Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Jos sinulla on opinto-oikeus erityispedagogiikan aineopintoihin valinnaisina opintoina Helsingin yliopistossa, osallistuminen opintojaksolle on maksutonta tiedekunnan opiskelijoille varatun opiskelijakiintiön puitteissa.

Kurssisivut avautuvat 23.9.20. Ilmoittautua voi ajalla 9.8.-9.10.20.

Avoimen opiskelijat:

Erityispedagogiikan valinnaisiin opintoihin valitut HY:n opiskelijat:

 • Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat saaneet opinto-oikeuden erityispedagogiikan aineopintoihin valinnaisina opintoina, osallistuvat lkv 2020-21 Avoimen yliopiston toteuttamiin erityispedagogiikan aineopintoihin.

  Maksuton ilmoittautuminen tapahtuu tiedekunnasta saatavan ilmoittautumislinkin kautta. Lukuvuonna 20-21 opinto-oikeuden erityispedagogiikan aineopintoihin valinnaisina opintoina saaneille linkki on toimitettu sähköpostilla opinto-oikeuden saamisesta ilmoittamisen yhteydessä. Mikäli olet saanut opinto-oikeuden aiemmin tai et muusta syystä ole saanut linkkiä, ole yhteydessä tiedekuntaan (siltavuori-student@helsinki.fi).

  Maksuton ilmoittautuminen ei koske

  - perustutkinto-opiskelijoita, joilla ei ole opinto-oikeutta erityispedagogiikan aineopintoihin valinnaisina opintoina
  - erityispedagogiikan opintosuunnan opiskelijoita (heille aineopinnot järjestetään tiedekunnassa)

  Halutessaan he voivat ilmoittautua tälle Avoimen yliopiston järjestämälle opintojaksolle opinto-ohjelman Ilmoittaudu -painikkeen kautta (kuten Avoimen yliopiston muutkin opiskelijat) maksamalla opintomaksun.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Erityispedagogiikan aineopintojen opiskelijat.

Yleensä erityispedagogiikan aineopintojen opintokursseille osallistumisen edellytyksenä on kokonaisuudessaan suoritetut erityispedagogiikan perusopinnot. Tämä Aivot ja oppiminen -kurssi on kuitenkin suoritettavissa myös osana valinnaisina opintoina, joten edeltäviä opintoja ei tälle kurssille vaadita.

Kurssi on osa erityispedagogiikan aineopintokokonaisuutta (35 op).

Kurssin suoritettuasi ymmärrät aivojen muovautuvan toiminnan ja oppimisen välisen yhteyden. Opit myös ymmärtämään oppimisen jatkuvana ja vuorovaikutuksellisena prosessina ja oppimisvaikeudet kehityksellisenä ja moniulotteisena ilmiönä. Osaat tunnistaa aktiivisen oppimisprosessin merkkejä tai niiden puuttumisia käyttäytymisessä ja ymmärtää aikuisen antaman myönteisen tuen merkityksen lapsille ja nuorille.

Kurssilla käsitellään

 • aivojen toiminnan perusperiaatteita
 • keskushermoston kehitystä ja aivotoiminnan muovautuvuutta
 • aivojen muovautuvuuden tukemista
 • oppimisvaikeuksien diagnostiikkaan liittyviä erityiskysymyksiä
 • aikuisen vastuuta myönteisen oppimisympäristön rakentumisessa
 • Huotilainen, M. (2018). Näin aivot oppivat. PS-kustannus, Jyväskylä. (e-kirja)
 • Huotilainen, M. & Peltonen, L. (2020). Tunne aivosi. Otava. (e-kirja)
 • Opettajan osoittamat artikkelit

Asteikolla 0–5.

Suoritustapa: Verkkoluentotallenteet 16 t + ryhmätyöskentelyä ja ryhmätehtävä + yksilösuorituksena tehtävät tentit, joissa suoritetaan sekä luennot että kirjallisuus

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu ke 23.9.20.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat klikkaamalla opinto-ohjelman Moodle -painiketta ja kirjautumalla opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

 • Avoimen opiskelijat: Opinto-ohjelmaan kirjautuminen onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.
 • Erityispedagogiikan aineopintojen sivuaineopinto-oikeuden saaneet HY:n opiskelijat: Avoimen yliopiston opinto-ohjelmaan kirjautuminen onnistuu sen jälkeen, kun olet ilmoittautunut kurssille tiedekunnan kautta saamasi ilmoittautumislinkin kautta (katso lisäohjeet kohdasta Ilmoittautuminen).

Verkkoluennot

Osa verkkoluennoista toteutetaan reaaliaikaisina luentoina ja osa valmiina tallenteina.

Reaaliaikaiset verkkoluennot (2 kpl) järjestetään seuraavasti:

 • ke 30.9.20 klo 17-18.30: "Aivotutkimuksen rooli kasvatustieteen kentässä"
 • ke 14.10.20 klo 17-18.30: "Ryhmätyöskentely alkaa"
 • Reaaliaikaisesti järjestettäville verkkoluennoille suositellaan osallistumista reaaliaikaisesti. Jos et kuitenkaan pysty osallistumaan verkkoluennolle reaaliaikaisesti, voit katsoa luentotallenteen jälkikäteen verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

Valmiit tallenteena toteutetut verkkoluennot löytyvät kurssin Moodlesta heti sen auetessa.

Kaikki luennot (reaaliaikaiset ja valmiit tallenteet)

 • tulee olla kuunneltuina ennen ryhmätyöskentelyn alkamista.
 • ovat kuunneltavissa tallenteina viimeiseen uusintatenttipäivään asti.

Tarkemmat ohjeet löytyvät kurssin Moodlesta.

Ryhmätyöskentely

 • Ryhmätyöskentelyn teemaryhmiin ilmoittaudutaan kurssin Moodlessa ajalla 23.9.-13.10.20.
 • Ryhmätyöskentelyn aloituksena toimii opettajan reaaliaikainen verkkoluento 14.10.20 klo 17-18.30, jossa käsitellään tarkemmin ryhmätyöskentelyyn liittyviä asioita.
 • Ajalla 14.10.-4.11.20 opiskelijat työskentelevät verkkovälitteisesti itseohjautuvissa ryhmissä opettajan ohjeiden mukaisesti ja tuottavat yhteisen ryhmätehtävän. Ryhmä voi itse sopia yhteiset työskentelyaikansa ja -tapansa.

Ryhmätehtävä palautetaan Moodleen viimeistään ke 4.11.20

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät

 • ke 25.11.20 klo 17-19
 • ke 10.2.21 klo 17-19
 • ma 22.3.21 klo 17-19

Kurssi on osa erityspedagogiikan aineopintoja (35 op).