Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Jos sinulla on opinto-oikeus erityispedagogiikan aineopintoihin valinnaisina opintoina, osallistuminen opintojaksolle on maksutonta tiedekunnan opiskelijoille varatun opiskelijakiintiön (rajattu paikkamäärä) puitteissa.

Kurssisivut avautuvat 27.11.19. Ilmoittautua voi ajalla 13.10.-15.12.19.

Avoimen opiskelijat:

Erityispedagogiikan valinnaisiin opintoihin valitut HY:n opiskelijat:

 • Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat saaneet opinto-oikeuden erityispedagogiikan aineopintoihin valinnaisina opintoina, osallistuvat lkv 2019-2020 Avoimen yliopiston toteuttamiin erityispedagogiikan aineopintoihin.

  Maksuton ilmoittautuminen tapahtuu tiedekunnasta saatavan ilmoittautumislinkin kautta. Lukuvuonna 19-20 opinto-oikeuden erityispedagogiikan aineopintoihin valinnaisina opintoina saaneille linkki on toimitettu sähköpostilla opinto-oikeuden saamisesta ilmoittamisen yhteydessä. Mikäli olet saanut opinto-oikeuden aiemmin tai et muusta syystä ole saanut linkkiä, ole yhteydessä tiedekuntaan (siltavuori-student@helsinki.fi).

  Maksuton ilmoittautuminen ei koske

  - perustutkinto-opiskelijoita, joilla ei ole opinto-oikeutta erityispedagogiikan aineopintoihin valinnaisina opintoina
  - erityispedagogiikan opintosuunnan opiskelijoita (heille aineopinnot järjestetään tiedekunnassa)

  Halutessaan he voivat ilmoittautua tälle Avoimen yliopiston järjestämälle opintojaksolle opinto-ohjelman Ilmoittaudu -painikkeen kautta (kuten Avoimen yliopiston muutkin opiskelijat) maksamalla opintomaksun.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Erityispedagogiikan aineopintojen opintojaksoille osallistumisen edellytyksenä on vähintään hyvin tiedoin (vanha arvosteluasteikko) tai arvosanalla 3 (uusi arvosteluasteikko) suoritetut erityispedagogiikan perusopinnot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • saa tietoa lukemaan ja kirjoittamaan oppimista ja luki-vaikeutta ennustavista tekijöistä
 • oppii arvioimaan ja tukemaan lukemisen ja kirjoittamisen tarkkuutta sekä sujuvuutta
 • oppii miten luetun ymmärtämistä kehitetään ja mitä tarkoitetaan lukemisen ja kirjoittamisen oppimisvaikeudella
 • on perehtynyt luki-vaikeuden ja tekstinymmärtämisvaikeuden teoreettiseen taustaan, diagnosointiin ja interventiomenetelmiin
 • osaa tukea lukemisen motivaatiota

Opintojaksossa käsitellään

 • lukemisen ja kirjoittamisen oppimisvaikeuksia
 • lukemaan ja kirjoittamaan opettamisen menetelmiä erityispedagogisesta näkökulmasta
 • lukemisen ja kirjoittamisen taitojen kehitystä, valmiuksien ja vaikeuksien arviointia ja taitojen tukemista

Teos Takala & Kontu (toim.) on pakollinen, jonka lisäksi suoritetaan jokin toinen (yksi teos valinnan mukaan) kirjallisuuslistan teoksista.

Takala, M., & Kontu, E. (2006). Luki-vaikeudesta luki-taitoon. Palmenia-sarja. Helsinki: Yliopistopaino. 250 s. (uusin painos)
Kamhi, A., & Catts, H. (2012). Language and reading disabilities.3rd edition. Boston: Pearson. Luvut 1-4; 6-7.
Ketonen, R. (2010). Dysleksiariski oppimisen haasteena: fonologisen tietoisuuden interventio ja lukemaan oppiminen. Jyväskylä studies in education, psychology and social research. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/41018
Uusitalo-Malmivaara, L. (2009). Lukemisen vaikeuden kuntoutus ensiluokkalaisilla: kolme pedagogista interventiota. Tutkimuksia / Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, soveltavan kasvatustieteen laitos 303. Helsinki: Helsingin yliopisto. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/20042/lukemise.pdf?sequence=1
1-3 artikkelia opintojakson opettajan valinnan mukaan.

