Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa Järvenpään opisto kevät 2021 5 Cr Verkkokurssi 1.12.2020 - 10.5.2021 Järvenpää Järvenpään Opisto
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa Päijät-Hämeen kesäyliopisto, kevät 2021 5 Cr Verkkokurssi 1.12.2020 - 10.5.2021 Lahti Päijät-Hämeen kesäyliopisto
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa, lv 2020-2021, ilmoittautuminen alkaa 15.3. 5 Cr Verkkokurssi 15.3.2021 - 10.5.2021 Etäopinnot Avoin yliopisto
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa Espoon työväenopisto kevät 2021 5 Cr Verkkokurssi 16.4.2021 - 23.5.2021 Espoo Omnia, Espoon työväenopisto
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa Hämeen kesäyliopisto - Riihimäki kevät 2021 5 Cr Luentokurssi 21.5.2021 - 28.5.2021 Riihimäki Hämeen kesäyliopisto
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa, verkkotentit, kesä 5 Cr Verkkotentti 25.5.2021 - 21.8.2021 Helsinki Avoin yliopisto
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa, verkkokurssi, kesä 5 Cr Verkkokurssi 24.6.2021 - 23.8.2021 Helsinki Avoin yliopisto
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa, verkkokurssi, kesä (Päijät-Hämeen kesäyliopisto, YAKT) 5 Cr Verkkokurssi 24.6.2021 - 23.8.2021 Helsinki Avoin yliopisto
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa, lv 2020-2021, ilmoittautuminen alkaa 15.7.2020 5 Cr Verkkokurssi 1.12.2020 - 26.2.2021 Etäopinnot Avoin yliopisto
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa, verkkokurssi, kesä 2020 5 Cr Verkkokurssi 25.6.2020 - 24.8.2020 Helsinki Avoin yliopisto
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa, verkkotentit, kesä 2020 5 Cr Verkkokurssi 26.5.2020 - 22.8.2020 Helsinki Avoin yliopisto
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa Espoon työväenopisto kevät 2020 5 Cr Verkkokurssi 17.4.2020 - 26.5.2020 Espoo Omnia, Espoon työväenopisto
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa Hämeen kesäyliopisto - Riihimäki kevät 2020 5 Cr Luentokurssi 10.1.2020 - 3.3.2020 Riihimäki Hämeen kesäyliopisto
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa, lv 2019-2020 5 Cr Verkkokurssi 30.9.2019 - 22.4.2020 Etäopinnot Avoin yliopisto
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa Järvenpään opisto lv 2019- 2020 5 Cr Verkkokurssi 30.9.2019 - 19.5.2020 Järvenpää Järvenpään Opisto
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa Päijät-Hämeen kesäyliopisto, lv 2019- 2020 5 Cr Verkkokurssi 30.9.2019 - 19.5.2020 Lahti Päijät-Hämeen kesäyliopisto
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa, verkkokurssi, kesä 2019 5 Cr Verkkokurssi 27.6.2019 - 26.8.2019 Helsinki Avoin yliopisto
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa, verkkotentit, kesä 2019 5 Cr Verkkokurssi 28.5.2019 - 24.8.2019 Helsinki Avoin yliopisto
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa Espoon työväenopisto kevät 2019 5 Cr Luentokurssi 12.4.2019 - 27.5.2019 Espoo Omnia, Espoon työväenopisto
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa Hämeen kesäyliopisto - Riihimäki kevät 2019 5 Cr Luentokurssi 11.1.2019 - 4.3.2019 Riihimäki Hämeen kesäyliopisto
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa kevät 2019 5 Cr Verkkokurssi 7.1.2019 - 4.3.2019 Etäopinnot Avoin yliopisto
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa Järvenpään opisto lv 2018- 2019 5 Cr Verkkokurssi 7.1.2019 - 4.3.2019 Järvenpää Järvenpään Opisto
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa verkkotentit, lv 2018-2019 5 Cr Verkkokurssi 19.9.2018 - 11.5.2019 Etäopinnot Avoin yliopisto
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa, verkkotentit, kesä 2018 5 Cr Verkkokurssi 3.5.2018 - 5.9.2018 Helsinki Avoin yliopisto
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa, verkkokurssi, kesä 2018 5 Cr Verkkokurssi 3.5.2018 - 8.9.2018 Helsinki Avoin yliopisto
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa Hämeen kesäyliopisto - Riihimäki 5 Cr Luentokurssi 12.1.2018 - 26.2.2018 Riihimäki Hämeen kesäyliopisto
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa Järvenpään opisto 5 Cr Verkkokurssi 8.1.2018 - 26.2.2018 Järvenpää Järvenpään Opisto
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa verkkotentit lv 2017-2018 5 Cr Verkkokurssi 1.11.2017 - 8.5.2018 Etäopinnot Avoin yliopisto
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa verkkokurssi lv 2017-2018 5 Cr Verkkokurssi 25.9.2017 - 26.2.2018 Etäopinnot Avoin yliopisto
Peruttu Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa Päijät-Hämeen kesäyliopisto 5 Cr Verkkokurssi 28.8.2017 - 17.9.2017 Lahti Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Kohderyhmä

Kurssi sopii kasvatustieteiden koulutusohjelman opiskelijoille, kasvatuksen, koulutuksen, johtamisen ja organisaatioiden kehittämistehtävissä työskenteleville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Kurssi on osa yleisen ja aikuiskasvatustieteen perusopintoja.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Ennen opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan opintojakson Johdatus kasvatustieteisiin. Voit kuitenkin halutessasi ilmoittautua seuraavillekin perusopintojen jaksoille, vaikka Johdatus kasvatustieteisiin -jakso on suorittamatta/kesken.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja ymmärtää työhön ja organisaatioihin liittyvän oppimisen ja asiantuntijuuden henkilökohtaisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia prosesseja ja haasteita, empiiristä tutkimusta ja teoreettisia pääsuuntauksia.

Sisältö

Opintojakson sisältö rakentuu neljän pääteeman ympärille: (1) oppiminen työssä, (2) organisaatioiden oppiminen, (3) oppiminen verkostoissa, (4) asiantuntijuus.

Oppimateriaali

Suoritustapa a) verkkokurssi ja b) lähikurssi:

Virkkunen, J. & Ahonen, H. (2007). Oppiminen muutoksessa. Uusi väline työyhteisön oppimiskäytäntöjen uudistamiseen. Infor.

• Opintojaksosta vastaava opettaja osoittaa muun suoritettavan kirjallisuuden.

Suoritustapa c) Kirjallisuus ja verkkotentti

• Virkkunen, J. & Ahonen, H. (2007). Oppiminen muutoksessa. Uusi väline työyhteisön oppimiskäytäntöjen uudistamiseen. Infor.

Tämän lisäksi kaksi kirjaa seuraavista:

• Engeström, Y. (2004). Ekspansiivinen oppiminen ja yhteiskehittely työssä. Vastapaino

• Hakkarainen, K., Palonen, T., Paavola, S. & Lehtinen, E. (2004). Communities of networked expertise: Professional and educational perspectives. Amsterdam: Elsevier.

• Jensen, K., Lahn, L. C. & Nerland M. (toim.) 2012. Professional learning in the knowledge society. Rotterdam. The Netherlands: Sense.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Asteikolla 0–5.

Yhteydet muihin opintojaksoihin

Opintojakso on osa yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan kasvatustieteen perusopintoja 25 op.