Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Kurssin opintomaksun suuruus on 75 euroa. Opintomaksu maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittautuminen Avoimen yliopiston opintoihin alkaa 45 päivää ennen kurssin alkua.

Kesäopinnot ovat maksuttomia Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille.

Lue lisää:

Avoin yliopisto varaa oikeuden muutoksiin tällä kurssisivulla.

Kuvaus

Kurssi sopii kasvatustieteiden koulutusohjelman opiskelijoille, kasvatuksen, koulutuksen, johtamisen ja organisaatioiden kehittämistehtävissä työskenteleville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Kurssi on osa yleisen ja aikuiskasvatustieteen perusopintoja.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Ennen opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan opintojakson Johdatus kasvatustieteisiin. Voit kuitenkin halutessasi ilmoittautua seuraavillekin perusopintojen jaksoille, vaikka Johdatus kasvatustieteisiin -jakso on suorittamatta/kesken.

Ennen opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan opintojakson Johdatus kasvatustieteisiin. Voit kuitenkin halutessasi ilmoittautua seuraavillekin perusopintojen jaksoille, vaikka Johdatus kasvatustieteisiin -jakso on suorittamatta/kesken.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja ymmärtää työhön ja organisaatioihin liittyvän oppimisen ja asiantuntijuuden henkilökohtaisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia prosesseja ja haasteita, empiiristä tutkimusta ja teoreettisia pääsuuntauksia.

Opintojakson sisältö rakentuu neljän pääteeman ympärille: (1) oppiminen työssä, (2) organisaatioiden oppiminen, (3) oppiminen verkostoissa, (4) asiantuntijuus.

Käynnistä valmistautuminen kirjautumalla Moodleen viimeistään kuukautta ennen kirjallisen tehtävän palautuspäivää. Moodlesta löydät ohjeet tehtävää varten.

Kirjallisen tehtävän vaihtoehtoiset palautuspäivät:

ma 11.1.2021

ma 8.2.2021

ma 12.4.2021

ma 10.5.2021

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu ti 1.12.2020.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa saat sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen. Linkin ja kurssiavaimen tämän opintojakson Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan em. käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä.

Seuraava E-kirjallisuus opintojakson Moodlessa ilmoitettujen ohjeiden mukaisesti:

  • Engeström, Y. (2018). Expertise in Transition: Expansive Learning in Medical Work. Cambridge University Press.
  • Fenwick, T. & Edwards, R. (2010). Actor-Network Theory in Education. Routledge.
  • Hakkarainen, K., Palonen, T., Paavola, S. & Lehtinen, E. (2004). Communities of networked expertise: Professional and educational perspectives. Amsterdam: Elsevier

Asteikolla 0–5.

Lue lisää: Opintojen arviointi ja opintosuoritukset

Kirjallisuus ja kaksiosainen kirjallinen tehtävä.

Opintojakso on osa yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan kasvatustieteen perusopintoja 25 op.