Pixabay

Aineopinnot huipentuvat seminaariin, jossa pääset osallistumaan seminaarityöskentelyyn ja toteuttamaan oman seminaaritutkielman. Opintojaksolla perehdyt tieteenalan (erityispedagogiikka) tutkimusprosessiin, alan kirjallisuuteen, tutkimuksiin ja menetelmiin.

Seminaarin osallistujat hyväksytään mukaan alustavan tutkimussuunnitelman perusteella. Palauta tutkimussuunnitelma ja opintosuoritusote Moodleen 16.12.2019 mennessä.

HUOM! Koronavirusepidemian vuoksi kevään loput tapaamiset on siirretty verkkoon. Tarkemmat ohjeet jakson Moodlessa. (Päivitetty 16.3.)

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 28.1.2020
16:30 - 19:45
Ti 11.2.2020
16:30 - 19:45
Ti 25.2.2020
16:30 - 18:45
Ti 17.3.2020
16:30 - 19:45
Ti 31.3.2020
16:30 - 19:45
Ti 21.4.2020
16:30 - 19:45
Ti 5.5.2020
16:30 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Jos sinulla on erityispedagogiikan aineopintojen sivuaineoikeus Helsingin yliopistossa, osallistuminen opintojaksolle on maksutonta tiedekunnan opiskelijoille varatun opiskelijakiintiön (rajattu paikkamäärä) puitteissa.

Ilmoittautuminen alkaa 8.8.2019 ja päättyy 16.12.2019.

Ennen kuin voit ilmoittautua seminaariin, sinun tulee esittää todistus edeltävistä opinnoistasi ja alustava tutkimussuunnitelma seminaaria varten.

Luethan oheiset ohjeet huolella:

Seminaariin voi osallistua, kun kaikki muut aineopintojen jaksot on suoritettu. Poikkeustilanteissa päätoimiset opiskelijat voivat aloittaa seminaarin tutkimusmenetelmäopintojen ollessa vielä kesken, mutta vain Avoimen yliopiston erityispedagogiikan lehtorin luvalla. Seminaariin ilmoittautumisen edellytyksenä on ennakkoon palautettu ja hyväksytty alustava tutkimussuunnitelma. Ohjeet tutkimussuunnitelman tekoon löytyvät Moodlesta: https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=24705

Kevään 2020 seminaariin osallistuvien on palautettava alustava tutkimussuunnitelmansa sekä opintosuoritusotteensa Moodleen viimeistään 16.12.2019 (palautuksen voi tehdä tähän saakka koska vaan syksyn mittaan). 16.12.2019 jälkeen kevään seminaariin ei ole enää mahdollista päästä mukaan. Avoimen yliopiston lehtori Juhani Lehto tarkistaa tutkimussuunnitelmat ja hyväksyttyään suunnitelman antaa ilmoittautumislinkin opiskelijan toivomaan seminaariin.

Erityispedagogiikan valinnaisten opintojen/sivuaineopintojen opinto-oikeuden saaneet HY:n opiskelijat:

  • Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat saaneet erityispedagogiikan aineopintojen valinnaisten opintojen/sivuaineopintojen opinto-oikeuden, osallistuvat lkv 2019-2020 Avoimen yliopiston toteuttamiin erityispedagogiikan aineopintoihin tiedekunnan opiskelijoille varatun opiskelijakiintiön (rajattu paikkamäärä) puitteissa. Maksuton ilmoittautuminen tapahtuu muuten samoin kuin Avoimen yliopiston opiskelijoilla, mutta mainitsethan tutkimussuunnitelman hyväksyttämisen yhteydessä tarvitsevasi ilmoittautumislinkin tiedekunnan kiintiöön (sivuaineoikeus tarkistetaan).

Perustutkinto-opiskelijoiden, joilla ei ole erityispedagogiikan aineopintojen valinnaisten opintojen/sivuaineopintojen opinto-oikeutta, tulee ilmoittautua opintojaksolle kuten Avoimen yliopiston muidenkin opiskelijoiden ja maksaa opintomaksu.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso on suunnattu erityispedagogiikan aineopintojen opiskelijoille

Erityispedagogiikan perusopinnot sekä kaikki muut erityispedagogiikan aineopintojaksot on oltava suoritettuina ennen seminaariin osallistumista.

