Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta

 • yhteistyöoppilaitokselle maksettavasta osuudesta
 • Avoimelle yliopistolle maksettavasta osuudesta

Katso tarkemmat tiedot maksusta sekä ilmoittautumis- ja maksuehdoista toteuttavan oppilaitoksen sivuilta.

Toteuttaja: Järvenpään opisto

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä

1) opetusta järjestävään oppilaitokseen että

2) Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi tarkemmat ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta.

Kuvaus

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Opintojakso on osa yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan kasvatustieteen perusopintoja 25 op.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee oman tieteenalansa historiaa ja kehityskulkuja
 • osaa erottaa arkitiedon kasvatustieteelliseen tutkimukseen perustuvasta tiedosta
 • tuntee kasvatustieteen peruskäsitteitä
 • tunnistaa erilaisia kasvatustieteellisiä lähestymistapoja

Kasvatustieteiden keskeiset sisällöt, tieteellinen kirjoittaminen ja lukeminen.

Opintojaksosta vastaava opettaja osoittaa artikkeleita tieteellisistä aikakauslehdistä, esimerkiksi:

 • Aikuiskasvatus
 • Kasvatus
 • Kasvatus ja Aika

Lisäksi muu opintojaksosta vastaavan opettajan osoittama materiaali esim. Rinne, R., Kivirauma, J. & Lehtinen, E. 2015. Johdatus kasvatustieteisiin (8., uudistettu painos). (Hae teosta kirjan nimellä kirjautumalla helka.finna.fi -sivustolle; e-teosta varten etene lisäksi Ellibs-palveluun.)

Asteikolla Hyväksytty-hylätty

Kirjallisuus ja verkkomateriaalit + oppimistehtävä ja työpaja (OT 115 h + R 20 h)

Opintojakso koostuu kahdesta opiskeluvaiheesta eli moduulista ja se toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä. Kurssi edellyttää itsenäistä ja aktiivista työskentelyä sekä osallistumista työpajaan verkossa. Kaikki jakson tehtävät palautetaan Moodleen.

Ensimmäinen moduuli on orientointia opintojaksolla opiskeluun ja tutustumista kasvatustieteisiin sisältäen oppimistehtävän tekemisen.

Toinen moduuli on aikataulutettu työpaja, joka edellyttää valmistautumista ja aktiivista osallistumista. Työpajaan osallistuminen on eriaikaista keskustelua.

Kurssin voi suorittaa ottaen huomioon seuraavat määräajat:

 • Intensiivisin opiskelu- ja opetusjakso sijoittuu aikavälille 9.9. – 13.10.2019
 • I moduuli (OT 70 h) Oppimistehtävä. Palautuspäivä 23.9. TAI 23.10.2019
 • II moduuli (OT 45 h + R 20 h) Työpaja 23.9. – 13.10. Ilmoittaudu Moodlessa viimeistään ke 11.9.2019

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 28.8.2019. Huomaa, että voit aloittaa I moduulin tekemisen heti Moodleen kirjauduttuasi.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa saat sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen. Linkin ja kurssiavaimen tämän opintojakson Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan em. käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä.