Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 4.12.2017
16:30 - 19:45
To 7.12.2017
17:00 - 19:30
Ma 11.12.2017
17:00 - 19:30
To 14.12.2017
17:00 - 19:30
Ma 18.12.2017
17:00 - 19:30

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Opintojakso on osa Erityispedagogiikan aineopinnot osa 1 (sisältöopinnot) (20 op) -kokonaisuutta.

Avoimen opiskelijat:

 • Erityispedagogiikan aineopintojen sisältöopintoihin (20 op) ilmoittaudutaan kerralla koko opintokokonaisuuteen. Yksittäiselle jaksolle ei voi ilmoittautua (poikkeuksena Aivot ja oppiminen -opintojakso). Kokonaisuuteen ilmoittautuminen on ajalla 13.7.-27.9.17 opintokokonaisuuden opinto-ohjelmassa.

  Yksittäin tälle kurssille on mahdollista ilmoittautua vain, mikäli olet aikaisemmin suorittanut jonkun/joitakin erityispedagogiikan aineopintojen opintojaksoja ja haluat suorittaa kokonaisuuden loppuun. Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Erityispedagogiikan aineopintoihin sivuaineopinto-oikeuden saaneet HY:n opiskelijat:

 • Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat saaneet erityispedagogiikan aineopintojen sivuaineoikeuden, osallistuvat lkv 2017-2018 Avoimen yliopiston toteuttamiin erityispedagogiikan aineopintoihin.

  Jos sinulla on erityispedagogiikan aineopintojen sivuaineoikeus Helsingin yliopistossa, ilmoittaudu tälle opintojaksolle WebOodi-sivun alalaidassa olevan ilmoittautumislinkin kautta.

  Perustutkinto-opiskelijoiden, joilla ei ole erityispedagogiikan aineopintojen sivuaineoikeutta, tulee ilmoittautua opintojaksolle opinto-ohjelman Ilmoittaudu -painikkeen kautta (kuten Avoimen yliopiston muidenkin opiskelijoiden) ja maksaa opintomaksu.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Erityispedagogiikan aineopintojen opintojaksoille osallistumisen edellytyksenä on vähintään hyvin tiedoin (vanha arvosteluasteikko) tai arvosanalla 3 (uusi arvosteluasteikko) suoritetut erityispedagogiikan perusopinnot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • saa tietoa lukemaan ja kirjoittamaan oppimista ja luki-vaikeutta ennustavista tekijöistä
 • oppii arvioimaan ja tukemaan lukemisen ja kirjoittamisen tarkkuutta sekä sujuvuutta
 • oppii miten luetun ymmärtämistä kehitetään ja mitä tarkoitetaan lukemisen ja kirjoittamisen oppimisvaikeudella
 • on perehtynyt luki-vaikeuden ja tekstinymmärtämisvaikeuden teoreettiseen taustaan, diagnosointiin ja interventiomenetelmiin
 • osaa tukea lukemisen motivaatiota

Opintojaksossa käsitellään

 • lukemisen ja kirjoittamisen oppimisvaikeuksia
 • lukemaan ja kirjoittamaan opettamisen menetelmiä erityispedagogisesta näkökulmasta
 • lukemisen ja kirjoittamisen taitojen kehitystä, valmiuksien ja vaikeuksien arviointia ja taitojen tukemista

Teos Takala & Kontu (toim.) on pakollinen, jonka lisäksi suoritetaan jokin toinen (yksi teos valinnan mukaan) kirjallisuuslistan teoksista.

Takala, M., & Kontu, E. (2006). Luki-vaikeudesta luki-taitoon. Palmenia-sarja. Helsinki: Yliopistopaino. 250 s. (uusin painos)
Kamhi, A., & Catts, H. (2012). Language and reading disabilities.3rd edition. Boston: Pearson. Luvut 1-4; 6-7.
Ketonen, R. (2010). Dysleksiariski oppimisen haasteena: fonologisen tietoisuuden interventio ja lukemaan oppiminen. Jyväskylä studies in education, psychology and social research. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/41018
Uusitalo-Malmivaara, L. (2009). Lukemisen vaikeuden kuntoutus ensiluokkalaisilla: kolme pedagogista interventiota. Tutkimuksia / Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, soveltavan kasvatustieteen laitos 303. Helsinki: Helsingin yliopisto. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/20042/lukemise.pdf?sequence=1
1-3 artikkelia opintojakson opettajan valinnan mukaan.

Oheiskirjallisuus:
Psykologia 2-3/2011. Teemanumero: Lukivaikeus, sivut 86-157. 71 s.

