Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Huom! Opintojakson suoritustapa A) on muuttunut luentokurssin sijaan verkkokurssiksi.

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus, joka maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittauduttaessa
  • Opetuksen järjestävän oppilaitoksen osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä Espoon työväenopistoon että Avoimeen yliopistoon.

Saat Espoon työväenopistosta ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Lisätietoa Espoon työväenopiston omilta verkkosivuilta:

Kuvaus

Ennen opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan opintojakson Johdatus kasvatustieteisiin. Voit kuitenkin halutessasi ilmoittautua seuraavillekin perusopintojen jaksoille, vaikka Johdatus kasvatustieteisiin -jakso on suorittamatta/kesken.

Opintojakso on osa yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan kasvatustieteen perusopintoja 25 op.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja ymmärtää työhön ja organisaatioihin liittyvän oppimisen ja asiantuntijuuden henkilökohtaisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia prosesseja ja haasteita, empiiristä tutkimusta ja teoreettisia pääsuuntauksia.

Opintojakson sisältö rakentuu neljän pääteeman ympärille: (1) oppiminen työssä, (2) organisaatioiden oppiminen, (3) oppiminen verkostoissa, (4) asiantuntijuus.

Suoritustapa a) Lähikurssi (korvataan verkkokurssilla, ks. Toteutus)

• Virkkunen, J. & Ahonen, H. (2007). Oppiminen muutoksessa. Uusi väline työyhteisön oppimiskäytäntöjen uudistamiseen. Infor.

• Opintojaksosta vastaava opettaja osoittaa muun suoritettavan kirjallisuuden.

Suoritustapa b) Kirjallisuus ja kirjallinen tehtävä

• Virkkunen, J. & Ahonen, H. (2007). Oppiminen muutoksessa. Uusi väline työyhteisön oppimiskäytäntöjen uudistamiseen. Infor.

• Engeström, Y. (2004). Ekspansiivinen oppiminen ja yhteiskehittely työssä. Vastapaino

• Hakkarainen, K., Palonen, T., Paavola, S. & Lehtinen, E. (2004). Communities of networked expertise: Professional and educational perspectives. Amsterdam: Elsevier.

• Jensen, K., Lahn, L. C. & Nerland M. (toim.) 2012. Professional learning in the knowledge society. Rotterdam. The Netherlands: Sense.

Asteikolla 0–5.

Suoritustapa a) Luennot 14 t, kirjallisuus, oppimistehtävät. Vastuuopettaja FL Kirsi Kallio

Luentovaihtoehto A korvataan verkkokurssilla:

Verkkokurssilla opiskellaan luentovideoiden ja opettajan ohjaaman verkkotyöskentelyn keinoin.

Verkkokurssi sisältää opettajan luennot videomuodossa ja niitä voi katsella silloin kun itselle sopii. Videoluennoilla käydään läpi kurssin kirjallisuudessa esitettyjä teorioita, joten ne avaavat teosten sanomaa sekä tuovat niihin ajankohtaisuutta.

Opettaja tekee verkkoon myös videoiden pohjalta aktivoivia tehtäviä, joista keskustellaan yhdessä Moodlen foorumilla.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu kurssin alkaessa. Oppimistehtävien palautuspäivät ilmoitetaan Moodlessa.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Suoritustapa b) Kirjallisuus ja kirjallinen tehtävä. Vastuuopettajat KL Pirkko Raudaskoski ja KL Tiina Renko

Kirjaudu Moodleen vähintään kuukautta ennen kirjallisen tehtävän palautuspäivää. Moodlesta löydät kirjallisuuden ja ohjeet tehtävää varten.

Kirjallisen tehtävän palautuspäivät:

to 31.10.2019
to 12.12.2019
ke 19.2.2020
ke 22.4.2020

Käytännön ohjeita opiskeluun

Katso tarkemmat tiedot opinnoista Espoon työväenopiston omilta sivuilta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.