Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta

  • yhteistyöoppilaitokselle maksettavasta osuudesta
  • Avoimelle yliopistolle maksettavasta osuudesta 30 euroa (maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankissa).

Katso tarkemmat tiedot maksusta sekä ilmoittautumis- ja maksuehdot toteuttavan oppilaitoksen sivuilta.

Toteuttaja: Hämeen kesäyliopisto

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä

1) opetusta järjestävään oppilaitokseen että

2) Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi tarkat ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta.

Kuvaus

Ennen opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan opintojakson Johdatus kasvatustieteisiin. Voit kuitenkin halutessasi ilmoittautua seuraavillekin perusopintojen jaksoille, vaikka Johdatus kasvatustieteisiin -jakso on suorittamatta/kesken.

Opintojakso on osa yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan kasvatustieteen perusopintoja 25 op.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee erilaisia teoreettisia, erityisesti kasvatussosiologisen, kulttuurisen ja feministisen tutkimuksen, näkökulmia ja peruskäsitteitä.

Opintojaksolla keskitytään kasvatuksen, koulutuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin välisten suhteiden tarkasteluun. Opiskelija tutustuu myös kasvatussosiologisen, kulttuurisen ja feministisen tutkimuksen monitieteisyyteen sekä tutkimuksen erilaisiin suuntauksiin. Lisäksi opiskelija pohtii sitä, millaisia seurauksia erilaisilla teoreettisilla lähestymistavoilla on kasvatusta ja koulutusta koskevien tavoitteiden, rakenteiden, ongelmanasettelun ja ratkaisuyritysten kuten myös tutkimuskysymysten muodostumiselle.

Suoritustapa a)

Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. (2013, myös 2006 ja 2000 painokset käyvät). Kasvatussosiologia. (Luvut 1–6). (Saatavilla e-kirjana).

Silvennoinen, H., Kalalahti, M. & Varjo, J. (toim.) 2016. Koulutuksen tasa-arvon muuttuvat merkitykset: Kasvatussosiologian vuosikirja 1. Kasvatusalan tutkimuksia 73. Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura.

Lisäksi opintojaksosta vastaava opettaja osoittaa tieteellisistä aikakauslehdistä ja teoksista ajankohtaisia artikkeleita.

Suoritustapa b)

Kirjat:

• Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. (2013, myös 2006 ja 2000 painokset käyvät). Kasvatussosiologia. (Luvut 1–6). (Saatavilla e-kirjana).

• Silvennoinen, H., Kalalahti, M. & Varjo, J. (toim.) 2016. Koulutuksen tasa-arvon muuttuvat merkitykset: Kasvatussosiologian vuosikirja 1. Kasvatusalan tutkimuksia 73. Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura.

Artikkelit:

Isopahkala-Bouret, Ulpukka & Sivonen, Päivi. 2016. Viisikymppisten naisten neuvottelua korkeakoulutuksesta, ikääntymisestä ja työllistettävyydestä. Aikuiskasvatus 4/2016. 246–257.

Koskela, Anne 2016. ”Erittäin heikko, eikä viitsi yrittää kunnolla.” Ongelmalliset oppilaat opettajien kuvaamina 1968–1991. Kasvatus & aika 4/2016. (VERKOSSA)

Onnismaa, Eeva-Leena & Kalliala, Marjatta. 2010. Finnish ECEC policy: interpretations, implementations and implications, Early Years, 30:3, 267–277.)

Ouakrim-Soivio, Najat & Risto Hietala, Risto. 2016. Toteutuuko maahanmuuttajataustaisten oppijoiden sivistyksellinen yhdenvertaisuus suomalaisessa koulutusjärjestelmässä? Kasvatus & aika 4/2016. (VERKOSSA)

Paananen, Maiju, Lipponen, Lasse & Kumpulainen, Kristiina. 2015. Hybridisation or ousterisation? The case of local accountability policy in Finnish early childhood education. European Education Research Journal, 14(5), 395–417.)

Räisänen, Mirka. 2014. Opettajat ja pirullisten aikojen koulutuspolitiikka. Lectio praecursoria kasvatustieteen väitöskirjaan Opettajat ja koulutuspolitiikka. Opetusalan ammattijärjestö ja Demokraattiset koulutyöntekijät -yhdistys peruskoulukauden koulutuspolitiikassa Tampereen yliopistossa 12.4.2014. Kasvatus & Aika 2/2014 (VERKOSSA)

Seppänen, Piia. & Rinne, Risto. 2015. Suomalainen yhtenäiskoulu ylikansallisen koulupolitiikan paineissa. Teoksessa: Seppänen, Piia, Kalalahti, Mira, Rinne, Risto & Simola, Hannu. (toim.) 2015. Lohkoutuva peruskoulu. perheiden kouluvalinnat, yhteiskuntaluokat ja koulupolitiikka. Suomen kasvatustieteellinen seura. 23–58. (Huom. artikkeli on KIRJASSA, ei lehdessä)

Vänskä, Annamari. 2011. Queer + pedagogia = mahdoton yhtälö? Kasvatus 42 (2011) 5, s. 455–467.

Asteikoilla 0 - 5

Suoritustapa a) Luennot 14 t, kirjallisuus, oppimistehtävät. Vastuuopettaja FT Eeva-Leena Onnismaa.

Luennot:

ti 17.4. klo 17.00–20.15

to 19.4. klo 17.00–19.30

ti 24.4. klo 17.00–20.15

Huom! to 26.4. klo 17.45–20.15

Oppimistehtävien palautuspäivät ilmoitetaan verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

Suoritustapa b) Kirjallisuus ja verkkotentti Moodle -oppimisympäristössä. Vastuuopettaja FT Eeva-Leena Onnismaa

Tenttipäivät:
ke 11.10.2017 klo 0.00-23.59 (kesto 3 tuntia)
to 30.11.2017 klo 0.00-23.59 (kesto 3 tuntia)
ma 22.1.2018 klo 0.00-23.59 (kesto 3 tuntia)
la 10.3.2018 klo 0.00-23.59 (kesto 3 tuntia)
la 5.5.2018 klo 0.00-23.59 (kesto 3 tuntia)

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Valitsemaasi verkkotenttiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua!

Huom! Mikäli haluat ruotsinkieliset tenttikysymykset tai sinulla on tenttiin liittyviä erityisjärjestelytarpeita (esim. lukivaikeus), ilmoita siitä lomakkeella viimeistään kymmenen (10) päivää ennen tenttiä. Toimita erityisjärjestelyjä varten kopio lääkärintodistuksesta tai erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunnosta oppiaineen yhdyshenkilöille, yhteydenottolomake.

Käytännön ohjeita opiskeluun

Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.