Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Jos sinulla on opinto-oikeus erityispedagogiikan aineopintoihin valinnaisina opintoina, osallistuminen opintojaksolle on maksutonta tiedekunnan opiskelijoille varatun opiskelijakiintiön (rajattu paikkamäärä) puitteissa.

Kurssisivut avautuvat 25.11.20. Ilmoittautua voi ajalla 11.10.-14.12.20.

Avoimen opiskelijat:

Erityispedagogiikan valinnaisiin opintoihin valitut HY:n opiskelijat:

 • Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat saaneet opinto-oikeuden erityispedagogiikan aineopintoihin valinnaisina opintoina, osallistuvat lkv 2020-2021 Avoimen yliopiston toteuttamiin erityispedagogiikan aineopintoihin.

  Maksuton ilmoittautuminen tapahtuu tiedekunnasta saatavan ilmoittautumislinkin kautta. Lukuvuonna 20-21 opinto-oikeuden erityispedagogiikan aineopintoihin valinnaisina opintoina saaneille linkki on toimitettu sähköpostilla opinto-oikeuden saamisesta ilmoittamisen yhteydessä. Mikäli olet saanut opinto-oikeuden aiemmin tai et muusta syystä ole saanut linkkiä, ole yhteydessä tiedekuntaan (siltavuori-student@helsinki.fi).

  Maksuton ilmoittautuminen ei koske

  - perustutkinto-opiskelijoita, joilla ei ole opinto-oikeutta erityispedagogiikan aineopintoihin valinnaisina opintoina
  - erityispedagogiikan opintosuunnan opiskelijoita (heille aineopinnot järjestetään tiedekunnassa)

  Halutessaan he voivat ilmoittautua tälle Avoimen yliopiston järjestämälle opintojaksolle opinto-ohjelman Ilmoittaudu -painikkeen kautta (kuten Avoimen yliopiston muutkin opiskelijat) maksamalla opintomaksun.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Erityispedagogiikan aineopintojen opiskelijat.

Erityispedagogiikan aineopintojen kursseille osallistumisen edellytyksenä on kokonaisuudessaan suoritetut erityispedagogiikan perusopinnot.

Kurssi on osa erityispedagogiikan aineopintokokonaisuutta (35 op).

Kurssilla saat tietoa lukemaan ja kirjoittamaan oppimista ja lukivaikeutta ennustavista tekijöistä sekä opit arvioimaan ja tukemaan lukemisen ja kirjoittamisen tarkkuutta ja sujuvuutta. Opit myös, miten luetun ymmärtämistä tuetaan ja mitä tarkoitetaan lukemisen ja kirjoittamisen oppimisvaikeudella. Perehdyt lukivaikeuden teoreettiseen taustaan, diagnosointiin ja interventiomenetelmiin ja opit tukemaan lukemisen motivaatioita

Kurssilla käsitellään

 • lukemisen ja kirjoittamisen oppimisvaikeuksia
 • lukemaan ja kirjoittamaan opettamisen menetelmiä erityispedagogisesta näkökulmasta
 • lukemisen ja kirjoittamisen taitojen kehitystä, valmiuksien ja vaikeuksien arviointia ja taitojen tukemista

Takala, M. & Kairaluoma, L. (toim.) (2019). Luki-vaikeudesta lukitukeen. Helsinki: Gaudeamus.

Ketonen, R. (2010). Dysleksiariski oppimisen haasteena: fonologisen tietoisuuden interventio ja lukemaan oppiminen. Jyväskylä studies in education, psychology and social research. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/41018

Eklund, K. (2017). School-aged reading skills of children with family history of dyslexia: predictors, development and outcome. Jyväskylä studies in education, psychology and social research. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/52955

Lerkkanen,Marja-Kristiina, Timo Ahonen, Ritva Ketonen & Ulla Leppänen (2019). Kirjoittamisen vaikeudet. Teoksessa Timo Ahonen, Mikko Aro, Tuija Aro, Marja-Kristiina Lerkkanen ja Tiina Siiskonen (toim.) Oppimisen vaikeudet. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti.) E-kirja.

