Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Opintojakso on osa yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan kasvatustieteen perusopintoja 25 op.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee oman tieteenalansa historiaa ja kehityskulkuja
 • osaa erottaa arkitiedon kasvatustieteelliseen tutkimukseen perustuvasta tiedosta
 • tuntee kasvatustieteen peruskäsitteitä
 • tunnistaa erilaisia kasvatustieteellisiä lähestymistapoja

Kasvatustieteiden keskeiset sisällöt, tieteellinen kirjoittaminen ja lukeminen.

Opintojaksosta vastaava opettaja osoittaa 5-8 artikkelia tieteellisistä aikakauslehdistä, esimerkiksi:

 • Aikuiskasvatus
 • Kasvatus
 • Kasvatus ja Aika

Lisäksi muu mahdollinen opintojaksosta vastaavan opettajan osoittama materiaali.

Asteikolla Hyväksytty-hylätty

Kirjallisuus ja verkkomateriaalit + oppimistehtävät ja työpaja (OT 110 + R 25):

Opintojakso on kolmesta moduulista koostuva verkkokurssi, joka toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä. Kurssi edellyttää osallistumista verkkotyöskentelyyn sekä itsenäistä ja aktiivista työskentelyä verkko-oppimisympäristössä. Työpajaan osallistuminen on eriaikaista keskustelua. Kaikki jakson tehtävät palautetaan Moodleen.

Moduulien toteutusajankohdat keväällä 2018:

 • I moduuli (OT 10 t): orientointia opintojaksolla opiskeluun (tutustuminen opiskeluoppaaseen ja osallistuminen vapaaehtoiseen alkukeskusteluun)
 • II moduuli (OT 55 t) : palauta oppimistehtävä 5.2.18
 • III moduuli (OT 45 + R 25 t): osallistu helmikuun pajaan (6.2.- 4.3.18)

Ilmoittaudu III moduulin pajaan Moodlessa viimeistään 31.1.2018

Moduulien toteutusajankohdat lukuvuonna 2017 –2018:

 • I moduuli (OT 10 t): orientointia opintojaksolla opiskeluun (tutustuminen opiskeluoppaaseen ja osallistuminen vapaaehtoiseen alkukeskusteluun)
 • II moduuli (OT 55 t) : palauta oppimistehtävä joko 29.9.17 tai 20.10.17 tai 5.2.18
 • III moduuli (OT 45 + R 25 t): osallistu lokakuun pajaan (2.10 - 29.10.17) tai marraspajaan (23.10.-19.11.17) tai helmipajaan (6.2.- 4.3.18)

Ilmoittaudu III moduulin pajoihin Moodlessa; lokakuun pajaan viimeistään 26.9.2017, marraskuun pajaan 17.10.2017 ja helmipajaan 31.1.2018.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 28.8.2017.

Linkin ja kurssiavaimen oman opintojaksosi Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.