Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintojakso on poikkeuksellisesti maksuton kaikille osallistujille. Tervetuloa mukaan!

Maksuton (0 euroa). Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Kurssi sopii kasvatustieteiden koulutusohjelman opiskelijoille, kasvatuksen, koulutuksen, johtamisen ja organisaatioiden kehittämistehtävissä työskenteleville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Opintojakso on osa yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan kasvatustieteen perusopintoja 25 op.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee oman tieteenalansa historiaa ja kehityskulkuja
 • osaa erottaa arkitiedon kasvatustieteelliseen tutkimukseen perustuvasta tiedosta
 • tuntee kasvatustieteen peruskäsitteitä
 • tunnistaa erilaisia kasvatustieteellisiä lähestymistapoja

Kasvatustieteiden keskeiset sisällöt, tieteellinen kirjoittaminen ja lukeminen.

Opintojaksosta vastaava opettaja osoittaa artikkeleita tieteellisistä aikakauslehdistä, esimerkiksi:

 • Aikuiskasvatus
 • Kasvatus
 • Kasvatus ja Aika

Lisäksi muu opintojaksosta vastaavan opettajan osoittama materiaali esim. Rinne, R., Kivirauma, J. & Lehtinen, E. 2015. Johdatus kasvatustieteisiin (8., uudistettu painos). (Hae teosta kirjan nimellä kirjautumalla helka.finna.fi -sivustolle; e-teosta varten etene lisäksi Ellibs-palveluun.)

Asteikolla Hyväksytty-hylätty

Kirjallisuus ja verkkomateriaalit + oppimistehtävä ja työpaja (OT 115 h + R 20 h)

Opintojakso koostuu kahdesta opiskeluvaiheesta eli moduulista ja se toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä. Kurssi edellyttää itsenäistä ja aktiivista työskentelyä sekä osallistumista työpajaan verkossa. Kaikki jakson tehtävät palautetaan Moodleen.

Ensimmäinen moduuli on orientointia opintojaksolla opiskeluun ja tutustumista kasvatustieteisiin sisältäen oppimistehtävän tekemisen.

Toinen moduuli on aikataulutettu työpaja, joka edellyttää valmistautumista ja aktiivista osallistumista. Työpajaan osallistuminen on eriaikaista keskustelua.

Kurssin voi suorittaa ottaen huomioon seuraavat määräajat:

Intensiivisin opiskelu- ja opetusjakso sijoittuu aikavälille ke 9.9. – ti 13.10.2020

 • I moduuli: (OT 70 h) Oppimistehtävä. Palautuspäivä ke 23.9. TAI to 22.10.
 • II moduuli: (OT 45 h + R 20 h) Työpaja ke 23.9. – ti 13.10. Ilmoittaudu pajaan Moodlessa viimeistään pe 11.9.2020

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 31.8.2020. Huomaa, että voit aloittaa I moduulin tekemisen heti Moodleen kirjauduttuasi. Saat Moodle-linkin ja kurssiavaimen sähköpostilla ennen jakson alkua.

 • Katso myös erillinen ohje muiden yliopistojen opiskelijoille.
 • Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijat sekä Avoimen yliopiston opiskelijat: Saat linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen myös kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Suoritukset kirjataan Helsingin yliopiston opintohallintojärjestelmään. Näet suoritustiedot kirjautumalla pankkitunnuksilla Oma Opintopolku palveluun. Opiskelijat huolehtivat itse avoimessa yliopisto-opetuksessa suorittamiensa opintojen hyväksiluvusta omissa yliopistoissaan