Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Ilmoittautumisen yhteydessä ei tarvitse vielä valita tenttipäivää. Ilmoittaudu viimeistään 10 vuorokautta ennen viimeistä tenttipäivävaihtoehtoa.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Ennen opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan opintojakson Johdatus kasvatustieteisiin. Voit kuitenkin halutessasi ilmoittautua seuraavillekin perusopintojen jaksoille, vaikka Johdatus kasvatustieteisiin -jakso on suorittamatta/kesken.

Opintojakso on osa yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan kasvatustieteen perusopintoja 25 op.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee erilaisia teoreettisia, erityisesti kasvatussosiologisen, kulttuurisen ja feministisen tutkimuksen, näkökulmia ja peruskäsitteitä.

Opintojaksolla keskitytään kasvatuksen, koulutuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin välisten suhteiden tarkasteluun. Opiskelija tutustuu myös kasvatussosiologisen, kulttuurisen ja feministisen tutkimuksen monitieteisyyteen sekä tutkimuksen erilaisiin suuntauksiin. Lisäksi opiskelija pohtii sitä, millaisia seurauksia erilaisilla teoreettisilla lähestymistavoilla on kasvatusta ja koulutusta koskevien tavoitteiden, rakenteiden, ongelmanasettelun ja ratkaisuyritysten kuten myös tutkimuskysymysten muodostumiselle.

Kirjat:

• Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. (2013, myös 2006 ja 2000 painokset käyvät). Kasvatussosiologia. (Luvut 1–6). (Saatavilla e-kirjana).

• Silvennoinen, H., Kalalahti, M. & Varjo, J. (toim.) 2016. Koulutuksen tasa-arvon muuttuvat merkitykset: Kasvatussosiologian vuosikirja 1. Kasvatusalan tutkimuksia 73. Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura.

Artikkelit:

Isopahkala-Bouret, Ulpukka & Sivonen, Päivi. 2016. Viisikymppisten naisten neuvottelua korkeakoulutuksesta, ikääntymisestä ja työllistettävyydestä. Aikuiskasvatus 4/2016. 246–257.

Koskela, Anne 2016. ”Erittäin heikko, eikä viitsi yrittää kunnolla.” Ongelmalliset oppilaat opettajien kuvaamina 1968–1991. Kasvatus & aika 4/2016. (VERKOSSA)

Onnismaa, Eeva-Leena & Kalliala, Marjatta. 2010. Finnish ECEC policy: interpretations, implementations and implications, Early Years, 30:3, 267–277.)

Ouakrim-Soivio, Najat & Risto Hietala, Risto. 2016. Toteutuuko maahanmuuttajataustaisten oppijoiden sivistyksellinen yhdenvertaisuus suomalaisessa koulutusjärjestelmässä? Kasvatus & aika 4/2016. (VERKOSSA)

Paananen, Maiju, Lipponen, Lasse & Kumpulainen, Kristiina. 2015. Hybridisation or ousterisation? The case of local accountability policy in Finnish early childhood education. European Education Research Journal, 14(5), 395–417.)

Räisänen, Mirka. 2014. Opettajat ja pirullisten aikojen koulutuspolitiikka. Lectio praecursoria kasvatustieteen väitöskirjaan Opettajat ja koulutuspolitiikka. Opetusalan ammattijärjestö ja Demokraattiset koulutyöntekijät -yhdistys peruskoulukauden koulutuspolitiikassa Tampereen yliopistossa 12.4.2014. Kasvatus & Aika 2/2014 (VERKOSSA)

Seppänen, Piia. & Rinne, Risto. 2015. Suomalainen yhtenäiskoulu ylikansallisen koulupolitiikan paineissa. Teoksessa: Seppänen, Piia, Kalalahti, Mira, Rinne, Risto & Simola, Hannu. (toim.) 2015. Lohkoutuva peruskoulu. perheiden kouluvalinnat, yhteiskuntaluokat ja koulupolitiikka. Suomen kasvatustieteellinen seura. 23–58. (Huom. artikkeli on KIRJASSA, ei lehdessä)

Vänskä, Annamari. 2011. Queer + pedagogia = mahdoton yhtälö? Kasvatus 42 (2011) 5, s. 455–467.

Asteikolla 0–5.

Kirjallisuus ja verkkotentti.

Verkkotentti tehdään oppimisympäristö Moodlessa, joka avautuu jakson alkaessa.

Linkin ja kurssiavaimen oman opintojaksosi Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Tenttipäivät:
ke 11.10.2017 klo 0.00-23.59 (kesto 3 tuntia)
to 30.11.2017 klo 0.00-23.59 (kesto 3 tuntia)
ma 22.1.2018 klo 0.00-23.59 (kesto 3 tuntia)
la 10.3.2018 klo 0.00-23.59 (kesto 3 tuntia)
la 5.5.2018 klo 0.00-23.59 (kesto 3 tuntia)

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Verkkotenttiin ilmoittaudutaan Moodlessa 10 päivää ennen tenttiä.

Huom! Mikäli haluat ruotsinkieliset tenttikysymykset tai sinulla on tenttiin liittyviä erityisjärjestelytarpeita (esim. lukivaikeus), ilmoita siitä lomakkeella viimeistään kymmenen (10) päivää ennen tenttiä. Toimita erityisjärjestelyjä varten kopio lääkärintodistuksesta tai erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunnosta oppiaineen yhdyshenkilöille, yhteydenottolomake.