Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri verkkotentit, lv 2019-2020 5 Cr Verkkokurssi 13.8.2019 - 11.5.2020 Etäopinnot Avoin yliopisto
Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri, kevät 2020 5 Cr Verkkokurssi 25.2.2020 - 29.4.2020 Etäopinnot Avoin yliopisto
Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri Järvenpään opisto, kevät 2020 5 Cr Verkkokurssi 25.2.2020 - 29.4.2020 Järvenpää Järvenpään Opisto
Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri Päijät-Hämeen kesäyliopisto, kevät 2020 5 Cr Verkkokurssi 25.2.2020 - 29.4.2020 Lahti Päijät-Hämeen kesäyliopisto
Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri Hämeen kesäyliopisto - Riihimäki kevät 2020 5 Cr Verkkokurssi 16.4.2020 - 28.5.2020 Riihimäki Hämeen kesäyliopisto
Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri, verkkokurssi, kesä 2020 5 Cr Verkkokurssi 10.6.2020 - 30.8.2020 Helsinki Avoin yliopisto
Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri, verkkotentit, kesä 2020 5 Cr Verkkokurssi 12.6.2020 - 5.9.2020 Helsinki Avoin yliopisto
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri Espoon työväenopisto kevät 2020 5 Cr Luentokurssi 16.1.2020 - 5.3.2020 Espoo Omnia, Espoon työväenopisto
Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri, syksy 2019 5 Cr Verkkokurssi 14.10.2019 - 10.12.2019 Etäopinnot Avoin yliopisto
Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri, verkkotentit, kesä 2019 5 Cr Verkkokurssi 14.6.2019 - 7.9.2019 Helsinki Avoin yliopisto
Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri, verkkokurssi, kesä 2019 5 Cr Verkkokurssi 12.6.2019 - 1.9.2019 Helsinki Avoin yliopisto
Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri Hämeen kesäyliopisto - Riihimäki kevät 2019 5 Cr Luentokurssi 9.4.2019 - 27.5.2019 Riihimäki Hämeen kesäyliopisto
Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri Espoon työväenopisto kevät 2019 5 Cr Luentokurssi 15.1.2019 - 5.3.2019 Espoo Omnia, Espoon työväenopisto
Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri verkkotentit, lv 2018-2019 5 Cr Verkkokurssi 17.10.2018 - 27.4.2019 Etäopinnot Avoin yliopisto
Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri Järvenpään opisto, lv 2018-2019 5 Cr Verkkokurssi 24.9.2018 - 12.5.2019 Järvenpää Järvenpään Opisto
Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri, lv 2018-2019 5 Cr Verkkokurssi 24.9.2018 - 12.5.2019 Etäopinnot Avoin yliopisto
Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri, verkkokurssi, kesä 2018 5 Cr Verkkokurssi 3.5.2018 - 27.8.2018 Helsinki Avoin yliopisto
Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri, verkkotentit, kesä 2018 5 Cr Verkkokurssi 3.5.2018 - 8.9.2018 Helsinki Avoin yliopisto
Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri Hämeen kesäyliopisto - Riihimäki 5 Cr Luentokurssi 17.4.2018 - 29.5.2018 Riihimäki Hämeen kesäyliopisto
Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri Järvenpään opisto 5 Cr Verkkokurssi 16.4.2018 - 4.6.2018 Järvenpää Järvenpään Opisto
Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri verkko-opinnot lv 2017-2018 5 Cr Verkkokurssi 13.11.2017 - 4.6.2018 Etäopinnot Avoin yliopisto
Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri verkkotentit lv 2017-2018 5 Cr Verkkokurssi 11.10.2017 - 5.5.2018 Etäopinnot Avoin yliopisto

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Ennen opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan opintojakson Johdatus kasvatustieteisiin. Voit kuitenkin halutessasi ilmoittautua seuraavillekin perusopintojen jaksoille, vaikka Johdatus kasvatustieteisiin -jakso on suorittamatta/kesken.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee erilaisia teoreettisia, erityisesti kasvatussosiologisen, kulttuurisen ja feministisen tutkimuksen, näkökulmia ja peruskäsitteitä.

Sisältö

Opintojaksolla keskitytään kasvatuksen, koulutuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin välisten suhteiden tarkasteluun. Opiskelija tutustuu myös kasvatussosiologisen, kulttuurisen ja feministisen tutkimuksen monitieteisyyteen sekä tutkimuksen erilaisiin suuntauksiin. Lisäksi opiskelija pohtii sitä, millaisia seurauksia erilaisilla teoreettisilla lähestymistavoilla on kasvatusta ja koulutusta koskevien tavoitteiden, rakenteiden, ongelmanasettelun ja ratkaisuyritysten kuten myös tutkimuskysymysten muodostumiselle.

Oppimateriaali

• Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. (2013, myös 2006 ja 2000 painokset käyvät). Kasvatussosiologia. (Luvut 1–6). (Saatavilla e-kirjana).

• Silvennoinen, H., Kalalahti, M. & Varjo, J. (toim.) 2016. Koulutuksen tasa-arvon muuttuvat merkitykset: Kasvatussosiologian vuosikirja 1. Kasvatusalan tutkimuksia 73. Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura.

Lisäksi opintojaksosta vastaava opettaja osoittaa tieteellisistä aikakauslehdistä ja teoksista ajankohtaisia artikkeleita.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Asteikolla 0–5.

Suositeltavat valinnaiset opinnot

Opintojakso on osa yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan kasvatustieteen perusopintoja 25 op.