Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Kurssin opintomaksu on 75 euroa.

Opintomaksu maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä.

Kesäopinnot ovat maksuttomia Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Lue lisää:

Avoin yliopisto varaa oikeuden muutoksiin tällä kurssisivulla.

Ilmoittautua voi ajalla 21.-14.5.21.

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää erityispedagogiikan osana käyttäytymistieteitä ja tietää erityispedagogiikan lähitieteet
  • on tutustunut käytännön erityispedagogiikan toteutukseen
  • tutustuu erityiskasvatuksen historiaan
  • tuntee Suomen erityisopetusjärjestelmän kaikenikäisten oppijoiden osalta
  • on tutustunut oppimisvaikeuksiin
  • tuntee erityispedagogiikkaan liittyvän lainsäädännön pääpiirteet

Opintojakso sisältää

  • erityispedagogiikan ja -kasvatuksen historiaa
  • Suomen erityisopetusjärjestelmän kuvauksen
  • opintokäynnit erityispedagogisiin kohteisiin
  • koulu-, sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä

Moberg, S., Hautamäki, J., Kivirauma, J., Lahtinen, UY., Savolainen H. & Vehmas S. (2015, ei aiemmat painokset). Erityispedagogiikan perusteet. WSOY. 221 s tai 231 s.

Koulu-, sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädäntö. FINLEX-tietokanta, (http://www.finlex.fi/fi/laki/)

Lisäksi jakson alussa erikseen ilmoitetut ajankohtaiset artikkelit, yhteensä enintään 50 sivua.

Asteikolla 0 - 5

Aikataulut

Kurssilla on käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 5.5.2021.

Linkin ja kurssiavaimen kurssin Moodleen saat kirjautumalla tälle kurssisivulle Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä.

Käyttäjätunnus tulee aktivoida ennen opintojen alkua. Lue lisää: Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Verkkoluentotallenteet ovat kuunneltavissa Moodlen avautumisesta alkaen viimeiseen uusintatenttipäivään asti.

Lakikirjatehtävä palautetaan Moodleen ke 9.6.21.

Opintokäynnit korvaava kirjallinen tehtävä palautetaan Moodleen ke 23.6.21.

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät:
ke 2.6.21 klo 17-19.15
ma 21.6.21 klo 17-19.15
ma 12.7.21 klo 17-19.15

Jokaisena verkkotenttipäivänä Moodlessa aukeaa peräkkäin kaksi tenttiä (monivalintatentti tenttikirjasta sekä luentotentti). Voit osallistua molempiin tentteihin samana päivänä tai jakaa tentit eri tenttikerroille.

Opintomaksuun sisältyy ohjelmassa mainitut kolme tenttikertaa. Tutustu tenttiohjeisiin Moodlessa hyvissä ajoin ennen verkkotenttiä.

Valitsemaasi verkkotenttiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

Mikäli tarvitset verkkotentissä erityisjärjestelyitä (kuten pidennetty vastausaika), ilmoita tarpeesta hyvissä ajoin ja viimeistään 10 päivää ennen tenttiä. Lue lisää: Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Mikäli haluat ruotsinkieliset tenttikysymykset, ota yhteyttä opettajaan kurssin Moodlessa hyvissä ajoin, viimeistään 10 päivää ennen tenttiä. Lue lisää: Tentit

Lisätietoa ja ohjeita: Tentit

Arviointi

Asteikolla 0-5
Lue lisää: Opintojen arviointi ja opintosuoritukset

Verkkoluentotallenteet + lakitehtävä + opintokäynnit 4 kpl ja niistä raportointi (poikkeustilanteen vuoksi opintokäynnit korvataan kirjallisella tehtävällä) + verkkotentti (tentitään luennot ja kirjallisuus)