Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille kasvatustieteiden opinnoista kiinnostuneille.

Ennen opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan opintojakso Johdatus kasvatustieteisiin 5 op. Osallistuminen on kuitenkin mahdollista, vaikka Johdatus kasvatustieteisiin 5 op olisi suorittamatta tai kesken.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee oppimisen ja opetuksen perusteet, keskeiset teoriat ja viitekehykset sekä niiden merkityksen elinikäisen oppimisen näkökulmasta.

Keskeiset oppimisen ja opetuksen teoriat.

Biggs, J., & Tan, C. (2007 / 2011, saatavilla myös e-kirjana). Teaching for quality learning at university. Open University Press. (luvut 2 ja 3)

Hakkarainen, K. (2003). Kollektiivinen älykkyys. Psykologia 38(6), 384–401.

Granö, P., Hiltunen, M. & Jokela, T. (2018). Suhteessa maailmaan. Ympäristöt oppimisen avaajina. Lapland University press. e-kirja. Luvut:

Granö, Hiltunen & Jokela: Johdanto oppimisen tilanteisiin ja paikkoihin

Keskitalo: Saamelainen aika- ja paikkakäsitys pedagogisissa järjestelyissä

Niinistö ja Granö: Tilannesidonnainen oppiminen lapsen kokemana

Haring, M. (2003). Esi- ja alkuopettajien pedagogisen ajattelun kohtaaminen. Joensuun yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja no 93. e-kirja

Luvut:

2.2.2 Oppimiskäsitys osana pedagogista tietoperustaa

2.2.3 Opettamiskäsitys osana pedagogista tietoperustaa

Asteikolla 0 - 5.

Suoritustapa a) Kirjallisuus ja verkkotentti

Suoritustapa b) Kirjallisuus ja essee

Vaihtoehtoiset opintojakson suorituspäivät. Valitse joko

  • Verkkotentti (kesto 3 tuntia) tai esseen palautus ke 30.9.2020
  • Verkkotentti (kesto 3 tuntia) tai esseen palautus ke 28.10.2020
  • Verkkotentti (kesto 3 tuntia) tai esseen palautus ke 25.11.2020
  • Verkkotentti (kesto 3 tuntia) tai esseen palautus ke 03.02.2021
  • Verkkotentti (kesto 3 tuntia) tai esseen palautus ke 24.03.2021

Valitsemaasi verkkotenttiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua!

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 17.8.2020.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Mikäli haluat ruotsinkieliset tenttikysymykset tai sinulla on tenttiin liittyviä erityisjärjestelytarpeita (esim. lukivaikeus), ilmoita siitä yhteydenottolomakkeella viimeistään 14 päivää ennen tenttiä. Toimita samalla erityisjärjestelyjä varten kopio lääkärintodistuksesta tai erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunnosta osoitteeseen: specialneeds@helsinki.fi

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opintojakso on osa yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan kasvatustieteen perusopintoja 25 op.