Pixabay

Oletko kiinnostunut haasteellisen käyttäytymisen ilmenemismuodoista ja syistä sekä pedagogisista keinoista auttaa näiden haasteiden keskellä?

Jaksolla käsitellään käyttäytymisen haasteita ja sitä, millaisin oppilaan vahvuuksista lähtevin pedagogisin ratkaisuin voidaan vahvistaa lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustaitoja.

HUOM! Toteutustapa muuttunut verkkokurssiksi koronavirusepidemian vuoksi.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 1.6.2020
17:00 - 19:30
Ma 8.6.2020
16:30 - 19:45
Ke 10.6.2020
17:00 - 19:30

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Erityispedagogiikan perusopinnot suorittaneet opiskelijat.

Erityispedagogiikan aineopintojen opintojaksoille osallistumisen edellytyksenä on vähintään hyvin tiedoin (vanha arvosteluasteikko) tai arvosanalla 3 (uusi arvosteluasteikko) suoritetut erityispedagogiikan perusopinnot.

Erityispedagogiikan aineopintojen opintojaksoille osallistumisen edellytyksenä on vähintään hyvin tiedoin (vanha arvosteluasteikko) tai arvosanalla 3 (uusi arvosteluasteikko) suoritetut erityispedagogiikan perusopinnot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa erotella sopeutumisvaikeuksia, jotka liittyvät kehitys-, persoonallisuus- ja ympäristötekijöihin
 • osaa ottaa opetuksessaan oppilaiden sopeutumisvaikeudet huomioon ja reflektoida omaa toimintaansa
 • perehtyy erityispedagogiseen tutkimukseen ja kykenee sen perusteella arvioimaan, ennustamaan ja tukemaan oppilaiden kehitystä
 • osaa kehittää oppimateriaalia ja uusia opetustapoja erityisopetukseen sekä organisoida yhteistyötä suunniteltaessa erityisopetuksen järjestelyjä

Opintojaksossa käsitellään

 • haasteellisen käyttäytymisen ilmenemismuotoja ja syitä eri ympäristöissä
 • positiivisen pedagogiikan periaatteita ja oppilaan vahvuuksien tunnistamista
 • oppilaan vahvuuksista lähteviä pedagogisia ratkaisuja
 • erilaisia interventioita, joilla vahvistetaan lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustaitoja

Huom! Kirjallisuus päivitetty 29.4.2020:

 1. Algozzine, R. F., Daunic, A., & Smith, S. W. (2010). Preventing problem behaviors: Schoolwide programs and classroom practices. Thousand Oaks: Corwin Press. 248 s. (e-kirja)
 2. Clough, P., Garner, P., Pardeck, J.T., & Yuen, F.K.O. (toim.) (2005). Handbook of emotional & behavioural difficulties. Osat I ja III, sivut 1–102 ja 223–369. London: Sage. 247 s.
  TAI poikkeustilanteen (covid-19) takia e-kirja:
  Garner, P., Kauffman, Elliot, J. (2013) The SAGE handbook of emotional and behavioral difficulties. Osat 1 ja 3, sivut 7–94 ja 263–398. SAGE Publications.
 3. Reducing behavior problems in the elementary school classroom, IES practice guide, What works clearinghouse. 87s.
 4. Seligman, M. E., Ernst, R. M., Gillham, J., Reivich, K., & Linkins, M. (2009, May 27). Positive education & Positive psychology and classroom interventions. Oxford review of education, 35(3), 293-311.
  SEKÄ
  Uusitalo-Malmivaara, L. (toim.) (2014). Positiivisen psykologian voima. Jyväskylä: PS-kustannus. (e-kirja).

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.

Suoritustapa: Verkkoluennot 14 t (tallenteet 12 t ja reaaliaikainen verkkoluento) + verkon kautta toteuttava reaaliaikainen ryhmäopetus 10 t (läsnäolovelvollisuus Zoom-videoviestintäpalvelun kautta etänä) + kirjallinen oppimistehtävä.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu ma 4.5.2020.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat klikkaamalla opinto-ohjelman Moodle -painiketta ja kirjautumalla opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Opinto-ohjelmaan kirjautuminen onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Tallenteet:

 • Kurssi sisältää 12 tuntia videotallenteita, jotka ovat katsottavissa 4.5.2020 lukien Moodlessa. Tallenteet tulisi katsoa ennen reaaliaikaista verkkoluentoa.

Reaaliaikainen verkkoluento:

 • Ti 19.5.2020 klo 17.30-18.30
 • Reaaliaikaiselle verkkoluennolle suositellaan osallistumista luennointiaikana. Jos et kuitenkaan pysty osallistumaan verkkoluennolle reaaliaikaisesti, voit katsoa jälkikäteen luentotallenteen verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

Ryhmäopetus:

 • Ryhmäopetuksen aikataulun näet opinto-ohjelman aikataulu-osion alla. Ryhmäopetuksen opettajana on Juho Honkasilta. Verkon kautta toteutettavaan reaaliaikaiseen ryhmäopetukseen osallistuminen on pakollista.

Oppimistehtävän palautuspäivä:

 • Ke 17.6.2020 (TAI 3.9.2020)