Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
La 3.2.2018
09:00 - 13:30
Ma 26.2.2018
16:30 - 18:00
La 3.3.2018
09:00 - 13:00
Ti 6.3.2018
18:00 - 19:30
Ke 21.3.2018
16:30 - 19:45
La 7.4.2018
09:00 - 12:00
La 5.5.2018
09:00 - 15:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ennen kuin voit ilmoittautua seminaariin, sinun tulee esittää todistus edeltävistä opinnoistasi ja alustava tutkimussuunnitelma seminaaria varten.
Luethan oheiset ohjeet huolella:

Erityispedagogiikan valinnaista opintokokonaisuutta suorittavilta edellytetään kaikkien muiden aineopintojaksojen suorittamista ennen seminaariin osallistumista. Ainoastaan päätoimisen opiskelijan kohdalla voidaan tästä poiketa. Lisäksi seminaariin osallistujien tulee esittää alustava tutkimussuunnitelma aiheestaan, ohjeet löytyvät Moodlesta.

Tarkistamme, että edeltävät opinnot on suoritettu ja alustava tutkimussuunnitelma on valmis. Skannaa opintorekisteriotteesi (epävirallinen opintosuoritusote riittää) ja liitä alustava tutkimussuunnitelma Moodleen: https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=24705 mielellään 2 viikkoa ennen seminaarin alkua. Opettaja tarkistaa, että edeltävät opinnot on suoritettu ja alustava tutkimussuunnitelma on valmis. Sinulle ilmoitetaan sähköpostitse, että voit ilmoittautua seminaariin ja Avoimen yliopiston opiskelija saa samalla ilmoittautumislinkit kaikkiin seminaareihin. Järjestämme lv 2017-18 useita seminaariryhmiä, jotta löydät sinun aikatauluihisi sopivan ryhmän.

OHESSA ERI OPISKELIJARYHMIEN TOIMINTAOHJEET, KUN OLET SAANUT ILMOITUKSEN, ETTÄ VOIT ILMOITTAUTUA SEMINAARIIN:

Avoimen opiskelijat:

 • Seminaariryhmiä järjestetään useita lv 2017-2018 aikana ja kaikkiin seminaareihin alkaa ilmoittautuminen samana päivänä eli 14.8.2017 klo 12.00. Olet saanut sähköpostitse kaikkien seminaarien ilmoittautumislinkit.

Erityispedagogiikan aineopintoihin sivuaineopinto-oikeuden saaneet HY:n opiskelijat:

 • Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat saaneet erityispedagogiikan aineopintojen sivuaineoikeuden, osallistuvat lkv 2017-2018 Avoimen yliopiston toteuttamiin erityispedagogiikan aineopintoihin.

  Jos sinulla on erityispedagogiikan aineopintojen sivuaineoikeus Helsingin yliopistossa, ilmoittaudu tälle opintojaksolle WebOodi-sivun alalaidassa olevan ilmoittautumislinkin kautta.

  Perustutkinto-opiskelijoiden, joilla ei ole erityispedagogiikan aineopintojen sivuaineoikeutta, tulee ilmoittautua opintojaksolle opinto-ohjelman Ilmoittaudu -painikkeen kautta (kuten Avoimen yliopiston muidenkin opiskelijoiden) ja maksaa opintomaksu.

Erillisiin erityisopettajan opintoihin opinto-oikeuden saaneet HY:n opiskelijat:

 • Helsingin yliopiston eriliisiin erityisopettajan opintoihin opinto-oikeuden saaneet opiskelijat, jotka haluavat täydentää opintonsa erityispedagogiikan aineopinnoiksi, osallistuvat lkv 2017-2018 Avoimen yliopiston toteuttamiin seuraaviin erityispedagogiikan aineopintoihin: Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op, Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op ja Seminaarityö 5 op.

  Jos sinulla on opinto-oikeus erilisiin erityisopettajan opintoihin Helsingin yliopistossa, ilmoittaudu tälle opintojaksolle WebOodi-sivun alalaidassa olevan ilmoittautumislinkin kautta.

  Jos sinulle ei ole myönnetty ko. opinto-oikeutta, sinun tulee ilmoittautua opintojaksolle opinto-ohjelman Ilmoittaudu -painikkeen kautta (kuten Avoimen yliopiston muidenkin opiskelijoiden) ja maksaa opintomaksu.

