Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Huom! Kurssin kirjallisuus on muuttunut. Ks. muutokset kohdasta "Oppimateriaali".

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille kasvatustieteiden opinnoista kiinnostuneille.

Ennen opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan opintojakso Johdatus kasvatustieteisiin 5 op. Osallistuminen on kuitenkin mahdollista, vaikka Johdatus kasvatustieteisiin 5 op olisi suorittamatta tai kesken.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee oppimisen ja opetuksen perusteet, keskeiset teoriat ja viitekehykset sekä niiden merkityksen elinikäisen oppimisen näkökulmasta.

Keskeiset oppimisen ja opetuksen teoriat.

Suoritustapa: essee

  • Biggs, J., & Tan, C. (2007 / 2011, saatavilla myös e-kirjana). Teaching for quality learning at university. Open University Press. (luvut 2 ja 3)
  • Hakkarainen, K. (2003). Kollektiivinen älykkyys. Psykologia 38(6), 384–401.
  • Jensen, M. (Red.) (2011). Lärandets grunder: teorier och perspektiv. Studentlitteratur. (luvut 1,3 ja 13)
  • Säljö, R. (2004). Oppimiskäytännöt. Sosiokulttuurinen näkökulma. WSOY. (luvut 1-6)

Suoritustapa: verkkotentti edellisten lisäksi:

  • Jensen, M. (Red.) (2011). Lärandets grunder: teorier och perspektiv. Studentlitteratur. (kokonaan)

Huom! Muutokset kurssikirjallisuudessa:

Jensenin ja Säljön teokset korvataan e-kirjoilla, mutta em. teoksia voi halutessaan käyttää esseessä korvaavan kirjallisuuden sijaan.

Säljön teoksen korvaa:

Granö, P., Hiltunen, M. & Jokela, T. (2018). Suhteessa maailmaan. Ympäristöt oppimisen avaajina. Lapland University press. e-kirja.

Luvut:

Granö, Hiltunen & Jokela: Johdanto oppimisen tilanteisiin ja paikkoihin

Keskitalo: Saamelainen aika- ja paikkakäsitys pedagogisissa järjestelyissä

Niinistö ja Granö: Tilannesidonnainen oppiminen lapsen kokemana

Jensenin teoksen korvaa:

Haring, M. (2003). Esi- ja alkuopettajien pedagogisen ajattelun kohtaaminen. Joensuun yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja no 93. e-kirja

Luvut:

2.2.2 Oppimiskäsitys osana pedagogista tietoperustaa

2.2.3 Opettamiskäsitys osana pedagogista tietoperustaa

0–5. Arviointi perustuu kirjalliseen tehtävään tai kuulusteluun.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 26.4.2020.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

a) Verkkotentit kesä 2020:

Kirjallisuus ja verkkotentti Moodle-ympäristössä.

ma 11.5.2020 klo 0.00-23.59 (kesto 3 tuntia)
to 25.6.2020 klo 0.00-23.59 (kesto 3 tuntia)
la 15.8.2020 klo 0.00-23.59 (kesto 3 tuntia)

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Valitsemaasi verkkotenttiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua!

Mikäli haluat ruotsinkieliset tenttikysymykset tai sinulla on tenttiin liittyviä erityisjärjestelytarpeita (esim. lukivaikeus), ilmoita siitä yhteydenottolomakkeella viimeistään 14 päivää ennen tenttiä. Toimita samalla erityisjärjestelyjä varten kopio lääkärintodistuksesta tai erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunnosta osoitteeseen: specialneeds@helsinki.fi


b) Essee-suoritus kesä 2020:

Kirjallisuus ja essee

Esseen vaihtoehtoiset palautuspäivät:
pe 8.5.2020
pe 24.7.2020
pe 21.8.2020

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opintojakso on osa yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan kasvatustieteen perusopintoja 25 op.