Pixabay

Oletko kiinnostunut haasteellisen käyttäytymisen ilmenemismuodoista ja syistä sekä pedagogisista keinoista auttaa näiden haasteiden keskellä?

Jaksolla käsitellään käyttäytymisen haasteita ja sitä, millaisin oppilaan vahvuuksista lähtevin pedagogisin ratkaisuin voidaan vahvistaa lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustaitoja.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua ja päättyy 8.5.2019. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Erityispedagogiikan aineopintojen opintojaksoille osallistumisen edellytyksenä on vähintään hyvin tiedoin (vanha arvosteluasteikko) tai arvosanalla 3 (uusi arvosteluasteikko) suoritetut erityispedagogiikan perusopinnot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa erotella sopeutumisvaikeuksia, jotka liittyvät kehitys-, persoonallisuus- ja ympäristötekijöihin
  • osaa ottaa opetuksessaan oppilaiden sopeutumisvaikeudet huomioon ja reflektoida omaa toimintaansa
  • perehtyy erityispedagogiseen tutkimukseen ja kykenee sen perusteella arvioimaan, ennustamaan ja tukemaan oppilaiden kehitystä
  • osaa kehittää oppimateriaalia ja uusia opetustapoja erityisopetukseen sekä organisoida yhteistyötä suunniteltaessa erityisopetuksen järjestelyjä

Opintojaksossa käsitellään

  • haasteellisen käyttäytymisen ilmenemismuotoja ja syitä eri ympäristöissä
  • positiivisen pedagogiikan periaatteita ja oppilaan vahvuuksien tunnistamista
  • oppilaan vahvuuksista lähteviä pedagogisia ratkaisuja
  • erilaisia interventioita, joilla vahvistetaan lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustaitoja

Algozzine, R. F., Daunic, A., & Smith, S. W. (2010). Preventing problem behaviors: Schoolwide programs and classroom practices. Thousand Oaks: Corwin Press. 248 s.
Clough, P., Garner, P., Pardeck, J.T., & Yuen, F.K.O. (toim.) (2005). Handbook of emotional & behavioural difficulties. Osat I ja III, sivut 1–102 ja 223–369. London: Sage. 247 s.
Kazdin, A. E. (2013). Behavior modification in applied settings. 5th, 6th, or 7th edition. Long Grave: Waveland Press. 465 s.
Reducing behavior problems in the elementary school classroom, IES practice guide, What works clearinghouse. 87 s. http://ies.ed.gov/ncee/wwc/pdf/practiceguides/behavior_pg_092308.pdf
Seligman, M. E., Ernst, R. M., Gillham, J., Reivich, K., & Linkins, M. (2009, May 27). Positive education: Positive psychology and classroom interventions. Oxford review of education, 35(3), 293-311.
Uusitalo-Malmivaara, L. (toim.) (2014). Positiivisen psykologian voima. Jyväskylä: PS-kustannus.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.

Suoritustapa: Verkkoluennot 14 t (reaaliaikainen verkkoluento 2 t ja tallenteet 12 t) + ryhmäopetus 10 t (läsnäolovelvollisuus Helsingissä) + kirjallinen oppimistehtävä.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu ke 2.5.2019.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat klikkaamalla opinto-ohjelman Moodle -painiketta ja kirjautumalla opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Opinto-ohjelmaan kirjautuminen onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Tallenteet:

Kurssi sisältää 12 tuntia videotallenteita, jotka ovat katsottavissa 2.5.2019 lukien Moodlessa. Tallenteet tulisi katsoa ennen reaaliaikaista verkkoluentoa. Tallenteilla ja reaaliaikaisella verkkoluennolla luennoi KT Hanna Lampi.

Reaaliaikainen verkkoluento:
ti 14.5.19 klo 16.30-17.30

Reaaliaikaiselle verkkoluennolle suositellaan osallistumista luennointiaikana. Jos et kuitenkaan pysty osallistumaan verkkoluennolle reaaliaikaisesti, voit katsoa jälkikäteen luentotallenteen verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

Ryhmäopetus:
Huom! Läsnäolovelvollisuus Helsingissä.
Tilat päivitetty uusiin 23.4.2019!

Ryhmä 1.
ke 8.5.19 klo 17.00-19.45.
ma 13.5.19 klo 17.00-19.45.
ke 15.5.19 klo 17.00-19.45.
Opetuspaikka kaikilla opetuskerroilla: Päärakennus, AUD IV, Unioninkatu 34, 2 krs. (Esteetön pääsy saliin rakennuksen uudelta puolelta osoitteesta Fabianinkatu 33.)
Opettaja: Erja Sandberg

Ryhmä 2:
pe 10.5.19 klo 16.30-19.45. Opetuspaikka: Topelia A205, Unioninkatu 38, A-siipi, 2 krs.
la 11.5.19 klo 09.00-14.30. Opetuspaikka: Päärakennus, sali 21, Fabianinkatu 33, 5, krs.
Opettaja: Erja Sandberg

HUOM! Ryhmien 3-4 aikataulut päivittyneet 15.3.2019.

Ryhmä 3.
pe 17.5.19 klo 17.00-19.45. Opetuspaikka: Topelia D112, Unioninkatu 38.
la 18.5.19 klo 10.00-12.45. Opetuspaikka: Päärakennus, sali 14, Fabianinkatu 33, 4. krs.
la 25.5.19 klo 10.00-12.45. Opetuspaikka: Päärakennus, sali 14, Fabianinkatu 33, 4. krs.
Opettaja: Juho Honkasilta

Ryhmä 4.
ma 20.5.19 klo 17.00-19.45
to 23.5.19 klo 17.00-19.45
ma 3.6.19 klo 17.00-19.45
Opetuspaikka kaikilla opetuskerroilla: Päärakennus, AUD IV, Unioninkatu 34, 2 krs. (Esteetön pääsy saliin rakennuksen uudelta puolelta osoitteesta Fabianinkatu 33.)
Opettaja: Juho Honkasilta

Ryhmiin ilmoittaudutaan Moodlessa ajalla 2.-8.5.19. Ilmoittautumisohjeet ovat Moodlessa.

Kirjaudu Moodleen ja ilmoittaudu ryhmään 8.5.2019 mennessä. Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja yhteen ryhmään mahtuu korkeintaan 22 opiskelijaa.

Oppimistehtävän palautuspäivä: ke 19.6.2019.