Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta

  • yhteistyöoppilaitokselle maksettavasta osuudesta
  • Avoimelle yliopistolle maksettavasta osuudesta

Katso tarkemmat tiedot maksusta sekä ilmoittautumis- ja maksuehdoista toteuttavan oppilaitoksen sivuilta.

Toteuttaja: Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä

1) opetusta järjestävään oppilaitokseen että

2) Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi tarkemmat ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta.

Kuvaus

Ennen opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan opintojakson Johdatus kasvatustieteisiin. Voit kuitenkin halutessasi ilmoittautua seuraavillekin perusopintojen jaksoille, vaikka Johdatus kasvatustieteisiin -jakso on suorittamatta/kesken.

Opintojakso on osa yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan kasvatustieteen perusopintoja 25 op.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja ymmärtää työhön ja organisaatioihin liittyvän oppimisen ja asiantuntijuuden henkilökohtaisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia prosesseja ja haasteita, empiiristä tutkimusta ja teoreettisia pääsuuntauksia.

Opintojakson sisältö rakentuu neljän pääteeman ympärille: (1) oppiminen työssä, (2) organisaatioiden oppiminen, (3) oppiminen verkostoissa, (4) asiantuntijuus.

Seuraava kirjallisuus opintojakson Moodlessa ilmoitettujen ohjeiden mukaisesti:

  • Virkkunen, J. & Ahonen, H. 2007. Oppiminen muutoksessa. Uusi väline työyhteisön oppimiskäytäntöjen uudistamiseen. Infor.
  • Hakkarainen, K., Palonen, T., Paavola, S. & Lehtinen, E. 2004. Communities of networked expertise: Professional and educational perspectives. Amsterdam: Elsevier.
  • Jensen, K., Lahn, L. C. & Nerland M. (toim.) Professional learning in the knowledge society. Rotterdam, The Netherlands: Sense.
  • Engeström, Y. 2004. Ekspansiivinen oppiminen ja yhteiskehittely työssä. Vastapaino.

Asteikolla 0–5.

Kirjallisuus ja kirjallinen tehtävä.

Opintojakso suoritetaan laatimalla kaksiosainen kirjallinen tehtävä. Käynnistä valmistautuminen kirjautumalla Moodleen vähintään kuukautta ennen kirjallisen tehtävän palautuspäivää. Moodlesta löydät ohjeet tehtävää varten.

Kirjallisen tehtävän vaihtoehtoiset palautuspäivät:
31.10.2019
12.12.2019
19.2.2020
22.4.2020
19.5.2020

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 23.9.2019.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa saat sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen. Linkin ja kurssiavaimen tämän opintojakson Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan em. käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä.