Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Jos sinulla on erityispedagogiikan aineopintojen sivuaineoikeus Helsingin yliopistossa, osallistuminen opintojaksolle on maksutonta tiedekunnan opiskelijoille varatun opiskelijakiintiön (rajattu paikkamäärä) puitteissa.

Kurssisivut avautuvat 28.11.18. Ilmoittautua voi ajalla 14.10.-31.12.18.

Avoimen opiskelijat:

Erityispedagogiikan pää- ja sivuaineopinto-oikeuden saaneet HY:n opiskelijat:

 • Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat saaneet erityispedagogiikan aineopintojen sivuaineoikeuden, osallistuvat lkv 2018-2019 Avoimen yliopiston toteuttamiin erityispedagogiikan aineopintoihin tiedekunnan opiskelijoille varatun opiskelijakiintiön (rajattu paikkamäärä) puitteissa. Maksuton ilmoittautuminen tapahtuu tiedekunnan kautta saatavan ilmoittautumislinkin kautta (ei WebOodissa). Lukuvuonna 18-19 sivuaineopinto-oikeuden saaneille linkki on toimitettu sähköpostilla opinto-oikeuden saamisesta ilmoittamisen yhteydessä. Mikäli olet saanut opinto-oikeuden aiemmin tai et muusta syystä ole saanut linkkiä, ole yhteydessä tiedekuntaan (siltavuori-student@helsinki.fi).

  Perustutkinto-opiskelijoiden, joilla ei ole erityispedagogiikan aineopintojen sivuaineoikeutta, tulee ilmoittautua opintojaksolle opinto-ohjelman Ilmoittaudu -painikkeen kautta (kuten Avoimen yliopiston muidenkin opiskelijoiden) ja maksaa opintomaksu.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Erityispedagogiikan aineopintojen opintojaksoille osallistumisen edellytyksenä on vähintään hyvin tiedoin (vanha arvosteluasteikko) tai arvosanalla 3 (uusi arvosteluasteikko) suoritetut erityispedagogiikan perusopinnot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • saa tietoa lukemaan ja kirjoittamaan oppimista ja luki-vaikeutta ennustavista tekijöistä
 • oppii arvioimaan ja tukemaan lukemisen ja kirjoittamisen tarkkuutta sekä sujuvuutta
 • oppii miten luetun ymmärtämistä kehitetään ja mitä tarkoitetaan lukemisen ja kirjoittamisen oppimisvaikeudella
 • on perehtynyt luki-vaikeuden ja tekstinymmärtämisvaikeuden teoreettiseen taustaan, diagnosointiin ja interventiomenetelmiin
 • osaa tukea lukemisen motivaatiota

Opintojaksossa käsitellään

 • lukemisen ja kirjoittamisen oppimisvaikeuksia
 • lukemaan ja kirjoittamaan opettamisen menetelmiä erityispedagogisesta näkökulmasta
 • lukemisen ja kirjoittamisen taitojen kehitystä, valmiuksien ja vaikeuksien arviointia ja taitojen tukemista

Teos Takala & Kontu (toim.) on pakollinen, jonka lisäksi suoritetaan jokin toinen (yksi teos valinnan mukaan) kirjallisuuslistan teoksista.

Takala, M., & Kontu, E. (2006). Luki-vaikeudesta luki-taitoon. Palmenia-sarja. Helsinki: Yliopistopaino. 250 s. (uusin painos)
Kamhi, A., & Catts, H. (2012). Language and reading disabilities.3rd edition. Boston: Pearson. Luvut 1-4; 6-7.
Ketonen, R. (2010). Dysleksiariski oppimisen haasteena: fonologisen tietoisuuden interventio ja lukemaan oppiminen. Jyväskylä studies in education, psychology and social research. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/41018
Uusitalo-Malmivaara, L. (2009). Lukemisen vaikeuden kuntoutus ensiluokkalaisilla: kolme pedagogista interventiota. Tutkimuksia / Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, soveltavan kasvatustieteen laitos 303. Helsinki: Helsingin yliopisto. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/20042/lukemise.pdf?sequence=1
1-3 artikkelia opintojakson opettajan valinnan mukaan.

Oheiskirjallisuus:
Psykologia 2-3/2011. Teemanumero: Lukivaikeus, sivut 86-157. 71 s.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Suoritustapa: Verkkoluennot 16 t + ryhmäopetus 10 t + oppimistehtävät + verkkotentti (tentitään luennot ja kirjallisuus)

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu ke 28.11.18.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat klikkaamalla opinto-ohjelman Moodle -painiketta ja kirjautumalla opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

 • Avoimen opiskelijat: Opinto-ohjelmaan kirjautuminen onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.
 • Erityispedagogiikan aineopintojen sivuaineopinto-oikeuden saaneet HY:n opiskelijat: Avoimen yliopiston opinto-ohjelmaan kirjautuminen onnistuu sen jälkeen, kun olet ilmoittautunut kurssille tiedekunnan kautta saamasi ilmoittautumislinkin kautta (katso lisäohjeet kohdasta Ilmoittautuminen).

Ensimmäiselle luennolle voi osallistua paikan päällä luentosalissa (toivottavaa) tai verkon välityksellä. Loput luennot ovat verkkoluentoja. Kaikille luennoille suositellaan osallistumista reaaliaikaisesti. Jos et kuitenkaan pysty osallistumaan luennolle reaaliaikaisesti, voit katsoa jälkikäteen luentotallenteen verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

Verkkoluennot pidetään Adobe Connect -ohjelmalla.

Ryhmäopetuksessa ja tutustumiskäynneillä on läsnäolovelvollisuus (Helsingissä).


Verkon kautta välitetty lähiluento:

ma 3.12.18 klo 16.30-19.45
Opetuspaikka: Päärakennus, sali 6, Fabianinkatu 33

Verkkoluennot:
ma 10.12.18 klo 17.00-19.30 (verkkoluento)
to 13.12.18 klo 17.00-19.30 (verkkoluento)
ma 17.12.18 klo 17.00-19.30 (verkkoluento)
to 20.12.18 klo 17.00-19.30 (verkkoluento)

Ryhmäopetus Helsingissä:

Ryhmiin ilmoittaudutaan Moodlessa ajalla 4.12.18-2.1.19.
(Huom! Ryhmä 3 aikatauluineen on poistettu 27.11.18)

Ryhmä 1:
ti 8.1.19 klo 17.00-19.15
to 10.1.19 klo 17.00-19.15
ti 15.1.19 klo 17.00-19.15
Opetuspaikka kaikilla kerroilla: Metsätalo, sali 11, Unioninkatu 40

Ryhmä 2:
ke 9.1.19 klo 17.00-19.45. Opetuspaikka: Metsätalo, sali 11, Unioninkatu 40
la 12.1.19 klo 9.00-13.30. Opetuspaikka: Päärakennus, sali 21, Fabianinkatu 33

Ryhmä 4:
ke 16.1.19 klo 17.00-19.45. Opetuspaikka: Metsätalo, sali 11, Unioninkatu 40
la 19.1.19 klo 9.00-13.30. Opetuspaikka: Päärakennus, sali 21, Fabianinkatu 33

Ryhmä 5: (huom! ryhmä 5 järjestetään vain tarvittaessa: se jää pois, mikäli kaikki mahtuvat muihin ryhmiin)
ke 23.1.19 klo 17.00-19.45. Opetuspaikka: Metsätalo, sali 11, Unioninkatu 40
la 26.1.19 klo 9.00-13.30. Opetuspaikka: Päärakennus, sali 21, Fabianinkatu 33


Oppimistehtävät:

Oppimistehtävien palautuspäivät ilmoitetaan Moodlessa.


Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät:

ma 25.2.19 klo 17-20
ke 10.4.19 17-20
ke 5.6.19 klo 17-20

Opintomaksuun sisältyy kolme tenttikertaa. Erityispedagogiikan verkkotentteihin ei tarvitse ilmoittautua. Tutustu tenttiohjeisiin Moodlessa hyvissä ajoin ennen verkkotenttiä.