saaneet opinto-oikeuden erityispedagogiikan valinnaisiin opintoihin, osallistuvat lkv 2019-2020 Avoimen yliopiston toteuttamiin erityispedagogiikan perusopintoihin.

  Maksuton ilmoittautuminen tapahtuu tiedekunnasta saatavan ilmoittautumislinkin kautta. Lukuvuonna 19-20 opinto-oikeuden erityispedagogiikan valinnaisiin opintoihin saaneille linkki on toimitettu sähköpostilla opinto-oikeuden saamisesta ilmoittamisen yhteydessä. Mikäli olet saanut opinto-oikeuden aiemmin tai et muusta syystä ole saanut linkkiä, ole yhteydessä tiedekuntaan (siltavuori-student@helsinki.fi).

  Maksuton ilmoittautuminen ei koske

  - perustutkinto-opiskelijoita, joilla ei ole opinto-oikeutta erityispedagogiikan valinnaisiin opintoihin
  - erityispedagogiikan opintosuunnan opiskelijoita (heille kurssi järjestetään tiedekunnassa)

  Halutessaan he voivat ilmoittautua tälle Avoimen yliopiston järjestämälle opintojaksolle opinto-ohjelman Ilmoittaudu -painikkeen kautta (kuten Avoimen yliopiston muutkin opiskelijat) maksamalla opintomaksun.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää erityispedagogiikan osana käyttäytymistieteitä ja tietää erityispedagogiikan lähitieteet
 • on tutustunut käytännön erityispedagogiikan toteutukseen
 • hahmottaa erityiskasvatuksen historialliset vaiheet
 • tuntee Suomen erityisopetusjärjestelmän kaikenikäisten oppijoiden osalta
 • on tutustunut lukemisvaikeuksiin ja tarkkavaisuuden ongelmiin
 • tuntee erityispedagogiikkaan liittyvän lainsäädännön pääpiirteet

Opintojakso sisältää

 • erityispedagogiikan ja -kasvatuksen historiaa
 • Suomen erityisopetusjärjestelmän kuvauksen
 • opintokäynnit erityispedagogisiin kohteisiin
 • koulu-, sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä

Moberg, S., Hautamäki, J., Kivirauma, J., Lahtinen, UY., Savolainen H. & Vehmas S. (2009, tai uudempi). Erityispedagogiikan perusteet. WSOY. 221 s tai 231 s.

Koulu-, sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädäntö. FINLEX-tietokanta, (http://www.finlex.fi/fi/laki/)

Asteikolla 0 - 5

Suoritustapa: Verkkoluennot 20 t + lakitehtävä + opintokäynnit 4 kpl ja niistä raportointi + verkkotentti (tentitään luennot ja kirjallisuus)

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu ke 15.1.20.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat klikkaamalla opinto-ohjelman Moodle -painiketta ja kirjautumalla opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

 • Avoimen opiskelijat: Opinto-ohjelmaan kirjautuminen onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.
 • Erityispedagogiikan valinnaisiin opintoihin valitut HY:n opiskelijat: Avoimen yliopiston opinto-ohjelmaan kirjautuminen onnistuu sen jälkeen, kun olet ilmoittautunut kurssille tiedekunnan kautta saamasi ilmoittautumislinkin kautta (katso lisäohjeet kohdasta Ilmoittautuminen).

Verkkoluennot

Verkkoluennot löytyvät tallenteina kurssin Moodle-ympäristöstä. Luentotallenteet voi kuunnella itsenäisesti omalta tietokoneelta itselle sopivana aikana. Kaikki luennot ovat kuunneltavissa Moodlen avautumisesta alkaen viimeiseen uusintatenttipäivään asti. Tarkemmat ohjeet löytyvät kurssin Moodle-sivuilta.

Lakikirjatehtävä palautetaan Moodleen ke 5.2.20.

Luettelo opintokäyntikohteista (neljä käyntiä) palautetaan Moodleen ke 18.3.20.

Opintokäyntejä tehdään paikkoihin, joissa erityispedagogiikkaa toteutetaan käytännössä. Opiskelija voi itse valita opintokäyntikohteensa (selkeät ohjeet kohteiden valinnasta opettajalta Moodlessa). Huomioithan, että useimmissa opintokäyntikohteissa vierailut onnistuvat vain virka-aikaan.

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät:
ke 26.2.20 klo 17-18.45
ke 25.3.20 klo 17-18.45
ma 6.4.20 klo 17-18.45

Jokaisena verkkotenttipäivänä Moodlessa aukeaa peräkkäin kaksi tenttiä (monivalintatentti tenttikirjasta sekä luentotentti). Opiskelija voi osallistua molempiin tentteihin samana päivänä tai jakaa tentit eri tenttikerroille.

Opintomaksuun sisältyy ohjelmassa mainitut kolme tenttikertaa. Erityispedagogiikan verkkotentteihin ei tarvitse ilmoittautua. Tutustu tenttiohjeisiin Moodlessa hyvissä ajoin ennen verkkotenttiä.

Halutessasi voit valita tenttisuoritukseksesi verkossa suoritettavan tentin (monivalintatentti ja luentotentti) sijaan lähitenttinä suoritettavan essee-tentin:

Ke 25.3.20 klo 17-19 järjestetään lähitenttitilaisuus Helsingissä. Halutessasi voit valita tämän tenttimahdollisuuden monivalintatentin ja verkossa suoritettavan luentotentin sijaan. Lähitentissä tentitään kerralla sekä tenttikirja että luennot. Ilmoittaudu lähitenttiin viimeistään 10 päivää ennen tenttiä Omat sivut -palvelussa. Tenttiohjeet Tenttipaikat

Mikäli lähitenttisuorituksesi hylättäisiin, sinun on mahdollista uusia tenttisuorituksesi osallistumalla monivalintatenttiin ja luentotenttiin verkkotentteinä Moodlessa yllä mainittuna viimeisenä verkkotenttipäivänä (verkkotentteihin ei tarvitse ilmoittautua).