Kuva: Pixabay

Aineopinnot huipentuvat seminaariin, jossa pääset osallistumaan seminaarityöskentelyyn ja toteuttamaan oman seminaaritutkielman. Opintojaksolla perehdyt tieteenalan (erityispedagogiikka) tutkimusprosessiin, alan kirjallisuuteen, tutkimuksiin ja menetelmiin.

Seminaarin osallistujat hyväksytään mukaan alustavan tutkimussuunnitelman perusteella. Palauta tutkimussuunnitelma ja opintosuoritusote opinto-ohjelman mukaisesti Moodleen 12.08.2020 mennessä.

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 8.9.2020
16:30 - 19:45
Ti 22.9.2020
16:30 - 19:45
Ti 6.10.2020
16:30 - 19:45
Ti 27.10.2020
16:30 - 19:45
Ti 10.11.2020
16:30 - 19:45
Ti 24.11.2020
16:30 - 19:45
Ti 8.12.2020
16:30 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Jos sinulla on erityispedagogiikan aineopintojen valinnaisen aineopintokokonaisuuden opinto-oikeus Helsingin yliopistossa, osallistuminen opintojaksolle on maksutonta tiedekunnan opiskelijoille varatun opiskelijakiintiön (rajattu paikkamäärä) puitteissa.

Ilmoittautuminen alkaa 10.6.2020 ja päättyy 12.08.2020.

Ennen kuin voit ilmoittautua seminaariin, sinun tulee esittää todistus edeltävistä opinnoistasi ja alustava tutkimussuunnitelma seminaaria varten.

Luethan oheiset ohjeet huolella:

Seminaariin voi osallistua, kun kaikki muut aineopintojen jaksot on suoritettu. Poikkeustilanteissa päätoimiset opiskelijat voivat aloittaa seminaarin tutkimusmenetelmäopintojen ollessa vielä kesken, mutta vain Avoimen yliopiston erityispedagogiikan lehtorin luvalla. Seminaariin ilmoittautumisen edellytyksenä on ennakkoon palautettu ja hyväksytty alustava tutkimussuunnitelma. Ohjeet tutkimussuunnitelman tekoon löytyvät Moodlesta:

https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=39383

Syksyn 2020 seminaariin osallistuvien on palautettava alustava tutkimussuunnitelmansa sekä opintosuoritusotteensa Moodleen viimeistään 12.08.2020. 12.08.2020 jälkeen syksyn seminaariin ei ole enää mahdollista päästä mukaan. Avoimen yliopiston lehtori Airi Hakkarainen tarkistaa tutkimussuunnitelmat ja hyväksyttyään suunnitelman antaa ilmoittautumislinkin seminaariin.

Erityispedagogiikan valinnaisten opintojen/sivuaineopintojen opinto-oikeuden saaneet HY:n opiskelijat:

  • Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat saaneet erityispedagogiikan aineopintojen valinnaisten opintojen/sivuaineopintojen opinto-oikeuden, osallistuvat lkv 2020-2021 Avoimen yliopiston toteuttamiin erityispedagogiikan aineopintoihin tiedekunnan opiskelijoille varatun opiskelijakiintiön (rajattu paikkamäärä) puitteissa. Maksuton ilmoittautuminen tapahtuu muuten samoin kuin Avoimen yliopiston opiskelijoilla, mutta mainitsethan tutkimussuunnitelman hyväksyttämisen yhteydessä tarvitsevasi ilmoittautumislinkin tiedekunnan kiintiöön (valinnaisen aineopintokokonaisuuden opinto-oikeus tarkistetaan).

Perustutkinto-opiskelijoiden, joilla ei ole erityispedagogiikan aineopintojen valinnaisen opintokokonaisuuden opinto-oikeutta, tulee ilmoittautua opintojaksolle kuten Avoimen yliopiston muidenkin opiskelijoiden ja maksaa opintomaksu.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Kurssi on suunnattu erityispedagogiikan aineopintojen opiskelijoille

Erityispedagogiikan perusopinnot sekä kaikki muut erityispedagogiikan aineopintokurssit on oltava suoritettuina ennen seminaariin osallistumista.

Kurssin suoritettuasi tunnet tieteenalasi (erityispedagogiikka) tutkimuskohteita ja kirjallisuutta sekä osaat etsiä valitsemasi ilmiön tarkasteluun soveltuvia tutkimuksia ja laatia niihin perustuvan kirjallisuuskatsauksen.

Aineopintojen 2. opiskeluvuosi, kun muut aineopintojen kurssit on suoritettu.

Syvennät ja sovellat aiemmin oppimaasi sekä harjoittelet tieteellistä argumentointia. Teet tutkimustehtävään perustuvan kirjallisuuskatsauksen tai käsiteanalyysin sekä osallistut seminaareihin. Seminaarissa esittelet omaa tutkimustasi, arvioit ja kommentoit muiden tutkimuksia sekä osallistut aktiivisesti keskusteluun.

Seminaarityö arvioidaan asteikolla 0–5. Opiskelija osoittaa seminaarityössään hallitsevansa tieteenalansa (erityispedagogiikka) argumentaatiota sekä tuntevansa alan tutkimusta ja kirjallisuutta.

Opintojakso suoritetaan laatimalla kirjallisuuskatsaus sekä jäsennelty (käsitteellinen) analyysi tutkimuskohteeksi valitusta ilmiöstä ja osallistumalla seminaarityöskentelyyn.

Seminaaritapaamisia on verkossa Zoom-videoviestintäpalvelun kautta yht. 20 t. Etätapaamisiin osallistuminen on pakollinen osa seminaarisuoritusta. Etätapaamisiin tarvitset koneen, mikrofonin (esim. mikrofonikuulokkeet) sekä toimivan nettiyhteyden.

Lopullisen seminaarityön palautus 8.1.2021 mennessä.

HUOM! Seminaariin voi osallistua, kun kaikki muut aineopintojen jaksot on suoritettu. Seminaariin ilmoittautumisen edellytyksenä on ennakkoon palautettu ja hyväksytty alustava tutkimussuunnitelma. Ohjeet tutkimussuunnitelman tekoon löytyvät Moodlesta:

https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=39383

Syksyn 2020 seminaariin osallistuvien on palautettava alustava tutkimussuunnitelmansa sekä opintosuoritusotteensa Moodleen viimeistään 12.08.2020. Tämän jälkeen syksyn seminaariin ei ole enää mahdollista päästä mukaan. Katso lisäohjeet ilmoittautumistietojen alta.

Seminaarissa on käytössä oma verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 2.9.2020.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

SEMINAARIN HYVÄKSILUKEMINEN:

Jos olet aikeissa anoa hyväksilukua seminaarista aikaisemman vastaavan suorituksen perusteella, otathan yhteyttä osoitteeseen avoinyo-erityispedagogiikka@helsinki.fi saadaksesi lisäohjeet. Hyväksilukuun on mahdollisuudet, jos olet suorittanut erityispedagogiikan aineopintojen seminaarin (laajuus vähintään 5 op) alle 10 vuotta sitten toisessa suomalaisessa yliopistossa/avoimessa yliopistossa. Hyväksilukua on mahdollista anoa, kun kaikki muut aineopintojen jaksot ovat suoritettuina.

Kurssi on osa erityispedagogiikan aineopintokokonaisuutta.