Opintojakson suoritettuaan ymmärrät ja tunnet tieteenalasi (erityispedagogiikka) tutkimusprosesseja, niihin liittyviä menetelmiä sekä alan kirjallisuutta.

Aineopintojen 2. opiskeluvuosi, kun muut aineopintojen jaksot on suoritettu.

Opintojaksolla perehdytään tieteenalan(erityispedagogiikka) tutkimusprosessiin, alan kirjallisuuteen, tutkimuksiin ja menetelmiin. Opintojakson kuluessa syvennetään ja sovelletaan aiemmin opittua ja harjoitellaan tieteellistä argumentointia. Jaksolla osallistuutaan seminaarityöskentelyyn ja jokainen tekee omaan tutkimustehtävään perustuvan kirjallisuuskatsauksen tai käsiteanalyysin. Seminaareissa käsitellään opiskelijoiden töihin ja aihealueisiin liittyvää tutkimusta ja kirjallisuutta.

Opiskelija hakee itse lähdemateriaalin aiheeseen liittyvästä uusimmasta tutkimuksesta.

  • Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje (2012). Helsinki: TENK.http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf
  • Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S., & Mäntynen, A. (2007). Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: WSOY.

Seminaarityö arvioidaan asteikolla 0–5.

Seminaaritapaamisia yht. 20 t, ohjausta ja itsenäisen seminaatityön tekeminen.

Kevään 2020 proseminaariin osallistuvien on palautettava alustava tutkimussuunnitelmansa sekä opintosuoritusotteensa Moodleen viimeistään 16.12.2019. Tämän jälkeen kevään seminaareihin ei ole enää mahdollista päästä mukaan. Katso lisäohjeet ilmoittautumistietojen alta.

Seminaarit:

Tapaamiset tiistaisin klo 16.30-19.45

HUOM!Tapaamiset ja ohjaus siirretään verkkoon 16.3.2020 alkaen. Tarkemmat tiedot löydät jakson Moodlesta.

28.1.2020
11.2.2020
17.3.2020
21.4.2020
5.5.2019

Ohjausajat:

HUOM! Ohjausaikojen aikataulut päivitetty 29.1. vastaamaan ryhmän kokoa.

Ti 25.2. klo 16.30-18.45 (yht. 4 ohjausaikaa, ohjausaika 30 min/opiskelija)

Ti 31.3. klo 16.30-19.15 (yht. 5 ohjausaikaa, ohjausaika 30 min/opiskelija)

Henkilökohtaiset ohjausajat varataan Moodlen kautta (1.2-22.2.2020).

Lopullisen seminaarityön palautus 19.5.2020 mennessä.

HUOM! Seminaariin voi osallistua, kun kaikki muut aineopintojen jaksot on suoritettu. Seminaariin ilmoittautumisen edellytyksenä on ennakkoon palautettu ja hyväksytty alustava tutkimussuunnitelma. Ohjeet tutkimussuunnitelman tekoon löytyvät Moodlesta:

https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=24705

Kevään 2020 seminaariin osallistuvien on palautettava alustava tutkimussuunnitelmansa sekä opintosuoritusotteensa Moodleen viimeistään 16.12.2019. Tämän jälkeen kevään seminaariin ei ole enää mahdollista päästä mukaan. Katso lisäohjeet ilmoittautumistietojen alta.

Seminaarissa on käytössä oma verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 20.1.2020.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso toteutetaan Avoimen yliopiston ja Kasvatustieteiden koulutusohjelman erityispedagogiikan opintosuunnan yhteisopetuksena sekä yliopiston että Avoimen yliopiston opiskelijoille.

SEMINAARIN HYVÄKSILUKEMINEN:

Jos olet aikeissa anoa hyväksilukua seminaarista aikaisemman vastaavan suorituksen perusteella, otathan yhteyttä osoitteeseen avoinyo-erityispedagogiikka@helsinki.fi saadaksesi lisäohjeet. Hyväksilukuun on mahdollisuudet, jos olet suorittanut erityispedagogiikan aineopintojen seminaarin (laajuus vähintään 5 op) alle 10 vuotta sitten toisessa suomalaisessa yliopistossa/avoimessa yliopistossa. Hyväksilukua on mahdollista anoa, kun kaikki muut aineopintojen jaksot ovat suoritettuina.