Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Johdatus kasvatustieteisiin, syksy 2019 5 Cr Verkkokurssi 9.9.2019 - 23.10.2019 Etäopinnot Avoin yliopisto
Johdatus kasvatustieteisiin Järvenpään opisto, syksy 2019 5 Cr Verkkokurssi 9.9.2019 - 23.10.2019 Järvenpää Järvenpään Opisto
Johdatus kasvatustieteisiin Päijät-Hämeen kesäyliopisto, syksy 2019 5 Cr Verkkokurssi 9.9.2019 - 23.10.2019 Lahti Päijät-Hämeen kesäyliopisto
Johdatus kasvatustieteisiin Espoon työväenopisto syksy 2019 5 Cr Luentokurssi 16.9.2019 - 6.11.2019 Espoo Omnia, Espoon työväenopisto
Johdatus kasvatustieteisiin Hämeen kesäyliopisto - Riihimäki syksy 2019 5 Cr Luentokurssi 18.9.2019 - 6.11.2019 Riihimäki Hämeen kesäyliopisto
Johdatus kasvatustieteisiin, kevät 2020 5 Cr Verkkokurssi 15.1.2020 - 2.3.2020 Etäopinnot Avoin yliopisto
Testi Johdatus kasvatustieteisiin, kevät 2020 5 Cr Verkkokurssi 15.5.2020 - 2.6.2020 Etäopinnot Avoin yliopisto
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Johdatus kasvatustieteisiin, kesä 2019 5 Cr Verkkokurssi 10.5.2019 - 18.6.2019 Helsinki Avoin yliopisto
Johdatus kasvatustieteisiin Hämeen kesäyliopisto - Riihimäki syksy 2018 5 Cr Luentokurssi 18.9.2018 - 5.11.2018 Riihimäki Hämeen kesäyliopisto
Johdatus kasvatustieteisiin Espoon työväenopisto syksy 2018 5 Cr Luentokurssi 18.9.2018 - 6.11.2018 Espoo Omnia koulutus, Espoon Työväenopisto
Johdatus kasvatustieteisiin Järvenpään opisto, syksy 2018 5 Cr Verkkokurssi 28.8.2018 - 17.2.2019 Järvenpää Järvenpään Opisto
Johdatus kasvatustieteisiin, lv 2018-2019 5 Cr Verkkokurssi 28.8.2018 - 17.2.2019 Etäopinnot Avoin yliopisto
Johdatus kasvatustieteisiin kesä 2018 5 Cr Verkkokurssi 4.5.2018 - 18.6.2018 Helsinki Avoin yliopisto
Johdatus kasvatustieteisiin Hämeen kesäyliopisto - Riihimäki 5 Cr Luentokurssi 22.9.2017 - 6.11.2017 Riihimäki Hämeen kesäyliopisto
Johdatus kasvatustieteisiin Espoon Työväenopisto 5 Cr Luentokurssi 19.9.2017 - 31.10.2017 Espoo Omnia koulutus, Espoon Työväenopisto
Johdatus kasvatustieteisiin verkko-opinnot lv 2017-2018 5 Cr Verkkokurssi 4.9.2017 - 4.3.2018 Etäopinnot Avoin yliopisto
Johdatus kasvatustieteisiin Järvenpään opisto 5 Cr Verkkokurssi 4.9.2017 - 30.10.2017 Järvenpää Järvenpään Opisto

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee oman tieteenalansa historiaa ja kehityskulkuja
  • osaa erottaa arkitiedon kasvatustieteelliseen tutkimukseen perustuvasta tiedosta
  • tuntee kasvatustieteen peruskäsitteitä
  • tunnistaa erilaisia kasvatustieteellisiä lähestymistapoja

Sisältö

Kasvatustieteiden keskeiset sisällöt, tieteellinen kirjoittaminen ja lukeminen.

Oppimateriaali

Opintojaksosta vastaava opettaja osoittaa 5-8 artikkelia tieteellisistä aikakauslehdistä, esimerkiksi:

  • Aikuiskasvatus
  • Kasvatus
  • Kasvatus ja Aika

Lisäksi muu mahdollinen opintojaksosta vastaavan opettajan osoittama materiaali.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Asteikolla Hyväksytty-hylätty

Suositeltavat valinnaiset opinnot

Opintojakso on osa yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan kasvatustieteen perusopintoja 25 op.