Pixabay

Aineopinnot huipentuvat seminaariin, jossa pääset osallistumaan seminaarityöskentelyyn ja toteuttamaan oman seminaaritutkielman. Opintojaksolla perehdyt tieteenalan (erityispedagogiikka) tutkimusprosessiin, alan kirjallisuuteen, tutkimuksiin ja menetelmiin. Seminaarin osallistujat hyväksytään mukaan alustavan tutkimussuunnitelman perusteella. Palauta alustava tutkimussuunnitelma ja opintosuoritusote Moodleen 17.12.2018 mennessä.

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 21.1.2019
16:30 - 19:45
Ma 11.2.2019
16:30 - 19:45
Ma 4.3.2019
16:30 - 19:45
Ma 18.3.2019
16:30 - 19:45
Ma 1.4.2019
16:30 - 19:45
Ma 15.4.2019
16:30 - 19:45
Ma 29.4.2019
16:30 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Jos sinulla on erityispedagogiikan aineopintojen sivuaineoikeus Helsingin yliopistossa, osallistuminen opintojaksolle on maksutonta tiedekunnan opiskelijoille varatun opiskelijakiintiön (rajattu paikkamäärä) puitteissa.

Ilmoittautuminen alkaa 15.11.2018

Ennen kuin voit ilmoittautua seminaariin, sinun tulee esittää todistus edeltävistä opinnoistasi ja alustava tutkimussuunnitelma seminaaria varten.
Luethan oheiset ohjeet huolella:

Proseminaariin voi osallistua, kun kaikki muut aineopintojen jaksot on suoritettu. Poikkeustilanteissa päätoimiset opiskelijat voivat aloittaa seminaarin tutkimusmenetelmäopintojen ollessa vielä kesken, mutta vain Avoimen yliopiston erityispedagogiikan lehtorin luvalla. Proseminaariin ilmoittautumisen edellytyksenä on ennakkoon palautettu ja hyväksytty alustava tutkimussuunnitelma. Ohjeet tutkimussuunnitelman tekoon löytyvät Moodlesta:

https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=24705

Kevään 2019 proseminaariin osallistuvien on palautettava alustava tutkimussuunnitelmansa sekä opintosuoritusotteensa Moodleen viimeistään 17.12.2018 (palautuksen voi tehdä tähän saakka koska vaan syksyn mittaan). 17.12.2018 jälkeen kevään seminaareihin ei ole enää mahdollista päästä mukaan. Avoimen yliopiston lehtori Juhani Lehto tarkistaa tutkimussuunnitelmat ja hyväksyttyään suunnitelman antaa ilmoittautumislinkin opiskelijan toivomaan seminaariin.

Erityispedagogiikan valinnaisten opintojen/sivuaineopintojen opinto-oikeuden saaneet HY:n opiskelijat:

  • Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat saaneet erityispedagogiikan aineopintojen valinnaisten opintojen/sivuaineopintojen opinto-oikeuden, osallistuvat lkv 2018-2019 Avoimen yliopiston toteuttamiin erityispedagogiikan aineopintoihin tiedekunnan opiskelijoille varatun opiskelijakiintiön (rajattu paikkamäärä) puitteissa. Maksuton ilmoittautuminen tapahtuu muuten samoin kuin Avoimen yliopiston opiskelijoilla, mutta mainitsethan tutkimussuunnitelman hyväksyttämisen yhteydessä tarvitsevasi ilmoittautumislinkin tiedekunnan kiintiöön.

Perustutkinto-opiskelijoiden, joilla ei ole erityispedagogiikan aineopintojen valinnaisten opintojen/sivuaineopintojen opinto-oikeutta, tulee ilmoittautua opintojaksolle kuten Avoimen yliopiston muidenkin opiskelijoiden ja maksaa opintomaksu.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso on suunnattu erityispedagogiikan aineopintojen opiskelijoille

Seminaarityö (5 op) - opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on, että täyttää kohdan 1 ja 2 ehdot:

1. Erityispedagogiikan perusopinnot on suoritettu vähintään hyvin tiedoin (vanha arvosteluasteikko) tai arvosanalla 3 (uusi arvosteluasteikko)

ja

2. Kaikki muut erityispedagogiikan aineopintojaksot on suoritettu kokonaisuudessaan. Poikkeustilanteissa ja erityispedagogiikan lehtori Juhani Lehdon (juhani.e.lehto(at)helsinki.fi) luvalla päätoimiset opiskelijat voivat aloittaa seminaarin tutkimusmenetelmäopintojen ollessa vielä kesken.

Opintojakson suoritettuaan ymmärrät ja tunnet tieteenalasi (erityispedagogiikka) tutkimusprosesseja, niihin liittyviä menetelmiä sekä alan kirjallisuutta.

Aineopintojen 2. opiskeluvuosi, kun muut aineopintojen jaksot on suoritettu.

Opintojaksolla perehdytään tieteenalan(erityispedagogiikka) tutkimusprosessiin, alan kirjallisuuteen, tutkimuksiin ja menetelmiin. Opintojakson kuluessa syvennetään ja sovelletaan aiemmin opittua ja harjoitellaan tieteellistä argumentointia. Jaksolla osallistuutaan seminaarityöskentelyyn ja jokainen tekee omaan tutkimustehtävään perustuvan kirjallisuuskatsauksen tai käsiteanalyysin. Seminaareissa käsitellään opiskelijoiden töihin ja aihealueisiin liittyvää tutkimusta ja kirjallisuutta.

Opiskelija hakee itse lähdemateriaalin aiheeseen liittyvästä uusimmasta tutkimuksesta.

  • Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje (2012). Helsinki: TENK.http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf
  • Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S., & Mäntynen, A. (2007). Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: WSOY.

Seminaarityö arvioidaan asteikolla 0–5.

Seminaaritapaamisia yht. 20 t ja henkilökohtaista ohjausta

Kevään 2019 proseminaariin osallistuvien on palautettava alustava tutkimussuunnitelmansa sekä opintosuoritusotteensa Moodleen viimeistään 17.12.2018. Tämän jälkeen kevään seminaareihin ei ole enää mahdollista päästä mukaan. Katso lisäohjeet ilmoittautumistietojen alta.

Seminaarit:

Tapaamiset maanantaisin klo 16.30-19.45

21.1.2019

11.2.2019

18.3.2019

15.4.2019

29.4.2019

Ohjausajat:

Maanantaisin klo 16.30-19.45

4.3.2019 (henk.koht. ohjausta)

1.4.2019 (henk.koht. ohjausta)

Henkilökohtaiset ohjausajat varataan Moodlen kautta.

Lopullisen seminaarityön palautus 15.05.2019 mennessä.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 15.01.2019.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso toteutetaan Avoimen yliopiston ja Kasvatustieteiden koulutusohjelman erityispedagogiikan opintosuunnan yhteisopetuksena sekä yliopiston että Avoimen yliopiston opiskelijoille.

Jos olet aikeissa anoa hyväksilukua seminaarista aikaisemman vastaavan suorituksen perusteella, otathan yhteyttä osoitteeseen avoinyo-erityispedagogiikka@helsinki.fi saadaksesi lisäohjeet. Hyväksilukuun on mahdollisuudet, jos olet suorittanut erityispedagogiikan aineopintojen seminaarin (laajuus vähintään 5 op) alle 10 vuotta sitten toisessa suomalaisessa yliopistossa/avoimessa yliopistossa. Hyväksilukua on mahdollista anoa, kun kaikki muut aineopintojen jaksot ovat suoritettuina.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.