Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus, joka maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittauduttaessa
  • Opetuksen järjestävän oppilaitoksen osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät Hämeen kesäyliopiston omilta sivuilta.

Kuvaus

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Kasvatustieteen perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on hyvät tiedot ja taidot

- ihmisen kehitykseen, oppimiseen ja vuorovaikutukseen liittyvistä tekijöistä

- opetuksesta ja ohjaamisesta

- koulutuspolitiikasta, koulutusjärjestelmistä sekä kasvatuksen ja koulutuksen kulttuureista

- työelämän sekä organisaatioiden kehittämisestä ja johtamisesta

- kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteista

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin.

Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Perusopinnoista saatava arvosana määräytyy opintojaksojen opintopistemäärillä painotetun keskiarvon perusteella asteikolla 1-5.

Hämeen kesäyliopiston Riihimäen toimipisteen Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op aloitus siirtyy kevätlukukaudelle 2021

Opintojen aikataulu täsmentyy syksyn 2020 aikana.

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 opsisältävät seuraavat opintojaksot:

Johdatus kasvatustieteisiin 5 op, kevät 2021

Kohti tutkivaa työtapaa 5 op, kevät 2021

Oppiminen ja asiantuntijuus, työssä, organisaatioissa ja verkostoissa 5 op, kevät 2021

Oppimisen ja opetuksen perusteet 5 op, kevät 2021

Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op, syksy 2021

Käytännön ohjeita opiskeluun

Katso tarkemmat tiedot opinnoista Hämeen kesäyliopiston omilta sivuilta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.