Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Oppimisen ja opetuksen perusteet, verkkotentit, lv 2019-2020 5 Cr Verkkokurssi 17.9.2019 - 18.5.2020 Etäopinnot Avoin yliopisto
Oppimisen ja opetuksen perusteet Hämeen kesäyliopisto - Riihimäki kevät 2020 5 Cr Luentokurssi 5.3.2020 - 23.4.2020 Riihimäki Hämeen kesäyliopisto
Oppimisen ja opetuksen perusteet, kevät 2020 5 Cr Verkkokurssi 10.4.2020 - 13.8.2020 Etäopinnot Avoin yliopisto
Oppimisen ja opetuksen perusteet, verkkotentti tai essee, kesä 2020 5 Cr Verkkokurssi 11.5.2020 - 21.8.2020 Helsinki Avoin yliopisto
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Oppimisen ja opetuksen perusteet Järvenpään opisto, syksy 2019 5 Cr Verkkokurssi 14.11.2019 - 10.2.2020 Järvenpää Järvenpään Opisto
Oppimisen ja opetuksen perusteet Päijät-Hämeen kesäyliopisto, syksy 2019 5 Cr Verkkokurssi 14.11.2019 - 10.2.2020 Lahti Päijät-Hämeen kesäyliopisto
Oppimisen ja opetuksen perusteet, syksy 2019 5 Cr Verkkokurssi 14.11.2019 - 10.2.2020 Etäopinnot Avoin yliopisto
Oppimisen ja opetuksen perusteet Espoon työväenopisto syksy 2019 5 Cr Luentokurssi 12.11.2019 - 19.12.2019 Espoo Omnia, Espoon työväenopisto
Oppimisen ja opetuksen perusteet, verkkotentti tai essee, kesä 2019 5 Cr Verkkokurssi 10.5.2019 - 23.8.2019 Helsinki Avoin yliopisto
Oppimisen ja opetuksen perusteet Hämeen kesäyliopisto - Riihimäki kevät 2019 5 Cr Luentokurssi 7.3.2019 - 23.4.2019 Riihimäki Hämeen kesäyliopisto
Oppimisen ja opetuksen perusteet Espoon työväenopisto syksy 2018 5 Cr Luentokurssi 13.11.2018 - 18.12.2018 Espoo Omnia koulutus, Espoon Työväenopisto
Oppimisen ja opetuksen perusteet, kevät 2019 5 Cr Verkkokurssi 1.11.2018 - 12.5.2019 Etäopinnot Avoin yliopisto
Oppimisen ja opetuksen perusteet Järvenpään opisto, lv 2018-2019 5 Cr Verkkokurssi 1.11.2018 - 12.5.2019 Järvenpää Järvenpään Opisto
Oppimisen ja opetuksen perusteet, verkkotentit, lv 2018-2019 5 Cr Verkkokurssi 17.9.2018 - 16.5.2019 Etäopinnot Avoin yliopisto
Oppimisen ja opetuksen perusteet, syksy 2018 5 Cr Verkkokurssi 28.8.2018 - 7.1.2019 Etäopinnot Avoin yliopisto
Oppimisen ja opetuksen perusteet, kesä 2018 5 Cr Luentokurssi 29.5.2018 - 7.6.2018 Helsinki Avoin yliopisto
Oppimisen ja opetuksen perusteet, verkkotentti tai essee, kesä 2018 5 Cr Verkkokurssi 3.5.2018 - 27.8.2018 Helsinki Avoin yliopisto
Oppimisen ja opetuksen perusteet Hämeen kesäyliopisto - Riihimäki 5 Cr Luentokurssi 1.3.2018 - 9.4.2018 Riihimäki Hämeen kesäyliopisto
Oppimisen ja opetuksen perusteet verkkokurssi kevät 2018 5 Cr Verkkokurssi 26.2.2018 - 16.4.2018 Etäopinnot Avoin yliopisto
Oppimisen ja opetuksen perusteet Järvenpään opisto 5 Cr Verkkokurssi 26.2.2018 - 16.4.2018 Järvenpää Järvenpään Opisto
Oppimisen ja opetuksen perusteet verkkotentti tai essee lv 2017-2018 5 Cr Verkkokurssi 27.9.2017 - 21.4.2018 Etäopinnot Avoin yliopisto
Peruttu Oppimisen ja opetuksen perusteet Päijät-Hämeen kesäyliopisto 5 Cr Verkkokurssi 28.8.2017 - 17.9.2017 Lahti Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Kohderyhmä

Opintojakso sopii yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan opiskelijoille sekä kaikille muille oppimisesta ja opetuksesta kiinnostuneille.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Ennen opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan opintojakso Johdatus kasvatustieteisiin 5 op. Osallistuminen on kuitenkin mahdollista, vaikka Johdatus kasvatustieteisiin 5 op olisi suorittamatta tai kesken.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee oppimisen ja opetuksen perusteet, keskeiset teoriat ja viitekehykset sekä niiden merkityksen elinikäisen oppimisen näkökulmasta.

Sisältö

Keskeiset oppimisen ja opetuksen teoriat.

Oppimateriaali

Suoritustapa a) verkkokurssi ja lähikurssi

• Biggs, J., & Tan, C. (2007 / 2011). Teaching for quality learning at university. Open University Press. (luvut 2 ja 3). (Saatavilla myös e-kirjana).

• Hakkarainen, K. (2003). Kollektiivinen älykkyys. Psykologia, 38(6), 384–401.

• Jensen, M. (Red.) (2011). Lärandets grunder: teorier och perspektiv. Studentlitteratur. (luvut 1, 3 ja 13).

• Säljö, R. (2004). Oppimiskäytännöt. Sosiokulttuurinen näkökulma. Helsinki: WSOY. (luvut 1–6).

• Lisäksi muu mahdollinen opintojaksosta vastaavan opettajan osoittama materiaali.

Suoritustapa b) kirjallisuus, verkkotentti

Opetuksen korvaava kirjallisuus edellisten lisäksi:

• Biggs, J., & Tan, C. (2007 / 2011). Teaching for quality learning at university. Open University Press. (kokonaan). (Saatavilla myös e-kirjana).

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

0–5. Arviointi perustuu kirjalliseen tehtävään tai kuulusteluun.

Yhteydet muihin opintojaksoihin

Opintojakso on osa yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan kasvatustieteen perusopintoja 25 op.