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin.

Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Suoritustapa: Verkkoluennot 16 t + ryhmäopetus 10 t + oppimistehtävät + verkkotentti (tentitään luennot ja kirjallisuus)

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu ke 29.11.17.

Moodlen linkki ja kurssiavain:

 • Avoimen opiskelijat: löydät Moodle –tiedot kirjautumalla yliopiston käyttäjätunnuksella Omat sivut -palveluun. Saat yliopiston käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.
 • Erityispedagogiikan aineopintoihin sivuaineopinto-oikeuden saaneet HY:n opiskelijat: Kaikille lukuvuonna 17-18 erityispedagogiikan aineopintoihin sivuaineopinto-oikeuden saaneille on lukuvuoden alussa lähetetty sähköpostilla kaikkien lukuvuoden opintojaksojen Moodle-osoitteet ja kurssiavaimet. Käytä niitä Moodleen kirjautumisessa. Mikäli sinulla ei vielä ole näitä tietoja, ota yhteyttä osoitteella avoinyo-erityispedagogiikka@helsinki.fi saadaksesi tarvittavat Moodle-tunnukset.

Ensimmäiselle luennolle voi osallistua paikan päällä luentosalissa (toivottavaa) tai verkon välityksellä. Loput luennot ovat verkkoluentoja. Kaikille luennoille suositellaan osallistumista reaaliaikaisesti. Jos et kuitenkaan pysty osallistumaan luennolle reaaliaikaisesti, voit katsoa jälkikäteen luentotallenteen verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

Verkkoluennot pidetään Adobe Connect -ohjelmalla. Katso ohje etäosallistumiselle sekä laitevaatimukset.

Ryhmäopetuksessa ja tutustumiskäynneillä on läsnäolovelvollisuus (Helsingissä).


Verkon kautta välitetty lähiluento:

ma 4.12.17 klo 16.30-19.45
Opetuspaikka: Päärakennus, sali 10, Fabianinkatu 33

Verkkoluennot:
to 7.12.17 klo 17.00-19.30 (verkkoluento)
ma 11.12.17 klo 17.00-19.30 (verkkoluento)
to 14.12.17 klo 17.00-19.30 (verkkoluento)
ma 18.12.17 klo 17.00-19.30 (verkkoluento)

Ryhmäopetus Helsingissä:

Ryhmiin ilmoittaudutaan Moodlessa ajalla 5.12.17-3.1.18.

Ryhmä 1:
ti 9.1.18 klo 17.00-19.15
to 11.1.18 klo 17.00-19.15
ti 16.1.18 klo 17.00-19.15
Opetuspaikka kaikilla kerroilla: Metsätalo, sali 11, Unioninkatu 40

Ryhmä 2:
ke 10.1.18 klo 17.00-19.45, opetuspaikka: Metsätalo, sali 11, Unioninkatu 40
la 13.1.18 klo 9.00-13.30, opetuspaikka: Päärakennus, sali 21, Fabianinkatu 33

Ryhmä 3:
to 18.1.18 klo 17.00-19.15
ti 23.1.18 klo 17.00-19.15
to 25.1.18 klo 17.00-19.15
Opetuspaikka kaikilla kerroilla: Metsätalo, sali 11, Unioninkatu 40

Ryhmä 4:
ke 17.1.18 klo 17.00-19.45, opetuspaikka: Metsätalo, sali 11, Unioninkatu 40
la 20.1.18 klo 9.00-13.30, opetuspaikka: Päärakennus, sali 21, Fabianinkatu 33

Ryhmä 5:
ke 24.1.18 klo 17.00-19.45, opetuspaikka: Metsätalo, sali 11, Unioninkatu 40
la 27.1.18 klo 9.00-13.30, opetuspaikka: Päärakennus, sali 21, Fabianinkatu 33

Ryhmä 6: peruttu!


Oppimistehtävät:

Oppimistehtävien palautuspäivät ilmoitetaan Moodlessa.


Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät:

ma 26.2.18 klo 17-20
ke 18.4.18 17-20
ke 6.6.18 klo 17-20

Opintomaksuun sisältyy kolme tenttikertaa. Erityispedagogiikan verkkotentteihin ei tarvitse ilmoittautua. Tutustu tenttiohjeisiin Moodlessa hyvissä ajoin ennen verkkotenttiä.

Opintojakso on yhteisopetusta: jaksolle osallistuvat Avoimen yliopiston opiskelijat ja erityispedagogiikan aineopintoihin sivuaineopinto-oikeuden saaneet HY:n opiskelijat.