Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus, joka maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittauduttaessa
  • Opetuksen järjestävän oppilaitoksen osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä Espoon työväenopistoon että Avoimeen yliopistoon.

Saat Espoon työväenopistosta ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Lisätietoa:

Avoin yliopisto varaa oikeuden muutoksiin tällä kurssisivulla.

Kuvaus

Kurssi sopii kasvatustieteiden koulutusohjelman opiskelijoille, kasvatuksen, koulutuksen, johtamisen ja organisaatioiden kehittämistehtävissä työskenteleville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Kurssi on osa yleisen ja aikuiskasvatustieteen perusopintoja.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Ennen opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan opintojakson Johdatus kasvatustieteisiin. Voit kuitenkin halutessasi ilmoittautua seuraavillekin perusopintojen jaksoille, vaikka Johdatus kasvatustieteisiin -jakso on suorittamatta/kesken.

Ennen opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan opintojakson Johdatus kasvatustieteisiin. Voit kuitenkin halutessasi ilmoittautua seuraavillekin perusopintojen jaksoille, vaikka Johdatus kasvatustieteisiin -jakso on suorittamatta/kesken.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja ymmärtää työhön ja organisaatioihin liittyvän oppimisen ja asiantuntijuuden henkilökohtaisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia prosesseja ja haasteita, empiiristä tutkimusta ja teoreettisia pääsuuntauksia.

Opintojakson sisältö rakentuu neljän pääteeman ympärille: (1) oppiminen työssä, (2) organisaatioiden oppiminen, (3) oppiminen verkostoissa, (4) asiantuntijuus.

Suoritustapa a) Luennot 14 t, kirjallisuus, oppimistehtävät. Vastuuopettaja FL Kirsi Kallio

Verkkouennot:

pe 16.4. klo 17-20.15

la 17.4. klo 10-15

pe 23.4. klo 17-20.15

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu kurssin alkaessa. Oppimistehtävien palautuspäivät ilmoitetaan Moodlessa.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Suoritustapa b) Kirjallisuus ja kirjallinen tehtävä. Vastuuopettajat KL Pirkko Raudaskoski ja KL Tiina Renko

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu kurssin alkaessa. Oppimistehtävien palautuspäivät ilmoitetaan Moodlessa. Kirjaudu Moodleen vähintään kuukautta ennen kirjallisen tehtävän palautuspäivää. Moodlesta löydät kirjallisuuden ja ohjeet tehtävää varten.

Kirjallisen tehtävän palautuspäivät:

ma 11.1.2021
ma 8.2.2021
ma 12.4.2021
ma 10.5.2021

Katso tarkemmat tiedot opinnoista Espoon työväenopiston omilta sivuilta.

Suoritustapa a) Verkkokurssi

• Hakkarainen, K., Palonen, T., Paavola, S. & Lehtinen, E. (2004). Communities of networked expertise: Professional and educational perspectives. Amsterdam: Elsevier.

• Opintojaksosta vastaava opettaja osoittaa muun suoritettavan kirjallisuuden.

Suoritustapa b) Kirjallisuus ja kirjallinen tehtävä

Seuraava E-kirjallisuus opintojakson Moodlessa ilmoitettujen ohjeiden mukaisesti:

  • Engeström, Y. (2018). Expertise in Transition: Expansive Learning in Medical Work. Cambridge University Press.
  • Fenwick, T. & Edwards, R. (2010). Actor-Network Theory in Education. Routledge.
  • Hakkarainen, K., Palonen, T., Paavola, S. & Lehtinen, E. (2004). Communities of networked expertise: Professional and educational perspectives. Amsterdam: Elsevier

Asteikolla 0–5.

Lue lisää: Opintojen arviointi ja opintosuoritukset

Suoritustapa a) Luennot 14 t, kirjallisuus, oppimistehtävät. Vastuuopettaja FL Kirsi Kallio

Suoritustapa b) Kirjallisuus ja kirjallinen tehtävä. Vastuuopettajat KL Pirkko Raudaskoski ja KL Tiina Renko

Opintojakso on osa yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan kasvatustieteen perusopintoja 25 op.