Myös Weboodissa alkaa ilmoittautuminen ma 14.8.2017.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso on suunnattu erityispedagogiikan aineopintojen opiskelijoille

Seminaarityö (5 op) - opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on, että täyttää kohdan 1 ja 2 ehdot:

1. Erityispedagogiikan perusopinnot on suoritettu vähintään hyvin tiedoin (vanha arvosteluasteikko) tai arvosanalla 3 (uusi arvosteluasteikko)

ja

2. Kaikki muut erityispedagogiikan aineopintojaksot on suoritettu kokonaisuudessaan. Poikkeustilanteissa ja erityispedagogiikan lehtori Juhani Lehdon (juhani.e.lehto(at)helsinki.fi) luvalla päätoimiset opiskelijat voivat aloittaa seminaarin tutkimusmenetelmäopintojen ollessa vielä kesken.

Opintojakson suoritettuaan ymmärrät ja tunnet tieteenalasi (erityispedagogiikka) tutkimusprosesseja, niihin liittyviä menetelmiä sekä alan kirjallisuutta.

Aineopintojen 2. opiskeluvuosi, kun muut aineopintojen jaksot on suoritettu.

Opintojaksolla perehdytään tieteenalan(erityispedagogiikka) tutkimusprosessiin, alan kirjallisuuteen, tutkimuksiin ja menetelmiin. Opintojakson kuluessa syvennetään ja sovelletaan aiemmin opittua ja harjoitellaan tieteellistä argumentointia. Jaksolla osallistuutaan seminaarityöskentelyyn ja jokainen tekee omaan tutkimustehtävään perustuvan kirjallisuuskatsauksen tai käsiteanalyysin. Seminaareissa käsitellään opiskelijoiden töihin ja aihealueisiin liittyvää tutkimusta ja kirjallisuutta.

Opiskelija hakee itse lähdemateriaalin aiheeseen liittyvästä uusimmasta tutkimuksesta.

 • Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje (2012). Helsinki: TENK.http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf
 • Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S., & Mäntynen, A. (2007). Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: WSOY.

Seminaarityö arvioidaan asteikolla 0–5.

Seminaaritapaamisia yht. 20 t ja henkilökohtaista ohjausta

Seminaarit:

HUOM! Kaksi viimeistä seminaariaikaa muuttunut lopetusajan osalta.

la 3.2.18 klo 9.00-13.30
la 3.3.18 klo 9.00-13.30
la 7.4.18 klo 9.00-12:00
la 5.5.18 klo 9.00-15.00

Ohjausajat:
ma 26.2.18 klo 16.30-19.45
ke 21.3.18 klo 16.30- 19.45

Seminaarityön palautus 31.5.2018 mennessä.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu ti 23.1.2018

Moodlen linkki ja kurssiavain:

 • Avoimen opiskelijat: löydät Moodle –tiedot kirjautumalla yliopiston käyttäjätunnuksella Omat sivut -palveluun. Saat yliopiston käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.
 • Erityispedagogiikan aineopintoihin sivuaineopinto-oikeuden saaneet HY:n opiskelijat: Kaikille lukuvuonna 17-18 erityispedagogiikan aineopintoihin sivuaineopinto-oikeuden saaneille on lukuvuoden alussa lähetetty sähköpostilla kaikkien lukuvuoden opintojaksojen Moodle-osoitteet ja kurssiavaimet. Käytä niitä Moodleen kirjautumisessa. Mikäli sinulla ei vielä ole näitä tietoja, ota yhteyttä osoitteella avoinyo-erityispedagogiikka@helsinki.fi saadaksesi tarvittavat Moodle-tunnukset.
 • Erillisiin erityisopettajan opintoihin oikeuden saaneet HY:n opiskelijat: Ilmoittauduttuasi opintojaksolle WebOodissa, ota yhteyttä osoitteella avoinyo-erityispedagogiikka@helsinki.fi saadaksesi tarvittavat Moodle-tunnukset.

Opintojakso on yhteisopetusta: jaksolle osallistuvat Avoimen yliopiston opiskelijat, erityispedagogiikan aineopintoihin sivuaineopinto-oikeuden ja erillisiin erityisopettajan opintoihin oikeuden saaneet HY:n opiskelijat.