Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Kurssin opintomaksu on 75 euroa.

Opintomaksu maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä.

Kesäopinnot ovat maksuttomia Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Lue lisää:

Avoin yliopisto varaa oikeuden muutoksiin tällä kurssisivulla.

Ilmoittautua voi ajalla 21.3.-20.8.21

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää,

  • miten monialainen yhteistyö tukee tuen tarpeessa olevia lapsia ja nuoria ja aikuisia
  • miten oppimisympäristön järjestelyt voivat vaikuttaa tuen tarpeeseen

Opintojaksossa käsitellään

  • tuen tarpeen kirjoa
  • varhaiskasvatusta sekä perusopetusta lasten ja huoltajien tukena
  • lastensuojelua tuen tarjoajana

Jahnukainen M. (toim.) (2012). Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa. Tampere: Vastapaino

(pois lukien Oppimisvaikeudet s. 299–332 ja Perheiden ja ammatti-ihmisten yhteistyö, s. 373-404) 340 s. Kirja saatavana e-kirjana.

Määttä, P. & Rantala, A. (2016.) Tavallisen erityinen lapsi. Onnistuneen yhteistyön arvoitusta ratkomassa. Jyväskylä: PS-kustannus. 2. uud. painos. 312 s. Kirja saatavana e-kirjana.

Takala, M. (toim.). (2016). Erityispedagogiikka ja kouluikä. Toinen painos. Gaudeamus. 216 s. Kirja saatavana e-kirjana.

Arvonen, A., Katva, L. & Nurminen A. (2010). Maahanmuuttajien oppimisvaikeuksien tunnistaminen. PS-kustannus. 224 s.Kirja saatavana e-kirjana.

Lisäksi oheismateriaalina kolme suomenkielistä artikkelia (NMI-Bulletinista) sekä kannanotto inklusiiviseen kasvatukseen liittyen, jotka löytyvät pdf-muodossa kurssisivulta.

Asteikolla 0 - 5

Aikataulu

Kurssilla on käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 5.5.2021.

Linkin ja kurssiavaimen kurssin Moodleen saat kirjautumalla tälle kurssisivulle Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä.

Käyttäjätunnus tulee aktivoida ennen opintojen alkua. Lue lisää: Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät:

  • ke 2.6.21 klo 17-21
  • ke 21.7.21 klo 17-21
  • ma 30.8.21 klo 17-21

Valitsemaasi verkkotenttiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Tutustu tenttiohjeisiin Moodlessa hyvissä ajoin ennen verkkotenttiä.

Mikäli tarvitset verkkotentissä erityisjärjestelyitä (kuten pidennetty vastausaika), ilmoita tarpeesta hyvissä ajoin ja viimeistään 10 päivää ennen tenttiä. Lue lisää: Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Mikäli haluat ruotsinkieliset tenttikysymykset, ota yhteyttä opettajaan kurssin Moodlessa hyvissä ajoin, viimeistään 10 päivää ennen tenttiä. Lue lisää: Tentit

Arviointi

Asteikolla 0-5

Lue lisää: Opintojen arviointi ja opintosuoritukset

Verkkotentti