Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Kurssin opintomaksu on 75 euroa.

Opintomaksu maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä.

Kesäopinnot ovat maksuttomia Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Lue lisää:

Avoin yliopisto varaa oikeuden muutoksiin tällä kurssisivulla.

Ilmoittautua voi ajalla 21.3.-15.8.21.

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- on perehtynyt lasten- ja nuorisopsykiatriaan niin, että hän ymmärtää keskeiset käsitteet ja diagnoosit
- ymmärtää koulukiusaamista ilmiönä ja on saanut valmiuksia estää sitä
- on tutustunut kriminologian perusteisiin ja yhteiskuntatieteelliseen syrjäytymiskeskusteluun
- ymmärtää, miten mielenterveyden ongelmat ja rikollisuus ovat osa syrjäytymiseksi kutsuttua ilmiötä

Opintojaksossa käsitellään 

- lasten- ja nuorisopsykiatriaa
- koulukiusaamista
- kriminologian perusteita
- yhteiskuntatieteellistä näkökulmaa syrjäytymiseen

Kumpulainen, K., Aronen, E., Ebeling, H, Laukkanen, E. ym. (toim.) (2016). Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim, n. 600 s. s. 61–112, s. 194–425 ja s. 469–481. Kirja on saatavissa e-kirjana.
Salmivalli, C. (2010). Koulukiusaamiseen puuttuminen. (2. uud. painos). PS-kustannus. 165 s.
Haapasalo, J. (2008). Kriminaalipsykologia. PS-kustannus. s. 15–99, s. 110-138 ja s. 165–285
Reivinen & Vähäkylä (toim.) (2013). Ketä kiinnostaa – lasten ja nuorten syrjäytyminen. Gaudeamus, s. 7–134 ja s. 226–254.

Lisäksi jakson alussa erikseen ilmoitetut ajankohtaiset artikkelit, yhteensä enintään 50 sivua.

Asteikolla 0 - 5

Aikataulut

Kurssilla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 5.5.21.

Linkin ja kurssiavaimen kurssin Moodleen saat kirjautumalla tälle kurssisivulle Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Käyttäjätunnus tulee aktivoida ennen opintojen alkua. Lue lisää: Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Luentotallenteet ovat kuunneltavissa oman aikataulun mukaan kurssin Moodle-sivuilla.

Oppimistehtävän vaihtoehtoiset palautuspäivät:

ma 17.5.21
ke 16.6.21
ke 25.8.21

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät:

ma 17.5.21 klo 17-19.15
ke 16.6.21 klo 17-19.15
ke 25.8.21 klo 17-19.15

Verkkotenttisuoritus (2t) koostuu kahdesta yhden tunnin tentistä (klo 17-18 ja 18.15-19.15). Tentit voi halutessaan suorittaa samana tai eri tenttipäivänä.

Opintomaksuun sisältyy tässä opinto-ohjelmassa mainitut verkkotenttipäivät. Tutustu tenttiohjeisiin Moodlessa hyvissä ajoin ennen verkkotenttiä.

Valitsemaasi verkkotenttiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

Mikäli tarvitset verkkotentissä erityisjärjestelyitä (kuten pidennetty vastausaika), ilmoita tarpeesta hyvissä ajoin ja viimeistään 10 päivää ennen tenttiä. Lue lisää: Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Mikäli haluat ruotsinkieliset tenttikysymykset, ota yhteyttä opettajaan kurssin Moodlessa hyvissä ajoin, viimeistään 10 päivää ennen tenttiä. Lue lisää: Tentit

Arviointi

Asteikolla 0-5
Lue lisää: Opintojen arviointi ja opintosuoritukset

Verkkoluentotallenteet + pieni oppimistehtävä + verkkotentti (2 t)