Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus, joka maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittauduttaessa
  • Opetuksen järjestävän oppilaitoksen osuus

Toteuttaja: Järvenpään opist

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä

1) opetusta järjestävään oppilaitokseen että

2) Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi tarkemmat ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta.

Kuvaus

Opintojakso sopii yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan opiskelijoille sekä kaikille muille oppimisesta ja opetuksesta kiinnostuneille.

Ennen opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan opintojakso Johdatus kasvatustieteisiin 5 op. Osallistuminen on kuitenkin mahdollista, vaikka Johdatus kasvatustieteisiin 5 op olisi suorittamatta tai kesken.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee oppimisen ja opetuksen perusteet, keskeiset teoriat ja viitekehykset sekä niiden merkityksen elinikäisen oppimisen näkökulmasta.

Keskeiset oppimisen ja opetuksen teoriat.

Suoritustapa a) verkkokurssi ja lähikurssi

• Biggs, J., & Tan, C. (2007 / 2011). Teaching for quality learning at university. Open University Press. (luvut 2 ja 3). (Saatavilla myös e-kirjana).

• Hakkarainen, K. (2003). Kollektiivinen älykkyys. Psykologia, 38(6), 384–401.

• Jensen, M. (Red.) (2011). Lärandets grunder: teorier och perspektiv. Studentlitteratur. (luvut 1, 3 ja 13).

• Säljö, R. (2004). Oppimiskäytännöt. Sosiokulttuurinen näkökulma. Helsinki: WSOY. (luvut 1–6).

• Lisäksi muu mahdollinen opintojaksosta vastaavan opettajan osoittama materiaali.

Suoritustapa b) kirjallisuus, verkkotentti

Opetuksen korvaava kirjallisuus edellisten lisäksi:

• Biggs, J., & Tan, C. (2007 / 2011). Teaching for quality learning at university. Open University Press. (kokonaan). (Saatavilla myös e-kirjana).

0–5. Arviointi perustuu kirjalliseen tehtävään tai kuulusteluun.

Aloitustehtävä, kirjallisuus ja luentotallenteet + oppimistehtävät ja työpaja, (OT 111 t + R 25)

Kurssi edellyttää osallistumista verkkotyöskentelyyn sekä itsenäistä ja aktiivista työskentelyä verkko-oppimisympäristössä. Työpajaan osallistuminen on eriaikaista keskustelua. Kaikki jakson tehtävät palautetaan Moodleen.

Kurssi koostuu neljästä osiosta (moduulista), joista kolmas osio (moduuli III) on aikatauluun sidottua työpajatyöskentelyä. Muiden tehtävien suorittaminen on itsenäistä työskentelyä huomioiden tehtävien palautusaikataulut.

I moduuli (OT 10 t) ajankohta 1.11.2018 - 13.3.2019 orientoidu jaksolla opiskeluun ja
• tee ja palauta aloitustehtävä tultuasi kurssisivuille; viimeistään 13.3.2019.

II moduuli (OT 30) ajankohta 1.11.2018. – 26.3.2019
• palauta aineistopohjainen oppimistehtävä 26.3.2019.

III moduuli (OT 16 t , R 24= 40 t) ajankohta 27.3.-14.4.2019 Työpaja
• laadi aloituspuheenvuoro pajaan omaan ryhmääsi viimeistään 1.4.2019
• Osallistu työpajaan aikavälillä 2.4.-30.4.2019

IV moduuli (OT 55) ajankohta 15.-30.4.2019
• Palauta oppimisraportti joko 30.4.2019 tai 12.5.2019

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 30.10.2018.

Linkin ja kurssiavaimen oman opintojaksosi Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso on osa yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan kasvatustieteen perusopintoja 25 op.