Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Opintojakson aloitusluennot (vko 19) siirtyvät verkkoon. Huomaa muuttunut aikataulu! Linkki luentoihin ilmoitetaan Moodlessa.

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Opintojakso on osa yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan kasvatustieteen perusopintoja 25 op.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee oman tieteenalansa historiaa ja kehityskulkuja
  • osaa erottaa arkitiedon kasvatustieteelliseen tutkimukseen perustuvasta tiedosta
  • tuntee kasvatustieteen peruskäsitteitä
  • tunnistaa erilaisia kasvatustieteellisiä lähestymistapoja

Kasvatustieteiden keskeiset sisällöt, tieteellinen kirjoittaminen ja lukeminen.

Opintojaksosta vastaava opettaja osoittaa 5-8 artikkelia tieteellisistä aikakauslehdistä, esimerkiksi:

  • Aikuiskasvatus
  • Kasvatus
  • Kasvatus ja Aika

Lisäksi muu mahdollinen opintojaksosta vastaavan opettajan osoittama materiaali.

Asteikolla Hyväksytty-hylätty

Verkkoluennot, verkkokeskustelu ja oppimispäiväkirja

Reaaliaikaiset verkkoluennot (luentojen osoite ilmoitetaan Moodlessa):

1. Opintojakson suorittaminen, tavoitteet ja tehtävät, to 7.5.2020 klo 17.00-19.00

2. Tieteellinen tieto ja ajattelu, pe 8.5. klo 17.00-19.00

3. Kasvatustiede tieteenalana, ti 12.5. klo 17.00-19.00

Verkkokeskustelu vk 21: 18.-24.5.2020
Oppimispäiväkirjan palautus 16.6.2020 mennessä

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle joka avautuu 24.4.2020. Verkkokeskustelun ryhmäjakoa varten kirjaudu Moodleen viimeistään 15.5.2020.

  • Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan (= kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.