Oheiskirjallisuus:
Psykologia 2-3/2011. Teemanumero: Lukivaikeus, sivut 86-157. 71 s.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Suoritustapa: Verkkoluennot 16 t + ryhmäopetus 10 t + oppimistehtävät + verkkotentti (tentitään luennot ja kirjallisuus)

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu ke 27.11.19.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat klikkaamalla opinto-ohjelman Moodle -painiketta ja kirjautumalla opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

 • Avoimen opiskelijat: Opinto-ohjelmaan kirjautuminen onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.
 • Erityispedagogiikan aineopintojen sivuaineopinto-oikeuden saaneet HY:n opiskelijat: Avoimen yliopiston opinto-ohjelmaan kirjautuminen onnistuu sen jälkeen, kun olet ilmoittautunut kurssille tiedekunnan kautta saamasi ilmoittautumislinkin kautta (katso lisäohjeet kohdasta Ilmoittautuminen).

Kaikki luennot ovat verkkoluentoja. Luennoille suositellaan osallistumista reaaliaikaisesti. Jos et kuitenkaan pysty osallistumaan luennolle reaaliaikaisesti, voit katsoa jälkikäteen luentotallenteen verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

Verkkoluennot pidetään Adobe Connect -ohjelmalla. Lisäohjeita Moodlessa.

Ryhmäopetuksessa ja tutustumiskäynneillä on läsnäolovelvollisuus (Helsingissä).

Verkkoluennot:
ti 3.12.19 klo 16.30-19.45
ti 10.12.19 klo 17.00-19.30
to 12.12.19 klo 17.00-19.30
ti 17.12.19 klo 17.00-19.30
to 19.12.19 klo 17.00-19.30

Ryhmäopetus Helsingissä:

Ryhmiin ilmoittaudutaan Moodlessa ajalla 4.-18.12.19.

Ryhmä 1:
ti 14.1.20 klo 17.00-19.15 Opetuspaikka: Kielikeskus sh.203
to 16.1.20 klo 17.00-19.15 Opetuspaikka: Metsätalo Sali 11
ti 21.1.20 klo 17.00-19.15 Opetuspaikka: Kielikeskus: sh.203

Ryhmä 2:
ke 15.1.20 klo 17.00-19.45. Opetuspaikka: Metsätalo Sali 11
la 18.1.20 klo 9.00-13.30. Opetuspaikka: Porthania P723

Ryhmä 3:
ke 22.1.20 klo 17.00-19.45. Opetuspaikka: Kielikeskus sh. 105
la 25.1.20 klo 9.00-13.30. Opetuspaikka: Porthania P723

Ryhmä 4: (huom! ryhmä 4 järjestetään vain tarvittaessa: se jää pois, mikäli kaikki mahtuvat muihin ryhmiin)
ke 29.1.20 klo 17.00-19.45. Opetuspaikka: Kielikeskus sh. 105
la 1.2.20 klo 9.00-13.30. Opetuspaikka: Porthania P722


Oppimistehtävät:

Oppimistehtävien palautuspäivät ilmoitetaan Moodlessa.


Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät:

ma 24.2.20 klo 17-20
ma 6.4.20 klo 17-20
ke 27.5.20 klo 17-20

Opintomaksuun sisältyy kolme tenttikertaa. Erityispedagogiikan verkkotentteihin ei tarvitse ilmoittautua. Tutustu tenttiohjeisiin Moodlessa hyvissä ajoin ennen verkkotenttiä.