Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Miten koulutus oikein on syntynyt?
Mihin sitä yhteiskunnassa tarvitaan ja käytetään?
Millaiset tekijät määrittävät yksilöiden koulutuspolkuja?
Asioita, joita et vielä tiennyt koulutuksesta, voit selvittää Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri-verkkokurssilla.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Ennen opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan opintojakson Johdatus kasvatustieteisiin. Voit kuitenkin halutessasi ilmoittautua seuraavillekin perusopintojen jaksoille, vaikka Johdatus kasvatustieteisiin -jakso on suorittamatta/kesken.

Opintojakso on osa yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan kasvatustieteen perusopintoja 25 op.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee erilaisia teoreettisia, erityisesti kasvatussosiologisen, kulttuurisen ja feministisen tutkimuksen, näkökulmia ja peruskäsitteitä.

Opintojaksolla keskitytään kasvatuksen, koulutuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin välisten suhteiden tarkasteluun. Opiskelija tutustuu myös kasvatussosiologisen, kulttuurisen ja feministisen tutkimuksen monitieteisyyteen sekä tutkimuksen erilaisiin suuntauksiin. Lisäksi opiskelija pohtii sitä, millaisia seurauksia erilaisilla teoreettisilla lähestymistavoilla on kasvatusta ja koulutusta koskevien tavoitteiden, rakenteiden, ongelmanasettelun ja ratkaisuyritysten kuten myös tutkimuskysymysten muodostumiselle.

  • Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. (2013, myös 2006 ja 2000 painokset käyvät). Kasvatussosiologia. (Luvut 1–6). (Saatavilla e-kirjana).
  • Silvennoinen, H., Kalalahti, M. & Varjo, J. (toim.) 2016. Koulutuksen tasa-arvon muuttuvat merkitykset: Kasvatussosiologian vuosikirja 1. Kasvatusalan tutkimuksia 73. Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura.
  • Mietola, R., Lahelma, E., Lappalainen, S. & Palmu, T. (toim.) (2005). Kohtaamisia kasvatuksen ja koulutuksen kentillä: erontekoja ja yhdessä tekemistä. Helsinki: Suomen kasvatustieteellinen seura.
  • Lisäksi opintojaksosta vastaava opettaja osoittaa tieteellisistä aikakauslehdistä ja teoksista ajankohtaisia artikkeleita.

Asteikolla 0–5.

Suoritustapa: Kirjallisuus ja yksilölliset oppimistehtävät ja ryhmätehtävä

Opintojakso koostuu verkko-oppimistehtävien sarjasta Moodlessa. Kaikki tehtävät ovat näkyvillä Moodlessa. Voit noudattaa suositusaikataulua tai hyödyntää joustomahdollisuuksia vaihtoehtoiset palautuspäivät huomioonottaen.

Syksyn 2017 kurssi: vk 46/2017-02/2018 (13.11.2017-8.1.2018)

Kurssi edellyttää osallistumista pienryhmätehtävään verkko-oppimisympäristössä vk 50 (11.12.-17.12.2017). Ilmoittaudu syksyn pienryhmätehtävään Moodlessa viimeistään 4.12.2017.

Tehtävävastausten palautus viimeistään ma 8.1.2018 tai ma 4.6.2018.

Kevään 2018 kurssi: vk 16-22/2018 (16.4.-4.6.2018)

Kurssi edellyttää osallistumista pienryhmätehtävään verkko-oppimisympäristössä vk 20 (14.5.-20.5.2018). Ilmoittaudu kevään pienryhmätehtävään Moodlessa viimeistään 7.5.2018.

Tehtävävastausten palautus viimeistään ma 4.6.2018.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 28.8.2017.

Linkin ja kurssiavaimen oman opintojaksosi Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.