Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Kurssin opintomaksu on 75 euroa.

Opintomaksu maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä.

Kesäopinnot ovat maksuttomia Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Lue lisää:

Avoin yliopisto varaa oikeuden muutoksiin tällä kurssisivulla.

Ilmoittautua voi ajalla 21.3.-1.8.21.

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee oppimisvaikeuksien ja kehityshäiriöiden kirjoa
 • ymmärtää oppimisympäristöjen vaikutuksia oppimiseen sekä pedagogisten toimien mahdollisuuden fokuksessa yksilö
 • tuntee kehityksellisen kielihäiriön, matemaattiset oppimisvaikeudet, tarkkaavaisuusongelmat ja lukemisen vaikeudet pääpiirteittäin
 • tuntee joko autismikirjoon, kehitysvammaisuuteen ja aistien toimintaan liittyviä oppimisvaikeuksia.

Opintojaksossa käsitellään

 • kielellistä erityisvaikeutta
 • matematiikan oppimisvaikeuksia
 • tarkkaavaisuusongelmia
 • lukemisen vaikeuksia
 • autismikirjoa, kehitysvammaisuutta tai kuulovammaisuutta/kuurous
 • tutustuu oppimisympäristöjen vaikutukseen oppimista estävänä ja tukevana muotona
 1. Pihlaja, P. & Viitala, R. (toim.) Varhaiserityiskasvatus (300s.) PS-Kustannus

  Poikkeustilanteen mahdollisesti aiheuttamien saatavuusongelmien vuoksi tämän kirjan voi korvata lukemalla seuraavan teoksen:

  Eva E. Nwokah, John A. Sutterby
  Early Childhood and Special Education
  2014. Howard House. Bingley. UK

 2. Kucian, K. & von Aster, M. (2014). Developmental dyscalculia. European Journal of Pediatrics, 174, 1–13. Linkki artikkeliin.
 3. Launonen, K. (2007). Vuorovaikutus – kehitys, riskit ja tukeminen kuntoutuksen keinoin. Kehitysvammaliitto. 176 s.

  Poikkeustilanteen mahdollisesti aiheuttamisen saatavuusongelmien vuoksi tämän kirjan voi korvata lukemalla jomman kumman seuraavista:

  Koski, K. (2014) Indirect Speech and Language Therapy for Individuals with Profound and Multiple Learning Disabilities : An Ecological Perspective Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta (väitöskirja)

  TAI

  Hugh W. Catts, Alan G. Kamhi
  The Connections Between Language and Reading Disabilities
  Psychology Press, 15.1.2005 - 248 sivua

 4. Peltomaa, K. (2014). ”Opinkohan mä lukemaan?” Lukivaikeuksien tunnistaminen ja kuntouttaminen alkuopetusvaiheessa. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 487, s. 11–43.
 5. Räsänen, P. (2012). Laskemiskyvyn häiriö eli dyskalkulia. Duodecim, 128(11), 1168–1177
 6. Siiskonen, T. (2010). Kielelliset erityisvaikeudet ja lukemaan oppiminen. Jyväskylä Studies in Education and Social Sciences 386. Jyväskylä: University of Jyväskylä. (s.11–69 eli luvut 1.1.–1.5)
 7. Yksi seuraavista:
 • Timonen, T. & Hämäläinen. P. 2019. Autismikirjon kunotutusmenetelmätä. PS-kustannus. 324 s.

  Poikkeustilanteen mahdollisesti aiheuttamisen saatavuusongelmien vuoksi tämän kirjan voi korvata lukemalla seuraavan teoksen:

  Christopher McDougle
  Autism Spectrum Disorder (sivut 253 – 485 soveltuvin osin)
  2016. Oxford University Press. Oxford
  TAI

 • Kaski, M., Manninen, A. & Pihko, H. (toim.) (2012). Kehitysvammaisuus. WSOY 348 s. 5. uud. p. tai vanhempi

  Poikkeustilanteen mahdollisesti aiheuttamisen saatavuusongelmien vuoksi tämän kirjan voi korvata lukemalla seuraavan teoksen:

  Edward F. Zigler
  Handbook of Mental Retardation and Development
  1998. Cambridge University Press. Cambridge

Asteikolla 0 - 5

Sisältö

Kurssilla käsitellään

 • kielellistä erityisvaikeutta
 • matematiikan oppimisvaikeuksia
 • tarkkaavaisuusongelmia
 • lukemisen vaikeuksia
 • autismikirjoa, kehitysvammaisuutta tai kuulovammaisuutta/kuurous
 • tutustuu oppimisympäristöjen vaikutukseen oppimista estävänä ja tukevana muotona

Aikataulu

Kurssilla on käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 5.5.2021.

Linkin ja kurssiavaimen kurssin Moodleen saat kirjautumalla tälle kurssisivulle Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä.

Käyttäjätunnus tulee aktivoida ennen opintojen alkua. Lue lisää: Helsingin yliopiston käyttäjätunnus


Vaihtoehtoiset oppimistehtävien palautuspäivät:

 • ke 19.5.21
 • ke 23.6.21
 • ke 11.8.21

Arviointi

Asteikolla 0-5
Lue lisää: Opintojen arviointi ja opintosuoritukset

Oppimistehtävät