Kuva: Pexels

kasvatus, aikuisuus ja oppiminen

Opintojakso johdattelee kasvatustieteiden juurien ja nykytilan tutkimukseen.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 € Lisätietoja

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Kurssi sopii kasvatustieteiden koulutusohjelman opiskelijoille, kasvatuksen, koulutuksen, johtamisen ja organisaatioiden kehittämistehtävissä työskenteleville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Opintojakso on osa yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan kasvatustieteen perusopintoja 25 op.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee oman tieteenalansa historiaa ja kehityskulkuja
  • osaa erottaa arkitiedon kasvatustieteelliseen tutkimukseen perustuvasta tiedosta
  • tuntee kasvatustieteen peruskäsitteitä
  • tunnistaa erilaisia kasvatustieteellisiä lähestymistapoja

Kasvatustieteiden keskeiset sisällöt, tieteellinen kirjoittaminen ja lukeminen.

Opintojaksosta vastaava opettaja osoittaa 5-8 artikkelia tieteellisistä aikakauslehdistä, esimerkiksi:

  • Aikuiskasvatus
  • Kasvatus
  • Kasvatus ja Aika

Lisäksi muu mahdollinen opintojaksosta vastaavan opettajan osoittama materiaali.

Asteikolla Hyväksytty-hylätty

Verkkoluennot, verkkokeskustelu ja oppimispäiväkirja

Reaaliaikaiset verkkoluennot (luentojen osoite ilmoitetaan Moodlessa), verkkoluennot tallennetaan:

1. Opintojakson suorittaminen, tavoitteet ja tehtävät, 14.1. klo 17.00-19.00

2. Tieteellinen tieto ja ajattelu, 19.1. klo 17.00-19.00

3. Kasvatustiede tieteenalana, 21.1. klo 17.00-19.00

Verkkokeskustelu vk 5: 1.-7.2.2021
Oppimispäiväkirjan palautus 3.3.2021 mennessä

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle joka avautuu 21.12.2020. Verkkokeskustelun ryhmäjakoa varten kirjaudu Moodleen viimeistään 28.1.2021.

  • Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan (= kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.