Tervetuloa kaikille avoimeen aineopintojen orientaatiotilaisuuteen perjantaina 7.9.2018 klo 16.00-16.45 (Porthania, P722).

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 7.9.2018
16:00 - 16:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

15 euroa/opintopiste. Lisätietoja.

Opintoihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti opinto-ohjelmassa olevan ilmoittautumislinkin kautta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Ennen opintokokonaisuuden aloittamista opiskelijan suositellaan suorittavan kasvatustieteen (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op.

Kasvatustieteen aineopinnot suoritettuaan opiskelija on syventänyt ja täydentänyt tietojaan ja taitojaan

- ihmisen kehityksestä, oppimisesta ja vuorovaikutuksesta

- opetuksesta ja ohjaamisesta

- koulutuspolitiikasta, koulutusjärjestelmistä sekä kasvatuksen ja koulutuksen kulttuureista

- työelämästä sekä organisaatioiden kehittämisestä ja johtamisesta

- kasvatustieteellisestä tutkimuksesta

Aineopintojen orientaatiotilaisuus järjestetään perjantaina 7.9.2018 klo 16.00-16.45 Porthaniassa (Yliopistonkatu 3) salissa P722. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki aineopintojen opiskelijat tai opinnoista kiinnostuneet. Orientaatioon osallistuminen on maksutonta, eikä tilaisuuteen tarvitse ilmoittautua erikseen.

Aineopintojen laajuus on 35 op ja opinnot koostuvat seuraavasti:

Pakolliset sisältöopinnot (15 op)

Kasvatussosiologia 5 op

Oppimisen tutkimuksen klassikot 5 op

Osaamisen kehittäminen työelämässä 5 op

Valinnaiset sisältöopinnot (10 op) valitse näistä ja/tai valinnaisista kasvatustieteellisistä opinnoista kaksi:

Kasvatus, koulutus, työelämä ja tasa-arvo 5 op

Oppiminen ja muutostoimijuus 5 op

Tutkimusmenetelmäopinnot (5 op) valitse toinen näistä

Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op

Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op

Seminaarityö 5 op

Jaksokohtaiset suoritustavat löytyvät opintojaksojen opinto-ohjelmista