Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Tutustumiskurssi on maksuton.

Lue lisää:

Avoin yliopisto varaa oikeuden muutoksiin tällä kurssisivulla.

Ilmoittautua voi ajalla 21.3.-25.8.21

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille. Se sopii kasvatustieteen ja erityispedagogiikan opinnoista kiinnostuneille sekä erityispedagogiikan opintoihin hakeutumassa oleville.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää lasten ja nuorten kiusaamista ilmiönä ja on saanut valmiuksia estää sitä.

Opintojaksossa käsitellään kiusaamista varhaislapsuudessa ja kouluiässä.

Oppimistehtävä

Salmivalli, C. (2010). Koulukiusaamiseen puuttuminen. (2. uud. painos). PS-kustannus. Kirja on saatavissa e-kirjana Helsingin yliopiston kirjastosta.

Teoksesta luetaan seuraavat osat:
- osa 1 Kiusaaminen – kärpänen vai härkänen? s. 12-33
- osa 2 Kiusaamiseen puuttuminen s. 36-97

Teoksen lisäksi luento- ja haastattelutallenteita

Hyväksytty/hylätty.

Kohderyhmä

Opintojakso sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille. Se sopii kasvatustieteen ja erityispedagogiikan opinnoista kiinnostuneille sekä erityispedagogiikan opintoihin hakeutumassa oleville.

Yhteydet muihin opintojaksoihin

Tämä tutustumiskurssi (2 op) on osa Syrjäytyminen ja mielenterveys (5 op) -kurssia, on osa erityispedagogiikan perusopintokokonaisuutta 25 op. Halutessasi voit tutustumiskurssin jälkeen suorittaa 3 op täydennysosan saadaksesi suoritettua koko Syrjäytyminen ja mielenterveys (5 op) -kurssin. Seuraavat suoritusmahdollisuudet löydät seuraamalla Avoimen yliopiston erityispedagogiikan opintojen opintotarjontaa https://www.helsinki.fi/fi/hakeminen-ja-opetus/avoin-yliopisto/avoimet-opinnot-koulutusohjelmittain/kasvatustieteiden-opinnot/erityispedagogiikan-opinnot

Aikataulut

Kurssilla on käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 5.5.2021.

Linkin ja kurssiavaimen kurssin Moodleen saat kirjautumalla tälle kurssisivulle Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä.

Käyttäjätunnus tulee aktivoida ennen opintojen alkua. Lue lisää: Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Luentotallenteet ovat kuunneltavissa oman aikataulun mukaan kurssin Moodlessa.

Oppimistehtävien vaihtoehtoiset palautuspäivät:

ma 17.5.21
ke 16.6.21
ke 25.8.21


Arviointi

Asteikolla 0-5
Lue lisää: Opintojen arviointi ja opintosuoritukset

Verkkoluentotallenteet + oppimistehtävä

Tämä tutustumiskurssi (2 op) on osa Syrjäytyminen ja mielenterveys (5 op) -kurssia, on osa erityispedagogiikan perusopintokokonaisuutta 25 op. Halutessasi voit tutustumiskurssin jälkeen suorittaa 3 op täydennysosan saadaksesi suoritettua koko Syrjäytyminen ja mielenterveys (5 op) -kurssin. Seuraavat suoritusmahdollisuudet löydät seuraamalla Avoimen yliopiston erityispedagogiikan opintojen opintotarjontaa https://courses.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opinnot/erityispedagogiikka.