Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

15 euroa/opintopiste. Lisätietoja.

Opintoihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti, katso opintojaksot kurssiesitteestä.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Kuvaus

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Kasvatustieteen perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on hyvät tiedot ja taidot

- ihmisen kehitykseen, oppimiseen ja vuorovaikutukseen liittyvistä tekijöistä

- opetuksesta ja ohjaamisesta

- koulutuspolitiikasta, koulutusjärjestelmistä sekä kasvatuksen ja koulutuksen kulttuureista

- työelämän sekä organisaatioiden kehittämisestä ja johtamisesta

- kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteista

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin.

Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Perusopinnoista saatava arvosana määräytyy opintojaksojen opintopistemäärillä painotetun keskiarvon perusteella asteikolla 1-5.

Kasvatustieteen perusopinnot 25 op sisältävät seuraavat opintojaksot:

-valitse itsellesi paras suoritustapa ja -ajankohta!

Pääset kirjautumaan kurssien Moodle-alueille ja tutustumaan ohjeisiin ja materiaaleihin heti ilmoittautumista seuraavana päivänä.

Johdatus Kasvatustieteisiin 5 op

Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op

Oppimisen ja opetuksen perusteet 5 op

Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatioissa ja verkostoissa 5 op

Kohti tutkivaa työtapaa 5 op

  • verkkokurssi - aloita joustavasti, ilmoittautuminen 25.2.2019 asti.

    Kurssin toteutusajankohdat lv 2018-2019:
    syksy 2018 (29.10.18-15.1.19)
    tammikuu 2019 (7.1.-11.3.2019)
    helmikuu 2019 (25.2.-23.4.2019)