Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Opintojakso on osa Erityispedagogiikan aineopinnot osa 1 (sisältöopinnot) (20 op) -kokonaisuutta.

Avoimen opiskelijat:

 • Erityispedagogiikan aineopintojen sisältöopintoihin (20 op) ilmoittaudutaan kerralla koko opintokokonaisuuteen. Yksittäiselle jaksolle ei voi ilmoittautua (poikkeuksena Aivot ja oppiminen -opintojakso). Kokonaisuuteen ilmoittautuminen on ajalla 13.7.-27.9.17 opintokokonaisuuden opinto-ohjelmassa.

  Yksittäin tälle kurssille on mahdollista ilmoittautua vain, mikäli olet aikaisemmin suorittanut jonkun/joitakin erityispedagogiikan aineopintojen opintojaksoja ja haluat suorittaa kokonaisuuden loppuun. Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Erityispedagogiikan aineopintoihin sivuaineopinto-oikeuden saaneet HY:n opiskelijat:

 • Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat saaneet erityispedagogiikan aineopintojen sivuaineoikeuden, osallistuvat lkv 2017-2018 Avoimen yliopiston toteuttamiin erityispedagogiikan aineopintoihin.

  Jos sinulla on erityispedagogiikan aineopintojen sivuaineoikeus Helsingin yliopistossa, ilmoittaudu tälle opintojaksolle WebOodi-sivun alalaidassa olevan ilmoittautumislinkin kautta.

  Perustutkinto-opiskelijoiden, joilla ei ole erityispedagogiikan aineopintojen sivuaineoikeutta, tulee ilmoittautua opintojaksolle opinto-ohjelman Ilmoittaudu -painikkeen kautta (kuten Avoimen yliopiston muidenkin opiskelijoiden) ja maksaa opintomaksu.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Erityispedagogiikan aineopintojen opintojaksoille osallistumisen edellytyksenä on vähintään hyvin tiedoin (vanha arvosteluasteikko) tai arvosanalla 3 (uusi arvosteluasteikko) suoritetut erityispedagogiikan perusopinnot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää matemaattisten taitojen tavallista ja poikkeavaa kehitystä
 • oppii ymmärtämään matemaattisia oppimisvaikeuksia ja niihin liittyvää arviointia sekä interventiotutkimusta
 • syventää osaamistaan matematiikan oppimisvaikeuksista ja niihin liittyvistä taustatekijöistä (esim. kognitiiviset tekijät, ympäristölliset tekijät)

Opintojaksossa käsitellään

 • matemaattisten taitojen tavallista ja poikkeavaa kehitystä
 • keskiössä on ymmärtää matemaattisia oppimisvaikeuksia ja niihin liittyviä taustatekijöitä (esim. kognitiiviset tekijät, ympäristön vaikutus).
 • matemaattisiin oppimisvaikeuksiin liittyviä arviointimenetelmiä ja interventiotutkimusta

Vaihtoehto 1:

 • Berch, D., & Mazzocco, M.M.M (toim.) (2007). Why is math so hard for some children? The nature and origins of mathematical learning difficulties and disabilities. Baltimore, Paul H. Brookes. 441 s.
 • Chinn, S. (toim.) (2015). The Routledge international handbook of dyscalculia and mathematical learning difficulties. London: Routledge. 419 s.

Vaihtoehto 2:

 • Gersten, R., & Newman-Gonchar, R. (toim.) (2011). Understanding RTI in mathematics: Proven methods and applications. Baltimore, Paul H. Brookes. 219 s.
 • Henry, L. (2012). The development of working memory in children. Los Angeles: Sage. 384 s.

Vaihtoehto 3:

 • Price, G.R., & Ansari, D. (2013). Dyscalculia: Characteristics, causes and treatments. Numeracy, 6(1), 1-16.
 • Jordan, N., Glutting, J., & Ramineni, C. (2010). The importance of number sense to mathematics achievement in first and third grades. Learning and individual differences, 20(2), 82-88.
 • LeFevre, J-A., Berrigan, L., Vendetti, C., Kamawar, D., Bisanz, J., Skwarchuk, S-L., & Smith-Chant, B. L. (2013). The role of executive attention in acquisition of mathematical skills for children in grades 2 through 4. Journal of experimental child psychology, 114(2), 243-261.
 • Korhonen, J., Linnanmäki, K., & Aunio, P. (2013). Learning difficulties, academic well-being and educational dropout: A person-centered approach. Learning and individual differences, 31, 1-10.
 • Toll, S. W.M., & Van Luit, J.E.H. (2012). Early numeracy intervention for low-performing kindergartners. Journal of early intervention, 34(4), 243-264.
 • Gersten, R., Beckmann, S., Clarke, B., Foegen, A., Marsh, L., Star, J. R., & Witzel, B. (2009). Assisting students struggling with mathematics: Response to Intervention (RtI) for elementary and middle schools (NCEE 2009-4060). Washington, DC: National Center for Education Evaluation and Regional Assistance, Institute of Education Sciences, U.S. Department of Education. Retrieved from https://ies.ed.gov/ncee/wwc/Docs/PracticeGuide/rti_math_pg_042109.pdf

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Suoritustapa: Verkkoluentotallenteet + oppimistehtävät ryhmätyönä verkossa + essee

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu ke 28.2.18.

Moodlen linkki ja kurssiavain:

 • Avoimen opiskelijat: löydät Moodle –tiedot kirjautumalla yliopiston käyttäjätunnuksella Omat sivut -palveluun. Saat yliopiston käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.
 • Erityispedagogiikan aineopintoihin sivuaineopinto-oikeuden saaneet HY:n opiskelijat: Kaikille lukuvuonna 17-18 erityispedagogiikan aineopintoihin sivuaineopinto-oikeuden saaneille on lukuvuoden alussa lähetetty sähköpostilla kaikkien lukuvuoden opintojaksojen Moodle-osoitteet ja kurssiavaimet. Käytä niitä Moodleen kirjautumisessa. Mikäli sinulla ei vielä ole näitä tietoja, ota yhteyttä osoitteella avoinyo-erityispedagogiikka@helsinki.fi saadaksesi tarvittavat Moodle-tunnukset.

Verkkoluentotallenteet kuunnellaan itsenäisesti.

Ryhmätöiden palautus 11.4.18 mennessä. Ryhmiinjakoa varten kirjaudu Moodleen 11.3.18 mennessä.

Esseen palautuksen vaihtoehtoiset päivät:
ke 25.4.18 tai
ke 16.5.18

Opintojakso on yhteisopetusta: jaksolle osallistuvat Avoimen yliopiston opiskelijat ja erityispedagogiikan aineopintoihin sivuaineopinto-oikeuden saaneet HY:n opiskelijat.