Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus, joka maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittauduttaessa
  • Opetuksen järjestävän oppilaitoksen osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä

1) opetusta järjestävään oppilaitokseen että

2) Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi tarkemmat ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta.

Avoin yliopisto varaa oikeuden muutoksiin tällä kurssisivulla.

Kuvaus

Opintojakso sopii yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan opiskelijoille sekä kaikille muille oppimisesta ja opetuksesta kiinnostuneille.

Ennen opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan opintojakso Johdatus kasvatustieteisiin 5 op. Osallistuminen on kuitenkin mahdollista, vaikka Johdatus kasvatustieteisiin 5 op olisi suorittamatta tai kesken.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee oppimisen ja opetuksen perusteet, keskeiset teoriat ja viitekehykset sekä niiden merkityksen elinikäisen oppimisen näkökulmasta.

Keskeiset oppimisen ja opetuksen teoriat.

  • Biggs, J., & Tan, C. (2007 / 2011). Teaching for quality learning at university. Open University Press. (luvut 2 ja 3). (Saatavilla myös e-kirjana).
  • Hakkarainen, K. (2003). Kollektiivinen älykkyys. Psykologia, 38(6), 384–401.
  • Jensen, M. (Red.) (2011). Lärandets grunder: teorier och perspektiv. Studentlitteratur. (luvut 1, 3 ja 13).
  • Säljö, R. (2004). Oppimiskäytännöt. Sosiokulttuurinen näkökulma. Helsinki: WSOY. (luvut 1–6).
  • Lisäksi muu mahdollinen opintojaksosta vastaavan opettajan osoittama materiaali.

Asteikolla 0 - 5.

Aloitustehtävä, kirjallisuus ja luentotallenteet + oppimistehtävät ja työpaja (OT 111 t + R 25 t)

Opintojakso koostuu neljästä opiskeluvaiheesta eli moduulista ja se toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä. Kurssi edellyttää itsenäistä ja aktiivista työskentelyä sekä osallistumista työpajaan verkko-oppimisympäristössä. Kaikki jakson tehtävät palautetaan Moodleen. Intensiivisin opiskelu-ja opetusjakso sijoittuu aikavälille 22.1.-15.4.2021.

Kurssin voi suorittaa ottaen huomioon seuraavat määräajat:

I moduuli (OT 10 h) ajankohta to 26.11. – ma 22.2.2021

  • palauta aloitustehtävä ja ilmoittaudu työpajaan viimeistään ma 22.2.2021

II moduuli (OT 30 h)

  • palauta aineistopohjainen oppimistehtävä viimeistään ma 7.3.2021

III moduuli (OT 16 h + R 24 h) Työpajan ajankohta ti 8.3. – ma 28.3.2021

IV moduuli (OT 55 h)

  • laadi ja palauta oppimisraportti joko to 15.4. TAI pe 30.4.2021

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 26.11.2020. Huomaa, että voit aloittaa I-II moduulien tekemisen heti Moodleen kirjauduttuasi.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa saat sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen. Linkin ja kurssiavaimen tämän opintojakson Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan em. käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä.

.

Opintojakso on osa yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan kasvatustieteen perusopintoja 25 op.