Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Kurssin opintomaksu on 45 euroa.

Opintomaksu maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä.

Kesäopinnot ovat maksuttomia Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Lue lisää:

Avoin yliopisto varaa oikeuden muutoksiin tällä kurssisivulla.

Ilmoittautua voi ajalla 21.3.-15.8.21.

Kuvaus

Tämä täydennysosa on tarkoitettu niille, jotka ovat suorittaneet Tutustumiskurssi erityispedagogiikkaan: Lasten ja nuorten kiusaaminen ryhmäilmiönä 2 op -kurssin ja haluavat täydentää suorituksensa niin, että koossa on koko Syrjäytyminen ja mielenterveys 5 op -opintojakso.

Tämä täydennysosa 3 op muodostaa yhdessä Tutustumiskurssi erityispedagogiikkaan: Lasten ja nuorten kiusaaminen ryhmäilmiönä 2 op -kurssin kanssa Syrjäytyminen ja mielenterveys 5 op -opintojakson, joka on osa erityispedagogiikan perusopintokokonaisuutta 25 op.

Tämä täydennysosa on tarkoitettu niille, jotka ovat suorittaneet Tutustumiskurssi erityispedagogiikkaan: Lasten ja nuorten kiusaaminen ryhmäilmiönä 2 op -kurssin ja haluavat täydentää suorituksensa niin, että koossa on koko Syrjäytyminen ja mielenterveys 5 op -opintojakso.

Täydennysosan suoritettuaan opiskelija

  • on perehtynyt lasten- ja nuorisopsykiatriaan niin, että hän ymmärtää keskeiset käsitteet ja diagnoosit
  • on tutustunut kriminologian perusteisiin ja yhteiskuntatieteelliseen syrjäytymiskeskusteluun
  • ymmärtää, miten mielenterveyden ongelmat ja rikollisuus ovat osa syrjäytymiseksi kutsuttua ilmiötä

Täydennysosassa käsitellään 

  • lasten- ja nuorisopsykiatriaa
  • kriminologian perusteita
  • yhteiskuntatieteellistä näkökulmaa syrjäytymiseen

Kumpulainen, K., Aronen, E., Ebeling, H, Laukkanen, E. ym. (toim.) (2016). Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim, n. 600 s. s. 61–112, s. 194–425 ja s. 469–481. Kirja on saatavissa e-kirjana.
Haapasalo, J. (2008). Kriminaalipsykologia. PS-kustannus. s. 15–95 ja s. 177–194
Reivinen & Vähäkylä (toim.) (2013). Ketä kiinnostaa – lasten ja nuorten syrjäytyminen. Gaudeamus, s. 7–134 ja s. 226–254.

Lisäksi jakson alussa erikseen ilmoitetut ajankohtaiset artikkelit, yhteensä enintään 50 sivua.

Asteikolla 0 - 5

Yhteydet muihin opintojaksoihin

Tämä täydennysosa 3 op muodostaa yhdessä Tutustumiskurssi erityispedagogiikkaan: Lasten ja nuorten kiusaaminen ryhmäilmiönä 2 op -kurssin kanssa Syrjäytyminen ja mielenterveys 5 op -opintojakson, joka on osa erityispedagogiikan perusopintokokonaisuutta 25 op.

Sisältö

Täydennysosassa käsitellään 

  • lasten- ja nuorisopsykiatriaa
  • kriminologian perusteita
  • yhteiskuntatieteellistä näkökulmaa syrjäytymiseen

Aikataulut

Kurssilla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 5.5.21.

Linkin ja kurssiavaimen kurssin Moodleen saat kirjautumalla tälle kurssisivulle Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Käyttäjätunnus tulee aktivoida ennen opintojen alkua. Lue lisää: Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Luentotallenteet ovat kuunneltavissa oman aikataulun mukaan kurssin Moodle-sivuilla.

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät:

ma 17.5.21 klo 17-19.15
ke 16.6.21 klo 17-19.15
ke 25.8.21 klo 17-19.15

Verkkotenttisuoritus (2t) koostuu kahdesta yhden tunnin tentistä (klo 17-18 ja 18.15-19.15). Tentit voi halutessaan suorittaa samana tai eri tenttipäivänä.

Opintomaksuun sisältyy tässä opinto-ohjelmassa mainitut verkkotenttipäivät. Tutustu tenttiohjeisiin Moodlessa hyvissä ajoin ennen verkkotenttiä.

Valitsemaasi verkkotenttiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

Mikäli tarvitset verkkotentissä erityisjärjestelyitä (kuten pidennetty vastausaika), ilmoita tarpeesta hyvissä ajoin ja viimeistään 10 päivää ennen tenttiä. Lue lisää: Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Mikäli haluat ruotsinkieliset tenttikysymykset, ota yhteyttä opettajaan kurssin Moodlessa hyvissä ajoin, viimeistään 10 päivää ennen tenttiä. Lue lisää: Tentit

Arviointi

Asteikolla 0-5
Lue lisää: Opintojen arviointi ja opintosuoritukset

Verkkouentotallenteet ja verkkotentti (2 t)