Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Kurssin opintomaksun suuruus on 75 euroa.

Opintomaksu maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä.

Kesäopinnot ovat maksuttomia Helsingin yliopiston läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Lue lisää:

Avoin yliopisto varaa oikeuden muutoksiin tällä kurssisivulla.

Ilmoittautuminen Avoimen yliopiston opintoihin alkaa 45 päivää ennen kurssin alkua.

Kuvaus

Kurssi sopii kasvatustieteiden koulutusohjelman opiskelijoille, kasvatuksen, koulutuksen, johtamisen ja organisaatioiden kehittämistehtävissä työskenteleville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Kurssi on osa yleisen ja aikuiskasvatustieteen perusopintoja.

Ennen opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan opintojakson Johdatus kasvatustieteisiin. Voit kuitenkin halutessasi ilmoittautua seuraavillekin perusopintojen jaksoille, vaikka Johdatus kasvatustieteisiin -jakso on suorittamatta/kesken.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja ymmärtää työhön ja organisaatioihin liittyvän oppimisen ja asiantuntijuuden henkilökohtaisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia prosesseja ja haasteita, empiiristä tutkimusta ja teoreettisia pääsuuntauksia.

Opintojakson sisältö rakentuu neljän pääteeman ympärille: (1) oppiminen työssä, (2) organisaatioiden oppiminen, (3) oppiminen verkostoissa, (4) asiantuntijuus.

Virkkunen, J. & Ahonen, H. (2007). Oppiminen muutoksessa. Uusi väline työyhteisön oppimiskäytäntöjen uudistamiseen. Infor.

Tämän lisäksi kaksi kirjaa seuraavista:

  • Engeström, Y. (2004). Ekspansiivinen oppiminen ja yhteiskehittely työssä. Vastapaino
  • Hakkarainen, K., Palonen, T., Paavola, S. & Lehtinen, E. (2004). Communities of networked expertise: Professional and educational perspectives. Amsterdam: Elsevier.
  • Jensen, K., Lahn, L. C. & Nerland M. (toim.) 2012. Professional learning in the knowledge society. Rotterdam. The Netherlands: Sense.

Tentissä jokaisesta tenttikirjasta tulee yksi kysymys (4 kysymystä). Tentissä vastataan yhteensä kolmeen (3) kysymykseen; yhteen Virkkusen & Ahosen kirjasta ja lisäksi valinnan mukaan yhteensä kahteen kysymykseen joko Engeströmin, Hakkaraisen tai Jensenin kirjoista/artikkeleista

Asteikolla 0–5.

Opintojakso sopii kaikille kasvatustieteiden opinnoista kiinnostuneille.

Tenttipäivät:

ti 25.5.2021 klo 0.00-23.59 (kesto 3 tuntia)
ke 14.7.2021 klo 0.00-23.59 (kesto 3 tuntia)
la 21.8.2021 klo 0.00-23.59 (kesto 3 tuntia)

Opintomaksu sisältää kolme tenttimahdollisuutta. Valitsemaasi verkkotenttiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

  • Mikäli tarvitset verkkotentissä erityisjärjestelyitä (kuten pidennetty vastausaika), ilmoita tarpeesta hyvissä ajoin ja viimeistään 10 päivää ennen tenttiä. Lue lisää: Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville.
  • Mikä haluat ruotsinkieliset tenttikysymykset, ota yhteyttä opettajaan kurssin Moodlessa hyvissä ajoin, viimeistään 10 päivää ennen tenttiä. Lue lisää: Tentit
  • Lisätietoa ja ohjeita: Tentit

Kurssilla on käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 1.5.2021.

Linkin ja kurssiavaimen kurssin Moodleen saat kirjautumalla tälle kurssisivulle Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä.

Käyttäjätunnus tulee aktivoida ennen opintojen alkua. Lue lisää: Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Arviointi asteikolla 0-5

Lue lisää: Opintojen arviointi ja opintosuoritukset

Kurssimateriaali ja tentti Moodle -oppimisympäristössä.

Opintojakso on osa yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan kasvatustieteen perusopintoja 25 op.