Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautua voi ajalla 1.3.-16.4.21.

Avoimen opiskelijat:

Erityispedagogiikan valinnaisiin opintoihin valitut HY:n opiskelijat:

 • Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat saaneet opinto-oikeuden erityispedagogiikan valinnaisiin opintoihin, osallistuvat lkv 2020-2021 Avoimen yliopiston toteuttamiin erityispedagogiikan perusopintoihin.

Maksuton ilmoittautuminen tapahtuu tiedekunnasta saatavan ilmoittautumislinkin kautta. Lukuvuonna 20-21 opinto-oikeuden erityispedagogiikan valinnaisiin opintoihin saaneille linkki on toimitettu sähköpostilla opinto-oikeuden saamisesta ilmoittamisen yhteydessä. Mikäli olet saanut opinto-oikeuden aiemmin tai et muusta syystä ole saanut linkkiä, ole yhteydessä tiedekuntaan (siltavuori-student@helsinki.fi).

Maksuton ilmoittautuminen ei koske

- perustutkinto-opiskelijoita, joilla ei ole opinto-oikeutta erityispedagogiikan valinnaisiin opintoihin
- erityispedagogiikan opintosuunnan opiskelijoita (heille kurssi järjestetään tiedekunnassa)

Halutessaan he voivat ilmoittautua tälle Avoimen yliopiston järjestämälle opintojaksolle opinto-ohjelman Ilmoittaudu -painikkeen kautta (kuten Avoimen yliopiston muutkin opiskelijat) maksamalla opintomaksun.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee oppimisvaikeuksien ja kehityshäiriöiden kirjoa
 • ymmärtää oppimisympäristöjen vaikutuksia oppimiseen sekä pedagogisten toimien mahdollisuuden fokuksessa yksilö
 • tuntee kehityksellisen kielihäiriön, matemaattiset oppimisvaikeudet, tarkkaavaisuusongelmat ja lukemisen vaikeudet pääpiirteittäin
 • tuntee joko autismikirjoon, kehitysvammaisuuteen ja aistien toimintaan liittyviä oppimisvaikeuksia.

Opintojaksossa käsitellään

 • kielellistä erityisvaikeutta
 • matematiikan oppimisvaikeuksia
 • tarkkaavaisuusongelmia
 • lukemisen vaikeuksia
 • autismikirjoa, kehitysvammaisuutta tai kuulovammaisuutta/kuurous
 • tutustuu oppimisympäristöjen vaikutukseen oppimista estävänä ja tukevana muotona

Pihlaja, P. & Viitala, R. (toim.) Varhaiserityiskasvatus (300s.) PS-Kustannus

Kucian, K. & von Aster, M. (2014). Developmental dyscalculia. European Journal of Pediatrics, 174, 1–13

Launonen, K. (2007). Vuorovaikutus – kehitys, riskit ja tukeminen kuntoutuksen keinoin. Kehitysvammaliitto. 176 s.

Peltomaa, K. (2014). ”Opinkohan mä lukemaan?” Lukivaikeuksien tunnistaminen ja kuntouttaminen alkuopetusvaiheessa. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 487, s. 11–43.

Räsänen, P. (2012). Laskemiskyvyn häiriö eli dyskalkulia. Duodecim, 128(11), 1168–1177

Siiskonen, T. (2010). Kielelliset erityisvaikeudet ja lukemaan oppiminen. Jyväskylä Studies in Education and Social Sciences 386. Jyväskylä: University of Jyväskylä. (s.11–69 eli luvut 1.1.–1.5)

Yksi seuraavista:
Timonen, T. & Hämäläinen. P. 2019. Autismikirjon kunotutusmenetelmätä. PS-kustannus. 324 s. tai

Kaski, M., Manninen, A. & Pihko, H. (toim.) (2012). Kehitysvammaisuus. WSOY 348 s. 5. uud. p. tai vanhempi

Lisäksi jakson alussa erikseen ilmoitetut ajankohtaiset artikkelit, yhteensä enintään 50 sivua.

Asteikolla 0 - 5

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee oppimisvaikeuksien ja kehityshäiriöiden kirjoa
 • ymmärtää oppimisympäristöjen vaikutuksia oppimiseen sekä pedagogisten toimien mahdollisuuden fokuksessa yksilö
 • tuntee kehityksellisen kielihäiriön, matemaattiset oppimisvaikeudet, tarkkaavaisuusongelmat ja lukemisen vaikeudet pääpiirteittäin
 • tuntee joko autismikirjoon, kehitysvammaisuuteen ja aistien toimintaan liittyviä oppimisvaikeuksia.

SISÄLTÖ

Opintojaksossa käsitellään

 • kielellistä erityisvaikeutta
 • matematiikan oppimisvaikeuksia
 • tarkkaavaisuusongelmia
 • lukemisen vaikeuksia
 • autismikirjoa, kehitysvammaisuutta tai kuulovammaisuutta/kuurous
 • tutustuu oppimisympäristöjen vaikutukseen oppimista estävänä ja tukevana muotona

ARVIOINTI

Asteikolla 0-5

AIKATAULUT

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat klikkaamalla opinto-ohjelman Moodle -painiketta ja kirjautumalla opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

 • Avoimen opiskelijat: Opinto-ohjelmaan kirjautuminen onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.
 • Erityispedagogiikan valinnaisiin opintoihin valitut HY:n opiskelijat: Avoimen yliopiston opinto-ohjelmaan kirjautuminen onnistuu sen jälkeen, kun olet ilmoittautunut kurssille tiedekunnan kautta saamasi ilmoittautumislinkin kautta (katso lisäohjeet kohdasta Ilmoittautuminen).

Vaihtoehtoiset palautuspäivät:
(tehtävät palautetaan Moodleen)

ke 17.3.21
ma 26.4.21

Oppimistehtävät