Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus, joka maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittauduttaessa
  • Opetuksen järjestävän oppilaitoksen osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä Espoon työväenopistoon että Avoimeen yliopistoon.

Saat Espoon työväenopistosta ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Lisätietoa Espoon työväenopiston omilta verkkosivuilta:

Kuvaus

Opintojakso sopii yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan opiskelijoille sekä kaikille muille oppimisesta ja opetuksesta kiinnostuneille.

Ennen opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan opintojakso Johdatus kasvatustieteisiin 5 op. Osallistuminen on kuitenkin mahdollista, vaikka Johdatus kasvatustieteisiin 5 op olisi suorittamatta tai kesken.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee oppimisen ja opetuksen perusteet, keskeiset teoriat ja viitekehykset sekä niiden merkityksen elinikäisen oppimisen näkökulmasta.

Keskeiset oppimisen ja opetuksen teoriat.

Suoritustapa a) lähikurssi

• Biggs, J., & Tan, C. (2007 / 2011). Teaching for quality learning at university. Open University Press. (luvut 2 ja 3). (Saatavilla myös e-kirjana).

• Hakkarainen, K. (2003). Kollektiivinen älykkyys. Psykologia, 38(6), 384–401.

• Jensen, M. (Red.) (2011). Lärandets grunder: teorier och perspektiv. Studentlitteratur. (luvut 1, 3 ja 13).

• Säljö, R. (2004). Oppimiskäytännöt. Sosiokulttuurinen näkökulma. Helsinki: WSOY. (luvut 1–6).

• Lisäksi muu mahdollinen opintojaksosta vastaavan opettajan osoittama materiaali.

Suoritustapa b) kirjallisuus, verkkotentti (Huom! Kirjallisuus poikkeaa lähikurssin osalta.)

Biggs, J., & Tang, C. (2007/2011). Teaching for quality learning at university. Open University Press. (luvut 2 ja 3) Saatavilla myös e-kirjana Helsingin yliopiston kirjastosta.

Hakkarainen, K. (2003). Kollektiivinen älykkyys. Psykologia 38(6), 384–401.
http://elektra.helsinki.fi/se/p/0355-1067/38/6/kollekti.pdf

Granö, P., Hiltunen, M. & Jokela, T. (2018). Suhteessa maailmaan. Ympäristöt oppimisen avaajina. Lapland University press. e-kirja.

Luvut:

Granö, Hiltunen & Jokela: Johdanto oppimisen tilanteisiin ja paikkoihin

Keskitalo: Saamelainen aika- ja paikkakäsitys pedagogisissa järjestelyissä

Niinistö ja Granö: Tilannesidonnainen oppiminen lapsen kokemana

Haring, M. (2003). Esi- ja alkuopettajien pedagogisen ajattelun kohtaaminen. Joensuun yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja no 93. e-kirja

Luvut:

2.2.2 Oppimiskäsitys osana pedagogista tietoperustaa

2.2.3 Opettamiskäsitys osana pedagogista tietoperustaa

Asteikolla 0 - 5.

Suoritustapa a) Luennot 14 t, kirjallisuus, oppimistehtävä, essee. Vastuuopettaja prof. Hannele Niemi

Opetus:

to 12.11. klo 17-20.15

ti 17.11. klo 17-20.15

to 19.11. klo 17-20.15

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu kurssin alkaessa. Oppimistehtävien palautuspäivät ilmoitetaan Moodlessa.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Suoritustapa b) Kirjallisuus ja verkkotentti Moodle -oppimisympäristössä. Vastuuopettaja KT Jaana Poikolainen.

Jos haluat siirtyä tenttisuoritusvaihtoehtoon, ota yhteyttä Avoimeen yliopistoon viimeistään kahta viikkoa ennen tenttiä. Tentti suoritetaan Moodle-ympäristössä, ja sen kesto on kolme tuntia. Tentti on auki vuorokauden, joten voit aloittaa tentin tekemisen vapaavalintaisena kellonaikana.

Mahdolliset tenttipäivät:

Verkkotentti (kesto 3 tuntia) ke 30.9.2020

Verkkotentti (kesto 3 tuntia) ke 28.10.2020

Verkkotentti (kesto 3 tuntia) ke 25.11.2020

Huom! Mikäli haluat ruotsinkieliset tenttikysymykset tai sinulla on tenttiin liittyviä erityisjärjestelytarpeita (esim. lukivaikeus), ilmoita siitä yhteydenottolomakkeella viimeistään 14 päivää ennen tenttiä. Toimita samalla erityisjärjestelyjä varten kopio lääkärintodistuksesta tai erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunnosta osoitteeseen: specialneeds@helsinki.fi

Lisätietoa verkkotenteistä

Käytännön ohjeita opiskeluun

Katso tarkemmat tiedot opinnoista Espoon työväenopiston omilta sivuilta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opintojakso on osa yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan kasvatustieteen perusopintoja 25 op.