Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Opintojakso on osa yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan kasvatustieteen perusopintoja 25 op.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee oman tieteenalansa historiaa ja kehityskulkuja
 • osaa erottaa arkitiedon kasvatustieteelliseen tutkimukseen perustuvasta tiedosta
 • tuntee kasvatustieteen peruskäsitteitä
 • tunnistaa erilaisia kasvatustieteellisiä lähestymistapoja

Kasvatustieteiden keskeiset sisällöt, tieteellinen kirjoittaminen ja lukeminen.

Opintojaksosta vastaava opettaja osoittaa 5-8 artikkelia tieteellisistä aikakauslehdistä, esimerkiksi:

 • Aikuiskasvatus
 • Kasvatus
 • Kasvatus ja Aika

Lisäksi muu mahdollinen opintojaksosta vastaavan opettajan osoittama materiaali.

Asteikolla Hyväksytty-hylätty

Kirjallisuus ja verkkomateriaalit + oppimistehtävät ja työpaja (OT 110 + R 25):

Opintojakso koostuu kahdesta opiskeluvaiheesta eli moduulista ja se toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä. Kurssi edellyttää osallistumista verkkotyöskentelyyn sekä itsenäistä ja aktiivista työskentelyä verkko-oppimisympäristössä. Kaikki jakson tehtävät palautetaan Moodleen.

Ensimmäinen moduuli on orientointia opintojaksolla opiskeluun (tutustuminen opiskeluoppaaseen) ja oppimistehtävän tekeminen. Sen voi tehdä omaan aikatauluun sovittaen huomioiden palautusajankohdat.

Toinen moduuli on aikataulutettu työpaja, joka edellyttää aktiivista osallistumista. Työpajaan osallistuminen on eriaikaista keskustelua. Työpajoja on kaksi; syyskuussa Syyspaja ja tammi-helmikuussa Kevätpaja. Valitse Moodlessa Syyspaja tai Kevätpaja.

Kurssin voi suorittaa 28.8.2018 – 17.2.2019 seuraavat määräajat huomioiden:

 • I moduuli (OT 65 h) Oppimistehtävä. Vaihtoehtoiset palautusajankohdat 13.9.2018, 31.10.2018, 22.1.2019 tai 17.2.2019
 • II moduuli (OT 45 h + R 25 h) Työpaja: Syyspaja (14.- 30.9.2018) tai Kevätpaja (24.1.-10.2.2019).
  Ilmoittaudu Moodlessa: Syyspajaan viimeistään ma 10.9.2018; Kevätpajaan viimeistään su 20.1.2019.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 28.8.2018.

Linkin ja kurssiavaimen oman opintojaksosi Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.