Lisäksi suositeltavia 1-3 artikkelia kurssin opettajan valinnan mukaan.

Asteikolla 0-5.

Suoritustapa: Verkkoluennot 16 t + ryhmäopetus verkossa 10 t + oppimistehtävät + verkkotentti (tentitään luennot ja kirjallisuus)

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu ke 25.11.20.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat klikkaamalla opinto-ohjelman Moodle -painiketta ja kirjautumalla opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

 • Avoimen opiskelijat: Opinto-ohjelmaan kirjautuminen onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.
 • Erityispedagogiikan aineopintojen sivuaineopinto-oikeuden saaneet HY:n opiskelijat: Avoimen yliopiston opinto-ohjelmaan kirjautuminen onnistuu sen jälkeen, kun olet ilmoittautunut kurssille tiedekunnan kautta saamasi ilmoittautumislinkin kautta (katso lisäohjeet kohdasta Ilmoittautuminen).

Kaikki luennot ovat verkkoluentoja. Luennoille suositellaan osallistumista reaaliaikaisesti. Jos et kuitenkaan pysty osallistumaan luennolle reaaliaikaisesti, voit katsoa jälkikäteen luentotallenteen verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

Ryhmäopetus toteutetaan verkkotyöskentelynä. Ryhmäopetuksessa on läsnäolopakko (verkossa).

Sekä verkkoluennot että ryhmäopetus pidetään videoviestintäpalvelu Zoomissa. Lisäohjeita Moodlessa.

Verkkoluennot:
ti 1.12.20 klo 16.30-19.45
to 3.12.20 klo 17.00-19.30
to 10.12.20 klo 17.00-19.30 Päivitys: tämä luento toteutetaan vain tallenteena, ei reaaliaikaista luentoa.
ti 15.12.20 klo 17.00-19.30
to 17.12.20 klo 17.00-19.30

Ryhmäopetus (verkossa):

Ryhmiin ilmoittaudutaan Moodlessa ajalla 2.-16.12.2020. Huomiothan, että ryhmien ryhmäkohtainen osallistujamäärä on rajattu ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ryhmä 1:
ma 11.1.21 klo 17.00-19.15
ke 13.1.21 klo 17.00-19.15
ma 18.1.21 klo 17.00-19.15

Ryhmä 2:
ti 12.1.21 klo 17.00-19.15
to 14.1.21 klo 17.00-19.15
to 21.1.21 klo 17.00-19.15

Ryhmä 3:
ma 25.1.21 klo 17.00-19.15
ke 27.1.21 klo 17.00-19.15
ma 1.2.21 klo 17.00-19.15

Ryhmä 4:
ti 26.1.21 klo 17.00-19.15
to 28.1.21 klo 17.00-19.15
ti 2.2.21 klo 17.00-19.15


Oppimistehtävät:

Oppimistehtävien palautuspäivät ilmoitetaan Moodlessa.

Verkkokeskustelu teemaryhmissä:
Verkkokeskustelu toteutetaan pienissä ryhmissä viikon aikana ajalla 3.-10.2.21. (ei reaaliaikaista keskustelua, vaan jokainen voi osallistua keskustelualueella käytävään keskusteluun itselle sopivina ajankohtina tuon viikon aikana).


Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät:

ma 22.2.21 klo 17-20
ke 14.4.21 klo 17-20
ke 26.5.21 klo 17-20

Opintomaksuun sisältyy kolme tenttikertaa. Erityispedagogiikan verkkotentteihin ei tarvitse ilmoittautua. Tutustu tenttiohjeisiin Moodlessa hyvissä ajoin ennen verkkotenttiä.

Kurssi on osa erityispedagogiikan aineopintokokonaisuutta (35 op).