Pixabay

Jaksolla käsitellään matemaattisten taitojen kehitystä ja matemattisia oppimisvaikeuksia. Pääset syventämään tietämystäsi oppimisvaikeuksista ja niihin liittyvistä taustatekijöistä.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Jos sinulla on erityispedagogiikan aineopintojen sivuaineoikeus Helsingin yliopistossa, osallistuminen opintojaksolle on maksutonta tiedekunnan opiskelijoille varatun opiskelijakiintiön (rajattu paikkamäärä) puitteissa.

Kurssisivut avautuvat 27.2.19. Ilmoittautua voi ajalla 13.1.-10.3.19.

Avoimen opiskelijat:

Erityispedagogiikan pää- ja sivuaineopinto-oikeuden saaneet HY:n opiskelijat:

 • Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat saaneet erityispedagogiikan aineopintojen sivuaineoikeuden, osallistuvat lkv 2018-2019 Avoimen yliopiston toteuttamiin erityispedagogiikan aineopintoihin tiedekunnan opiskelijoille varatun opiskelijakiintiön (rajattu paikkamäärä) puitteissa. Maksuton ilmoittautuminen tapahtuu tiedekunnan kautta saatavan ilmoittautumislinkin kautta (ei WebOodissa). Lukuvuonna 18-19 sivuaineopinto-oikeuden saaneille linkki on toimitettu sähköpostilla opinto-oikeuden saamisesta ilmoittamisen yhteydessä. Mikäli olet saanut opinto-oikeuden aiemmin tai et muusta syystä ole saanut linkkiä, ole yhteydessä tiedekuntaan (siltavuori-student@helsinki.fi).

  Perustutkinto-opiskelijoiden, joilla ei ole erityispedagogiikan aineopintojen sivuaineoikeutta, tulee ilmoittautua opintojaksolle opinto-ohjelman Ilmoittaudu -painikkeen kautta (kuten Avoimen yliopiston muidenkin opiskelijoiden) ja maksaa opintomaksu.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Erityispedagogiikan aineopintojen opintojaksoille osallistumisen edellytyksenä on vähintään hyvin tiedoin (vanha arvosteluasteikko) tai arvosanalla 3 (uusi arvosteluasteikko) suoritetut erityispedagogiikan perusopinnot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää matemaattisten taitojen tavallista ja poikkeavaa kehitystä
 • oppii ymmärtämään matemaattisia oppimisvaikeuksia ja niihin liittyvää arviointia sekä interventiotutkimusta
 • syventää osaamistaan matematiikan oppimisvaikeuksista ja niihin liittyvistä taustatekijöistä (esim. kognitiiviset tekijät, ympäristölliset tekijät)

Opintojaksossa käsitellään

 • matemaattisten taitojen tavallista ja poikkeavaa kehitystä
 • keskiössä on ymmärtää matemaattisia oppimisvaikeuksia ja niihin liittyviä taustatekijöitä (esim. kognitiiviset tekijät, ympäristön vaikutus).
 • matemaattisiin oppimisvaikeuksiin liittyviä arviointimenetelmiä ja interventiotutkimusta

Vaihtoehto 1:

 • Berch, D., & Mazzocco, M.M.M (toim.) (2007). Why is math so hard for some children? The nature and origins of mathematical learning difficulties and disabilities. Baltimore, Paul H. Brookes. 441 s.
 • Chinn, S. (toim.) (2015). The Routledge international handbook of dyscalculia and mathematical learning difficulties. London: Routledge. 419 s.

Vaihtoehto 2:

 • Gersten, R., & Newman-Gonchar, R. (toim.) (2011). Understanding RTI in mathematics: Proven methods and applications. Baltimore, Paul H. Brookes. 219 s.
 • Henry, L. (2012). The development of working memory in children. Los Angeles: Sage. 384 s.

Vaihtoehto 3:

 • Opettajan kurssin alussa ilmoittamat tutkimusartikkelit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Suoritustapa: Verkkoluentotallenteet + oppimistehtävät ryhmätyönä verkossa + essee

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu ke 27.2.19.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat klikkaamalla opinto-ohjelman Moodle -painiketta ja kirjautumalla opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

 • Avoimen opiskelijat: Opinto-ohjelmaan kirjautuminen onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.
 • Erityispedagogiikan aineopintojen sivuaineopinto-oikeuden saaneet HY:n opiskelijat: Avoimen yliopiston opinto-ohjelmaan kirjautuminen onnistuu sen jälkeen, kun olet ilmoittautunut kurssille tiedekunnan kautta saamasi ilmoittautumislinkin kautta (katso lisäohjeet kohdasta Ilmoittautuminen).

Verkkoluentotallenteet kuunnellaan itsenäisesti.

Ryhmätöiden palautus ke 17.4.19 mennessä. Ryhmiinjakoa varten kirjaudu Moodleen 8.3.2019 mennessä. Ryhmiin ilmoittaudutaan Moodlessa ryhmätyö-osion yhteydessä.

Esseen palautuksen vaihtoehtoiset päivät:
ke 24.4.2019 tai
ke 15.5.2019