Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op lv 2019-2020 25 Cr Verkkokurssi 1.8.2019 - 31.7.2020 Etäopinnot Avoin yliopisto
Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op lv 2019-2020 Järvenpään opisto 25 Cr Verkkokurssi 15.8.2019 - 15.6.2020 Järvenpää Järvenpään Opisto
Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op lv 2019-2020 Päijät-Hämeen kesäyliopisto 25 Cr Verkkokurssi 15.8.2019 - 15.6.2020 Lahti Päijät-Hämeen kesäyliopisto
Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op lv 2019-2020 Espoon työväenopisto 25 Cr Luentokurssi 16.9.2019 - 26.5.2020 Espoo Omnia, Espoon työväenopisto
Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op lv 2019-2020 Hämeen kesäyliopisto - Riihimäki 25 Cr Luentokurssi 19.9.2019 - 27.5.2020 Riihimäki Hämeen kesäyliopisto
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op lv 2018-2019 Espoon työväenopisto 25 Cr Luentokurssi 18.9.2018 - 27.5.2019 Espoo Omnia koulutus, Espoon Työväenopisto
Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op lv 2018-2019 Hämeen kesäyliopisto - Riihimäki 25 Cr Luentokurssi 18.9.2018 - 27.5.2019 Riihimäki Hämeen kesäyliopisto
Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op lv 2018-2019 Järvenpään opisto 25 Cr Verkkokurssi 30.8.2018 - 4.6.2019 Järvenpää Järvenpään Opisto
Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op lv 2018-2019 25 Cr Verkkokurssi 1.8.2018 - 31.7.2019 Etäopinnot Avoin yliopisto
Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op lv 2017-2018 Hämeen kesäyliopisto- Riihimäki 25 Cr Luentokurssi 22.9.2017 - 29.5.2018 Riihimäki Hämeen kesäyliopisto
Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op lv 2017-2018 Järvenpään opisto 25 Cr Verkkokurssi 4.9.2017 - 4.6.2018 Järvenpää Järvenpään Opisto
Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op lv 2017-2018 25 Cr Verkkokurssi 4.9.2017 - 4.6.2018 Etäopinnot Avoin yliopisto

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Osaamistavoitteet

Kasvatustieteen perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on hyvät tiedot ja taidot

- ihmisen kehitykseen, oppimiseen ja vuorovaikutukseen liittyvistä tekijöistä

- opetuksesta ja ohjaamisesta

- koulutuspolitiikasta, koulutusjärjestelmistä sekä kasvatuksen ja koulutuksen kulttuureista

- työelämän sekä organisaatioiden kehittämisestä ja johtamisesta

- kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteista

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin.

Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Perusopinnoista saatava arvosana määräytyy opintojaksojen opintopistemäärillä painotetun keskiarvon perusteella asteikolla 1-5.