Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

15 euroa/opintopiste. Lisätietoja.

Opintoihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti opinto-ohjelmassa olevan ilmoittautumislinkin kautta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Ennen opintokokonaisuuden aloittamista opiskelijan suositellaan suorittavan kasvatustieteen (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op.

Kasvatustieteen aineopinnot suoritettuaan opiskelija on syventänyt ja täydentänyt tietojaan ja taitojaan

- ihmisen kehityksestä, oppimisesta ja vuorovaikutuksesta

- opetuksesta ja ohjaamisesta

- koulutuspolitiikasta, koulutusjärjestelmistä sekä kasvatuksen ja koulutuksen kulttuureista

- työelämästä sekä organisaatioiden kehittämisestä ja johtamisesta

- kasvatustieteellisestä tutkimuksesta

Aineopintojen laajuus on 35 op ja opinnot koostuvat seuraavasti:

Pakolliset sisältöopinnot (15 op)

Kasvatussosiologia 5 op

Oppimisen tutkimuksen klassikot 5 op

Osaamisen kehittäminen työelämässä 5 op

Valinnaiset sisältöopinnot (10 op)

Valitse Yleisen ja aikuiskasvatustieteen aineopintojen sisältöopintojaksoista ja valinnaisista kasvatustieteiden koulutusohjelman opintojaksoista yht. 10 op:

Yleisen ja aikuiskasvatustieteen valinnaiset sisältöopintojaksot 2019-2020:

Kasvatus, koulutus, työelämä ja tasa-arvo 5 op

Valinnaiset kasvatustieteelliset opinnot 2019-2020:

Kasvatustieteiden koulutusohjelman valinnaiset opintojaksot löydät listattuna verkkosivuiltamme. Valinnaisia opintojaksoja tulossa todennäköisesti tarjolle myös kesällä 2020. Kesän 2020 opinto-ohjelmat julkaistaan keväällä 2020.

Tutkimusmenetelmäopinnot (5 op) valitse toinen näistä

Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmäopinnot I 5 op

Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmäopinnot I 5 op

Seminaarityö 5 op

Huom: suosituksena on, että tutkimusmenetelmäopintojakso on suoritettu ennen seminaariin osallistumista

Jaksokohtaiset suoritustavat löytyvät opintojaksojen opinto-ohjelmista